An gcuimlítear iad? An lítear iad? An luasctar iad?

Is deacair a rá cad ba cheart a dhéanamh leis na magairlí agus is éasca dearmad a dhéanamh orthu agus iad i bhfolach taobh thiar den bhod aoibhinn. Ní minic a thugtar an aird atá tuillte acu orthu. Ní gach duine atá muiníneach go leor iad a láimhseáil agus mar sin is minic nach ndéantar aon iarracht in aon chor.  

Ach fiú nuair a smaoinítear orthu — céard go díreach a dhéantar leo? An gcuimlítear iad? An lítear iad? An luasctar iad, fiú? Ná bí buartha — táimse tar éis an taighde a dhéanamh ar do shon agus craobhscaoilfidh mé cúpla rún leat anois!

Nuair a théann tú i dtaithí ar láimhseáil an bhoid, bíonn sé éasca go leor. Tugann an bod féin treoir duit ar ndóigh — má éiríonn sé righin tá tú ar an mbóthar ceart, agus má steallann sé, tá sé níos fearr fós.

Faraor, níl cúrsaí chomh soiléir céanna agus tú ag láimhseáil na bpúróg. An chéad rud a mholaim ná ceist a chur ar d’fhear i gcónaí maidir le céard go díreach atá uaidh. Den chuid is mó, is maith le fir aon saghas aicsin thíos ansin ach tá roinnt fear nach maith leo aon teagmháil thíos ansin. Mar sin sula dtéann tú ag stracadh agus ag cuimilt leat, bí cinnte go bhfuil cead do chinn agat! Cliché atá ann ach is í an chumarsáid an scil is tábhachtaí is féidir a bheith agat sa leaba.

Bí go deas!

Bí béasach faoi na magairlí! Is minic a chloistear mná ag magadh faoi chodanna áirithe de cholainn na bhfear i mbealach nach nglacfaí leis riamh i dtaobh colainn ban. Ná caith  anuas ar na cloichíní, agus ná habair go bhfuil siad “ait” nó “greannmhar”. Samhlaigh dá ndéarfadh fear a leithéid mar gheall ar do chíocha nó pit. Bheadh haischlib nua ar an  bhfód láithreach! Taispeáin an meas céanna do do leannán is a bheifeá ag súil uaidh agus beidh gach rud go breá.

Tá magairlí an-ghoilliúnach. Is leor lámh a chur timpeall orthu le linn gnéis. Is féidir iad a fháisceadh freisin ach tóg go han-bhog é. Cuir ceist ar do leannán agus inseoidh sé duit cad atá uaidh, bí gealgháireach agus déan cluiche as. Iarr ar do leannán an rud a dhéanann sé agus é á tharraingt féin a thaispeáint duit — is é mo thaithí féin nach dtéann ‘taispeántas thíos staighre’ amú riamh!

Is beag fear nach mbaineann taitneamh as cuimilt a fháil ar an bpeirinéam, an chuid sin den chraiceann idir na magairlí agus an tóin. Brúigh é seo agus tú ag dul síos ar leaid agus bainfidh sé sult as in éineacht.

Ag stracadh leat! 

Arís, tóg go bog é leis an ngluaiseacht seo, ní cloigíní iad — ní bhíonn ceol uathu má tharraingíonn tú iad. Tarraing go bog iad i gcónaí, agus má tharraingíonn tú iad díreach agus é ag teacht, is láidre a bheidh a shúnás!

Fiú amháin muna mbíonn mórán suime ag d’fhear i spraoi púróg seans go dtaitneodh roinnt aicsean teangan leis. Tá leaids na laethanta seo loite ag an bpornagrafaíocht agus tá seantaithí acu ar an ‘POV’ [point-of-view] a thaispeánann éachtaí teanga na mban. Ba bhreá le formhór na bhfear dá ndéanfaí amhlaidh dóibh, mar is rud an-fhísiúil atá ann. Má tá tú ag iarraidh cúrsaí a fheabhsú arís eile, is féidir fíor a hocht a tharraingt le do theanga agus tú ag ciorclú na gcaideanna. Tabhair aire speisialta don líne thanaí chraicinn atá idir an dá phúróg mar tá sé lán de néaróga! Déan seo agus tú ag casadh port béil nó láimhe agus beidh fear ar bith buíoch díot.

Ice ice baby! 

Agus tú i bun quickie sa chistin, bain triail as seo: téigh na magairlí agus an bod le do theanga. Ansin tóg píosa leac oighir agus cuimil ar na clocha é. Is mothúchán deas é an fuacht ar na magairlí — chomh fada is go dtéann tú arís iad le do bhéal díreach ina dhiaidh sin!

An Béal Buíoch! 

Má tá tú in ann magairlí d’fhir a ghlacadh go hiomlán i do bhéal, féar-plé duit! Is éacht é nár éirigh liom féin a bhaint amach (go dtí seo!). Is féidir magairle amháin a ghlacadh i do bhéal agus tú á sú go héadrom. Bain úsáid as do theanga, agus tú ag fliceáil leat, mar a dhéanfá le barr an bhoid. Tar éis duit é sin a dhéanamh ar feadh tamaillín, bog ar aghaidh agus déan amhlaidh leis an gceann eile. Mar sméar mhullaigh tosaigh ag crónáin — déanfaidh aon phort cúis, beidh an creathadh a chruthaíonn seo an-taitneamh do do leannán agus ní bheidh ort a bheith i dtiúin fiú! Má tá tú sásta magairlíní d’fhir a ghlacadh i do bhéal beidh sé sásta, taispeánann seo go bhfuil tú compordach lena chorp agus cuirfidh sé ar a shuaimhneas é.

SCÉALTA EILE