Club Chonradh na Gaeilge le ‘hathsheoladh’ ag deireadh na míosa

Tiomsaíodh breis agus €10,000 níos luaithe i mbliana le caoi a chur ar Chlub Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath. Tá an obair athchóirithe nach mór críochnaithe anois agus lucht bainistíochta an Chlub ag súil leis an bpub aitheanta Gaelach a “athsheoladh” ag deireadh na míosa seo.  

Dúradh i ráiteas a eisíodh an tseachtain seo gur baineadh “na haidhmeanna ar fad” a bhí ag lucht an Chlub ag tús an fheachtais amach. Rinneadh athchóiriú ar an leithreas, leagadh urlár nua san áit, cuireadh síleáil nua isteach sa seomra mór, agus cuireadh cruth nua ar an ngairdín ar chúl an tí. 

“Thug ár mbaill, seanbhaill agus daoine flaithiúla níos mó €10,000 don Chlub agus ar aghaidh linn leis an obair. Tá sé in am dúinn anois, torthaí na dea-oibre a chur os bhur gcomhair.Cé nach bhfuil an Club foirfe, tá sé i bhfad Éireann níos fearr ná [mar a bhí le] roinnt mhaith blianta anuas agus [tá] gach duine an-bhródúil as,” a dúradh. 

Déanfar ceiliúradh ar an gClub ‘nua’ ag deireadh na míosa seo, ar an 27 Iúil ón 15.00 ar aghaidh. Beidh ceardlanna, scéalaíocht, ceol agus go leor imeachtaí eile ar siúl taobh istigh den Chlub agus taobh amuigh de. Beidh Sibéal Ní  Chasaide, Róisín Chambers, agus ceoltóirí eile nach iad i láthair ar an lá, agus beidh Raidió na Life ag sruthú beo ón láthair. 

Osclaíodh Club Chonradh na Gaeilge “mar spás sóisialta na nGael i mBaile Átha Cliath” in 1969 agus tá sé ar oscailt ann ó shin i leith. Fógraíodh ag deireadh na blianta seo caite go raibh an Club “i mbaol a dhúnta” mura dtiocfadh daoine nua isteach chun cabhair a thabhairt an áit a reáchtáil. Thángthas ar na daoine nua sin ag cruinniú cinn bliana an Chlub aimsir na Nollag agus tá feabhas tagtha ar chúrsaí ó shin. 

I measc na n-imeachtaí a reáchtáladh ann le cúpla mí anuas bhí cúpla Tráth na gCeist, ‘Péinteáil agus Piontaí’, ‘Raveoibre’, babhtaí ‘Speed Cairdeas’, ceiliúradh ar an bpobal LADT, céilithe agus imeachtaí eile. 

Anuraidh, rinne rinne Conradh na Gaeilge staidéar féidearthachta faoi fhorbairt an fhoirgnimh ar fad ar Shráid Fhearchair. Táthar ag súil go ndeanfar “lárionad do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath” den áit, ach níl aon scéala nua tagtha chun cinn ó dheireadh na bliana seo caite. 

SCÉALTA EILE