Caith uait an cúcamar agus tabhair aire na banríona do do phit!

An tseachtain seo caite, sheol cara liom alt ón New York Post faoi bhréagáin ghnéis de dhéantús baile. Maíodh san alt go bhfuil bréagáin ghnéis de dhéantús baile — ar nós madraí te, cúcamar, coinnle, agus scuabaí leictreacha fiacla — sábháilte agus gur uirlisí maithe chun glacaireachta iad le linn an fhéinleithlisithe. Ní mó ná sásta a bhí mé leis an alt agus bheartaigh mé an scéal a chur ina cheart maidir le húsáid an bhia mar uirlis glacaireachta. 

Agus rudaí ar nós coinnle, madra te, nó cúcamair á n-úsáid mar bhod bréige, moltar san alt gur chóir “smaoineamh faoi choiscín a chur air. Ní mar gheall gur gá dó a bheith steiriúil, mar tá a fhios againn gur ar éigean a bhíonn boid glan. Sa chás go mbristear rud éigin, ní bheidh ort dul ag iascach lena aghaidh” agus gur cheart t-léine a chur ar chloigeann na scuaibe fiacla “le nach gcuirfidh sé isteach ar an mbrillín”. A mhac go deo, cá dtosóidh mé?!

Ar an gcéad dul síos, dá n-úsáidfinn mo scuab fiacla mar chreathaire, ní bheinn in ann breathnú sa tsúil uirthi arís choíche. Ar an dara dul síos, dá mbeadh ribí scuaibe in aice mo bhrillín-se bheinn ag lorg crios geanmnaíochta agus tearmann sna cnoic. 

Thairis sin, áfach, níor cheart bia agus gnáthearraí tí a ligean gar do do phit — is cuma cén leadrán atá ort. Níl ciall ná réasún le coiscín a chur ar chúcamair le go mbeadh tú in ann é a tharraingt amach asat féin sa chás go mbrisfeá é (yikes). Dá gcuirfeá glasraí i do phit, de dheoin nó d’ainneoin, ní fios cé na baictéir agus an salachar a d’fhéadfá a chur isteach ionat féin. Chuirfinn geall go mbíonn formhór na mbod níos glaine ná an cúcamar a thug tú abhaile leat ón siopa nó an tseachoinneal sin a d’aimsigh tú i dtarraiceán lán deannaigh. 

Cé go bhfuiltear ann a déarfadh go bhfuil sé slán sábháilte cúcamar a úsáid mar bhréagán gnéis a fhad is atá sé i gcoiscín, deir an dochtúir ban atá ina dia beag agam féin, an Dr Jen Gunter, go bhfuil sé “mí-oiriúnach”. 

Ag an deireadh thiar thall, is fút féin atá sé má tá an oiread sin d’adharc ort go bhfuil tú sásta cúcamar nó meacan dearg nach bhfuil súil ar bith acu leis a íobairt ar son na ndéithe collaíochta, ach iarraim ort gan earraí tí a d’fhéadfadh cur isteach ort nó briseadh ionat a úsáid agus an t-airgead a chaitheamh ar bhréagán gnéis a dearadh don ghníomh. 

Is féidir bréagáin ghnéis a ghlanadh i gceart, is cosúla i bhfad iad le boid chearta ná mar atá cúcamair, agus buíochas le Mac Dé nach bhfuil ribí gruaige ar chreathairí. 

Níl cúrsaí éasca faoi láthair, agus seans nach bhfuil an t-airgead ag gach duine bréagán ard-chaighdeáin a cheannach. Ní dhearna mé dearmad faoi sin agus an t-alt seo á scríobh agam, agus d’aimsigh mé cúpla bod bréige agus creathaire ó Sex Siopa a dhéanfaidh an beart duit, a choinneoidh do phit sásta, agus nach bhfágfaidh bancbhriste thú. 

Tenga Iroha Mini Beginners Vibrator:

Dírithe orthu siúd atá ag iarraidh bréagán gnéis a úsáid den chéad uair, tús maith a bheadh sa chreathaire beag seo. 

Blush Gaia Biodegradable Vibrator:

Cé a cheapfadh go bhféadfadh bréagáin ghnéis a bheith spraíúil agus go maith don chomhshaol? Déanta as plaisteach in-bhithmhillte atá an creathaire seo, agus is féidir é a úsáid ar an mbrillín agus sa phit. 

Blush Luxe Cici Silicone Dildo:

Creathaire iontach meánmhéid é seo a bhfuil lúb beag ann a ghríosóidh an G-spota nó an próstatach. Féadtar é a úsáid le húim agus is furasta é a ghlanadh!

Fun Factory Amor Silicone Dildo:

Bod bréige meánmhéid atá crua ach solúbtha agus a bhfuil cuma sách réadúil air. 

Molaim i gcónaí rud a dearadh go sonrach mar bhréagán gnéis a úsáid agus tú ag glacaireacht nó ag spraoi le do chéile, mar is sábháilte i bhfad iad ná earraí tí! Tús maith atá sna bréagáin thuas agus is cinnte go gcabhróidh siad leat an ruaig a chur ar an leadrán le linn an fhéinleithlisithe. 

Caith uait an cúcamar agus an scuab fiacla, agus tabhair aire na banríona do do phit!

SCÉALTA EILE