Club Chonradh na Gaeilge le hoscailt den chéad uair le 15 mhí

Athosclófar Club Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair ag an deireadh seachtaine den chéad uair le 15 mhí. Beidh an teach tábhairne Gaelach i lár na cathrach ag díol deochanna ‘amuigh faoin aer’ lena gcustaiméirí Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh ón meán lae.

Dúnadh an club i mí Mhárta na bliana seo caite nuair a tháinig an chéad ráig den víreas corónach go hÉirinn. Bhí súil ag lucht an tí tábhairne oscailt arís i mí an Mheithimh na bliana seo caite, ach d’fhág na dianghlasálacha fada agus na ráigeanna nua den víreas nach raibh an deis sin acu.

Dúirt Ciarán Wadd, iar-chathaoirleach an Chlub agus ball coiste, go gcaithfear “dul i ngleic le billí bliantúla” anois agus gur bheartaigh an coiste an Club a oscailt le “hairgead a tharraingt le chéile” chuige sin.

“Osclóidh muid Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh ag meán lae agus dúnfaidh muid nuair a bheidh na daoine imithe. Beidh cúpla duine ón bhfoireann istigh agus tá súil againn go mbeidh scuaine ann taobh amuigh den Chlub. Níl cead ag éinne teacht tríd an bhfoirgneamh faoi láthair agus beidh an scuaine ar an tsráid mar a bhíonn taobh amuigh de phubanna eile,” a dúirt Ciarán.

Agus an Club dúnta rinneadh obair athchóirithe air. Péinteáladh na ballaí taobh istigh agus cuireadh scáileáin phlaisteacha in áit le dul i ngleic leis an víreas corónach.

“Glanadh na píoba nuair a dhún muid agus glanadh arís le deireanas iad. Tá ceaigeanna nua againn, péinteáladh na ballaí agus rinneadh athchóiriú eile ar an áit. Níor oscail muid le 15 mhí ach bhí an fhoireann agus dul isteach is amach le cinntiú go raibh gach rud i gceart ó am go ham. Chosain gach rud thart ar €1,200 agus níl muid ag súil leis an airgead sin a fháil ar ais.

“Bhí cúpla rud ar siúl againn i gcaitheamh na bliana, agus tá siad fós ar siúl, le hairgead a chruinniú. Tá na billí fós ag teacht agus bheartaigh muid cúpla feachtas a chur le chéile: is féidir dearbhán agus ‘babhtaí’ a cheannach anois mar chóras síntiúis. Is féidir ballraíocht a ghlacadh linn freisin, cé nach féidir linn buntáistí uile na ballraíochta a thabhairt do na baill faoi láthair ach beidh tús áite acu nuair a osclóidh muid arís,” a dúirt sé.

Anuas air sin tá leathanach PayPal ag Club Chonradh na Gaeilge agus tá airgead á dheonú ag Gaeil na hardchathrach go rialta le bliain anuas.

“Bhí na daoine thar a bheith flaithiúil ó thosaigh an phaindéim agus tá muid fíorbhuíoch díobh as seasamh leis an gClub,” a dúirt Ciarán.

Táthar ag súil go mbeifear in ann tithe tábhairne a bhfuil gairdíní beorach acu a oscailt ar an 7 Meitheamh ach níltear cinnte faoi shocrú ar bith faoi láthair. Tá foireann an Chlub ag fanacht ar threoir ón rialtas sula ndéanfar cinneadh faoi athoscailt fhadtéarmach an Chlub sna míonna amach romhainn.

SCÉALTA EILE