‘Cá bhfuil na fir mhaithe ar fad imithe?’

Ag labhairt le cara oibre le déanaí ar fhir (cad eile?), d’iarr sí orm canathaobh ná raibh boyfriend agam. D’fhéachas uirthi ar nós gur saghas Medusa í, agus nathracha nimhe ag teacht amach as a ceann. Boyfriend? Cá bhfaighinnse boyfriend? Ach ábhar machnaimh ab ea é, a chuir ag smaoineamh siar mé ar na fir is déanaí a mbuaileas leo. 

An fear deireanach a chuir spéis ionam, bhuaileas leis amuigh istoíche. Bhí sé ábhairín greannmhar. Thosnaíomar ag caint. Ar dtús chaith sé anuas ar mo chuid Gaelainne agus ansan dúirt sé ná raibh aon chraic ionam. Bhíos fós chun seans a thabhairt dó, ach an chéad rud eile bhí a lámh ar mo dhroim agus a theanga fliuch im’ chluas. “Tabhair póg dom, á dein.” Dhiúltaíos do, agus láithreach bonn thosnaigh sruth maslaí ag teacht amach as a bhéal. Níl ionam ach striapach, de réir dealraimh!

An fear deireanach gur luíos leis, bhí sé níos measa fós. Ag bainis mo chairde a bhuaileamar, agus níorbh aon mhaitheas ann. Canathaobh, a deir tú? Nósfaidh mé duit (hehe). Bhuaileas leis an bhfear seo oíche na bainise. Bhí sé alright. Caithfidh go raibh sé níos spéisiúla ná an fear lena rabhas ag labhairt nuair a thosnaigh sé ag labhairt liom, mar d’imíos leis agus thréigeas an fear bocht eile. Pé scéal é, tar éis an sing-song, nuair a dúnadh an late bar, suas liom agus mo phrionsa nua go dtína sheomra. Ní rófhada go rabhamar i mbun gnó. 

Mar a dúrt, bhí sé alright. Tar éis tamaillín d’éiríos saghas bréan den bhfear seo, a chaitheann sé, a déarfainn, i bhfad níos mó ama ag féachaint ar dhaoine eile ag bualadh craicinn ar a fhón póca ná ag bualadh craicinn le mná san fhíorshaol. Dheineas mo dhícheall feabhas a chur ar chúrsaí – tá gnéas níos fearr nuair a dheineann sibh beirt iarracht a fháil amach cad a thaitníonn libh! – ach bhí sé siúráilte fén méid a bhí ar siúl aige. Bhíos bréan den útamáil ar fad agus (mar a dheinimse minic a dhóthain nuair a thagann sé go dtí seo) shocraíomar go gcasfainn timpeall – níor theip an position seo fós orm cúrsaí a bhrostú ar aghaidh.

Cuimhnigh gur timpeall a cúig a chlog ar maidin a thit sé seo ar fad amach agus bhí braon maith fén bhfiacal ag an mbeirt againn. Toisc an lonnú a bhí orm, ní raibh féachaint agam ar mo dhuine. Ar chúis éigint, stad sé ar feadh cúpla soicind. Cheapas go raibh rud éigint mícheart nuair a thosnaigh sé arís, agus fuadar an diabhail fé an uair seo. Rith sé liom an cleas a bhí se tar éis imirt orm.

“Níor bhainis an coiscín, aon tseans?” a dúrt go tobann. “Níor dhein”, a d’fhreagair mo dhuine. Nuair a bhíonn an fíon istigh, áfach, bíonn an chiall amuigh agus scaoileas dó. Ní rófhada go gcríochnaigh sé, gan aon easpa rí-rá agus ruaille buaille, deirimse leat. D’éalaíos luath ar maidin, dearmad glan déanta agam ar cheist an choiscín. 

Ceithre lá níos déanaí, fuaireas DM ar Instagram uaidh. Baineadh geit asam nuair a chonac é agus tháinig an oíche úd thar n-ais chugam. Dúirt sé gur cheap sé gur bhris an coiscín, agus ar eagla na heagla, gur chóir dom an morning after pill a fháil. Ceithre lá níos déanaí! Táim nach mór lán-chinnte gur bhain sé an coiscín dó féin. Dála an scéil, dheineas tástáil le haghaidh toirchis agus bhí sé diúltach, ach táim féin agus mo chara oibre go mór den tuairim go bhfaighfidh an fear san píonós éigint ósna déithe Karma.  Canathaobh nár dheineas níos mó dó ag an am? Tá an cheist chéanna á cur agam féin – mise a rá leat.

Agus seo ar fad gan trácht ar an bhfear, nuair ná raibh sé in ann mé a shásamh sa leaba (a chuid focal) leis na rudaí a d’oibrigh lena ex, gur sheol sé alt chugam le rogha creathadóirí do mhná le fadhbanna súnáis (dáiríre!). 

D’fhág mo chuid smaointeoireachta ag cuimhneamh mé – cá bhfuil na daoine deasa singile ar fad? Conas go bhfuil sé chomh deacair san a bheith singil i láthair na huaire? Deinim amach gur phéireáil na daoine maithe ar fad suas le chéile le linn na paindéime, agus níl fágtha ach daoine, ar nós mé féin, a bheadh sásta le fear le béasaí bunúsacha. 

Ná caillimís an misneach!


Is sárú ar an gcomhthoil é coiscín a bhaint le linn comhriachtana gan cead a lorg ó do chéile agus is coir gnéis é dá bharr. Má chuaigh an t-alt seo i bhfeidhm ort is féidir teagmháil a dhéanamh le na seirbhísí cuí anseo 1800 77 8888 (ó dheas) nó 0800 0246 991 (ó thuaidh).

SCÉALTA EILE