10 gcluiche leathair le himirt an Nollaig seo

Tá Daidí na Nollag ag teacht gan mhóill agus neart féiríní ina mhála mór trom dúinn uile, tá súil againn!

Tá an crann Nollag in airde, tá an aimsir fliuch agus beidh cuid agaibhse chomh maith tar éis mo mholtaí thíos a léamh.

Tá an t-am ann le díriú ar na traidisiúin a thagann le tréimhse na Nollag, neart bia, liathróidí móra… socair!… neart deochanna, cuideachta mhaith, cluichí agus spraoi.

Le casadh eile a chur ar an spraoi sin an Nollaig seo – agus le cuidiú leis an chéad bhliain eile do bhabaithe Gaelacha b’fhéidir – tá 10 gcluiche collaíochta agam daoibh le spíosraí a chur ar do phíogaí mionra!

Tá roinnt rialacha i gceist le cluiche maith ar bith agus ní mór cloí leis na rialacha chun na cluichí seo a imirt mar is ceart.

Mar sin de, suigh siar, déan dearmad den scailtín fíona agus déan réidh le cúpla ceann acu seo a chur ar do liosta Nollag.


1. Dísle Dhaidí na Nollag

disle

De dhíth: dísle amháin, peann agus pár

– Scríobh amach liosta an duine agaibh ó 1-6 de na rudaí ar mhaith leat do dhuine speisialta a dhéanamh duit.

– Má thiteann an dísle ar an uimhir sin, (m.sh. 1. póg ar an bhéal, 2. teanga ar mo dhroim srl.), déan é.

– Úsáid do shamhlaíocht, caith an dísle agus bainigí sult!


2. Lúibín Lá an Dreoilín

twister-gneasuil

De dhíth: an cluiche boird Twister

– Leanann an ceann seo gnathrialacha an chluiche Twister, ach sibh a bheith lom nocht, ar ndóigh.

– An duine a chailleann, sin an duine a thiteann ar dtús, tá siad iomlán faoi smácht an bhuaiteora, hó hó hó!


3. Bonn na mBréagán

boinn-gneas

De dhíth: Bonn Euro, roinnt bréagán collaíochta

– Leag amach cúpla bréagán collaíochta.

– Caith an bonn in airde agus iarr ar an duine eile tomhas cé acu ceann nó cláirseach atá i gceist.

– Cibé duine a chailleann, caithfidh siad an bréagán a úsáid ar an duine eile agus bronntanas Nollag mar is ceart a thabhairt dóibh!


4. Silín Sneachta

silin

De dhíth: silíní, uachtar, cúpla carbhat, cúpla pláta

– Cuir amach pláta an duine ar a bhfuil siliní (nó sú talún más fearr) agus uachtar ar a bharr.

– Déan cinnte go bhfuil an méid céanna ar an dá phláta.

– Ceangal na lámha ar chúl bhur ndroma.

– Cibé duine a itheann na silíní ar fad ar dtús, gan a lámha a úsáid, iadsan an buaiteoir.

– Caithfidh an duine a chailleann silín an bhuaiteora a phopáil… ní don chéad uair 😉


5. Pócar na Prócála

fear-pocar

De dhíth: Páca cártaí

– Leanann an ceann seo gnathrialacha pócair ach sibh bhur gcuid éadaí a bhaint de réir mar a chailleann sibh.

– Beidh sibh ag prócáil thart gan mórán moille.


6. Santa Seasca Soicind

gneas-lanuin

De dhíth: clog rabhaidh

– Cuir an clog rabhaidh ar siúl le go mbualfaidh sé gach 60 soicind.

– Tá seasca soicind agat anois leis an oiread pléisiúir agus is féidir a thabhairt don duine eile.

– An duine a chailleann ná an duine a thagann ar dtús… hé, fan nóiméad…


7. Dallamullóg Drualusa

_MG_5126.jpg

De dhíth: bosca uachtar reoite, dhá phúicín, dhá spunóg

– Déan iarracht spunóg uachtar reoite a chothú don duine eile agus púicín nó dallóg ort.

– Má thiteann cuid ar bith orthu, caithfidh tú á ghlanadh… le do theanga…

– Níl buaiteoir ar bith sa cheann seo, ach faoi dheireadh beidh an bheirt agaibh ag pógadh faoin drualus… yeam yeam!


8. Ciorcal Chrann Nollag

tinsel-nollaig

De dhíth: tinsil goidte ón chrann Nollag

– Tarraing ciorcal ar an urlár leis an tinsil, mar a bheadh fáinne súmó ann.

– Bainigí díobh bhur gcuid éadaí agus seasaigí tóin le tóin.

– An buateoir ná an chéad duine a bhrúann an duine eile amach as an fháinne.

– Déanann an buaiteoir éileamh ar cibé is mian leo… Bígí cúramach leis an cheann seo!


9. Cuir Hata ar an Chrann Nollag

hata-nollag

De dhíth: Hata na Nollag

– Bainigí beirt na héadaí uile díbh.

– Déan cinnte go bhfuil an fear – nó an bheirt agaibh – tógtha agus an crann Nollag in airde aige 😉

– Tá trí iarracht agat an hata a chaitheamh ar bharr, eh, an chrainn.

– Má éiríonn leat, éireoidh leat do bhealach féin a fháil.

– Mura n-éiríonn, beidh tú féin leagtha faoin chrann!


10. Torraíocht Taisce na Nollag

do-theanga

De dhíth: Peann agus pár

– Scríobh síos frása beag faoin rud ba mhaith leat an duine eile a dhéanamh ort. Mar shampla, “ba mhaith liom do …….. ar mo …….. ”

– Ansin, gearr an abairt síos ina focail.

– Cuir i bhfólach iad in áiteanna difriúla ar do chorp.

– Iarr ar an duine eile iad a aimsiú lena b(h)éal.

– Nuair atá siad uile aimsithe acu caithfear iad a chur san ord ceart.

– Agus ansin á dhéanamh!

Cibé bealach a chaitheann tú an Nollaig, tá súil agam go mbeidh Nollaig mhór mhaith agaibh agus go mbeidh neart féiríní le hoscailt i measc na mbronntanas.

Anois, tá mise ar shiúl le suí ar ghlúin Dhaidí na Nollag, mar ba chailín iontach maith mé i mbliana… nach dóigh libh?

SCÉALTA EILE