Bhí brionglóid ag an gCailín sa Chathair…

Tá mé ag an chuid sin de mo chúrsaí anois go bhfuil mé ag iarraidh achan rud atá thart orm a raighdeáil. Ní féidir liom suí sa teach ag amharc ar an teilifís gan a bheith ag súgradh liom féin agus bím fliuch báite nuair a amharcann strainséirí orm sa tsráid. 

Bhí cúpla oíche anois i ndiaidh a chéile gur mhúscail mé i lár na hoíche do mo chuimilt féin in éadan na pluide. Níor bhuail mé craiceann le duine ar bith le tamall anuas agus tá frustrachas millteanach orm dá bharr. 

Bhí brionglóid agam an lá faoi dheireadh nach féidir liom stopadh ag smaoineamh faoi. Tá suim agam sa bhean seo. Phóg mé uair nó dhó í agus tá mé ag dúil go mbeidh sí sa leaba agam roimh i bhfad. Is i mo leaba a bhí muid sa bhrionglóid seo. 

Thosaigh sé amach go deas, bhí muid inár luí le chéile ag caint agus ag gáire. Maidin a bhí ann agus bhí muid beirt tuirseach agus ag iarraidh a bheith falsa. Bhí ár gcosa in aimhréidh a chéile agus bhí sí ag cuimilt mo ghruaige agus mo cheann ar a gualainn. Bhí mo lámh thart ar a corp agus mé ag tarraingt pictiúir bheaga le mo mhéar ar a craiceann. 

De réir a chéile, thaistil mo mheara thuas i dtreo a cíche agus mé ag tarraingt ciorcal thart ar a dide, mo mhéara mar a bheadh cleite ar a craiceann bog. Sheachain mé a dide féin le teannas a chothú inti. Mothaigh mé anáil s’aici ag éirí níos troma agus baineadh a hanáil di go hiomlán nuair a leag mé méar ar a dide agus tharraing mé giota beag í. Bhí a fhios agam go raibh sí agam ansin. 

Thug mé sos don chíoch sin agus mé ag baint a léine dí. Thug mé aghaidh ansin ar an chíoch eile, nó is dócha gurb fhearr a rá gur thug mé teanga dó. Agus fiacla. Shúigh mé agus shúgraigh mé lena cíoch go raibh muid beirt imithe thar an tairseach is go raibh dearmad déanta againn ar achan uile rud taobh amuigh den leaba seo.

Shleamhnaigh mo lámh síos a bolg ar thóir an óir. Ar ndóigh, bhí orm súgradh léi giota beag ar dtús sular thug mé sásamh ceart dí. Chuimil mé barr a cosa agus mo bhéal go fóill ag baint sult as a cíoch. Chuir mé méar isteach ina fobhrístí ag súgradh leis an leaistic agus d’imigh a hanáil uaithi nuair a scríob mé m’ionga leis an chraiceann thíos faoi. 

Bhí mé ar tí géilleadh agus í a shásamh faoi dheireadh nuair a mhúscail mé ón bhrionglóid. 

Croíbhriste agus adharc mhillteanach orm, fuair mé an creathadóir amach agus shamhlaigh mé go raibh sí sa leaba liom arís. Le cuidiú (vayjay) Dé, beidh sí roimh i bhfad agus tiocfaidh deireadh leis an chéasadh seo. 

SCÉALTA EILE