10 ndeasú gnéis… as Gaeilge

Ní bheidh an Ghaeilge slán sábháilte go dtí go mbeidh sí á labhairt gach nóiméad de gach lá ag gach Gael.

Tá go leor constaicí romhainn sula mbainfidh muid an sprioc seo amach agus níl neart ag an ngnáthGhael ar chuid mhaith acu seachas, ar ndóigh, a chearta a éileamh de chois.

Ach, mar a dúirt an fear fadó, bíonn blas ar an mbeagán agus dá mhéid gnáthrudaí beaga a dhéantar trí Ghaeilge is ea is fearr.

Tá Na Gaeil Óga ann i mBaile Átha Cliath dóibh siúd a bhfuil spéis sa bpeil nó sa gcamógaíocht acu, tá Cumann Rothaíochta Loch Lao i mBéal Feirste agus an iliomad cumann agus eagraíochtaí eile ar fud na tíre a thugann deis do dhaoine an Ghaeilge a úsáid ar bhealach neamhfhoirmeálta.

Is maith ann iad cinnte ach caithfear an chéad chéim eile a thógáil agus an teanga a thabhairt abhaile – nó, go sonrach, chuig an seomra leapa.

Tá cáil ar an iris Bhéarla Cosmopolitan as na leideanna collaíochta agus na geáitsí gnéis a mholtar inti.

Tá NÓS den tuairim gur cheart cuid de na deasuithe sin a athainmniú sa chaoi a mbeidh siad in oiriúint don leaba Ghaelach agus go mbeidh lánúineacha in ann úsáid cheart a bhaint astu, go háirithe anocht ar Lá an Ghrá.

Feicfear anseo 10 gcinn de na deasuithe is fearr a foilsíodh ar Cosmo.


Meadhbh Chonnacht

4-Meadhbh-Chonnacht

Bhí cáil mhór ar Mhaedhbh mar bhean láidir chumhachtach agus is í an bhean atá i gceannas sa luí seo. Is féidir léi a rogha ruda a dhéanamh…


Cú Colainne

1-cu-colainne

Deasú measartha simplí ach an-phléisiúrtha, tá muid cinnte gur bhain an cú clúiteach féin sult mór as an gceann seo.


Cailín Bó Cúailnge

2-cailin-bo

Luí eile ina bhfuil an bhean ar an mbarr agus na lámha saor chun taitneamh breise a bhaint as an mbeirt agaibh.


An Claidheamh Sonais

3-An-Claidheamh-Sonais

Bíonn collaíocht ar bhord an-ghnéasúil i gcónaí agus cuirfidh an deasú seo aoibh shonais oraibh beirt. Coinnigh an solas lasta ar ndóigh.


Bradán Ceatha

5-bradan-ceatha

Léim isteach sa chith, cuir an t-uisce ag rith, cuimil an súlach agus cuir eolas nua oraibh féin.


Droichead a’Luain

6-Droichead-Luain

Geáitse ceart é seo gur féidir a dhéanamh le haghaidh píosa spraoi. Níl an chulaith chaillí riachtanach ach cuireann feistis leis an eispéireas anois is arís!


Fonn ó’ gCúl

7-fonn-cul

Deasú eile soiléir ach sultmhar. Rogha s’agaibh féin cén saghas spraoi a chleachtann sibh anseo ach is cinnte go mbeidh pléisiúr pléascach ann.


Ina Suí go Te

8-sui-te

Gnéas deas dlúth an toradh ar an luí áirithe seo. Pógaigí go mall, taiscéalaigí colainn a chéile, glacaigí bhur n-am.


Síle na gCíoch

9-sile-cioch

Seans go bhfuil an ceann seo píosa beag casta, go háirithe do chosa na mban, ach b’fhiú é a thriail. Níl aird an fhir ach ar rud amháin, nó dhá rud sa chás seo.


An Peig

10-PeigDeasú eile dlúth miangasach inar féidir libh bhur lámha a chur thart ar a chéile, breathnú isteach sna súile agus an grá a shú isteach.

Lá Fhéile Vailintín sona daoibh!

SCÉALTA EILE