Conradh na gCeisteanna


SIAMSAÍOCHT: Tráth na gCeist Boird, Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair BÁC / Dé Céadaoin @ 21.00


Mar is eol do léitheoirí rialta mo mhíre siamsaíochta ar an suíomh seo, is breá le mo chroí a bheith ag freastal ar thráthanna na gceist boird.

Ní cheapaim go bhfuilim iomaíoch mar dhuine ach dá mbeadh radharc agam orm féin ag a leithéid d’ócáid, gach seans go ndéarfainn a mhalairt!

Bíonn sraith rialta a dhóthain dos na hócáidí seo ar bun i gClub an Chonartha, agus is amárach (Céadaoin) a reachtálfar an chéad imeacht eile.

Ní gá aon fhoireann a eagrú roimh ré mar go gcuirfear tú ar fhoireann más i d’aonair a bheidh tú – ceathrar ar fad ar gach foireann.

Is féidir breis eolais faoin ócáid seo a fháil ar shuíomh Facebook an Chlub, nó teagmháil a dhéanamh le John – john@cnag.ie

Saorchead isteach!

SCÉALTA EILE