Ag aitiú an mhapa

Cé a scríobhann an stair? Na buaiteoirí,  a deirtear, na daoine atá i gceannas. Fágann sé sin gur minic nach n-insítear scéalta a bhaineann le mionlaigh. 

Is cinnte go bhfuil ceannasaíocht ag na grúpaí a bhfuil an chumhacht acu nuair a bhaineann sé leis na scéalta a chur cinn sa stair. Insítear agus ath-insítear scéalta ar leith, agus déantar neamhaird nó cuirtear faoi chois na scéalta eile. De thaisme nó d’aon turas, is scéalta iad a thagann le fís an mhórchultúir a mhaireann.

Togra digiteach é Queering the Map a thugann cuireadh do lucht LADT+ biorán a fhágáil ar léarscáil an domhain, le scéalta faoin áit áirithe sin a roinnt. 

An aidhm atá leis an togra ná taifead a choinneáil ar an stair aiteach, chun solas a scaladh ar na scéalta ar fad a tharla ar fud an domhain.

Bhí tráth ann go mbíodh áiteanna ar leith ar glacadh leo mar “áiteanna aeracha”, nó aiteach — tithe tábhairne agus siopaí ar leith, ceantair, nó cathracha fiú. Taobh amuigh de na háiteanna sin, b’fhéidir nach mbeadh fáilte roimh iompar aerach. Ní hé sin le rá nár tharla sé, agus thar aon rud eile tugann an léarscáil seo le fios gur thaistil daoine aeracha an domhan agus go raibh taithí aerach acu i ngach aon áit.

Tá fáilte roimh dhuine ar bith scéalta a roinnt, agus is cuma cén cineál scéil atá ann. Teacht amach chuig cairde, an chéad choinne le duine speisialta, bainis, nó fiú an áit a raibh siad ina seasamh nuair a thuig siad den chéad uair nach raibh siad díreach. 

Seo thíos cúpla sampla de scéalta na hÉireann:

Stair phearsanta 

 

Scéalta beaga simplí:


Stair na cathrach:

Ábhar machnaimh:

 

Is iontach na scéalta a léamh. Meabhraíonn sé dom cé go bhfuil an mórchultúr díreach, gur ann do dhaoine aiteacha i ngach áit. 

Tá scéalta scríofa i roinnt teangacha éagsúla, agus nár iontach é a leathnú amach inár dteanga dhúchais?

Bímis  ag scríobh!

Is féidir an togra a leanúint ar Facebook anseo, agus ar Instagram anseo.

 

SCÉALTA EILE