10 gCeacht Teanga

De réir taighde, ní bhaineann ach 25% de na mná súnás amach le collaíocht amháin.

Bíonn méara, béal agus bréagáin a dhíth le cuidiú leo na flaithis a bhaint amach.

Sin ráite, dar le cuid mhaith de na fir, níl sa bhéalghrá ach réamhchúrsa roimh an phríomhbhéile, rud a fhágann nach mbíonn an oiread pléisiúir bainte amach ag na mná sa deireadh.

Dúinne a bhfuil níos mó ná teanga amháin againn, ba chóir go mbeimis ní b’airdeallaí ar an dóigh a n-úsáidimid ár dteanga sa seomra leapa.

Chuige sin, seo thíos cúpla leid le barr feabhais a chur ar do theanga!

Young man kissing woman on shoulder, close-up

1) Tús maith leath na hoibre, tosaíonn d’obair theanga leis na focail. Abair léi go síodúil céard atá tú ag dul a dhéanamh léi, agus tú ag pógadh thart ar a muineál agus a bráid.

2) Ná sáigh do theanga isteach ina béal, bí ag súgradh thart lena liopaí, agus a teanga féin, bíonn blas ar an bheagán, déan cinnte de gur ar thóir a thuilleadh atá sí seachas ag éalú ó theanga nathair nimhe.

3) Bí i do tharracóir seachas i do chapall rása! Ó Ar!! Bog go hiontach fadálach síos a corp, bímid iontach buartha faoinár gcorp, mar mhná. Níl aon rud níos teasaí ná fear ag bogadh síos go fadálach, ag pógadh agus ag mothú ár gcraicinn agus ag insint dúinn gur spéirmhná muid.

4) Faigh réidh leis an snorcal agus ná léim isteach! Tosaigh thíos ag bun na coise agus oibrigh do bhealach aníos go deas réidh agus tú ag cuimilt na gcos ar feadh an achair. Mmmm….

Toemassage

5) Gabh ar thóraíocht taisce le do theanga, bí ag amharc uirthi agus ag éisteacht léi, más rud é go bhfuil sí ag déanamh fuaimeanna, coinnigh ort, aimsigh rud éigin agus cloí leis! Ná déan dearmad gur ar thóir an phota óir atá tú!

6) Tóg go réidh é… ná déan steip ar an sean-nós le do theanga go dtí go bhfuil sí féin ag déanamh Riverdance.

7) Ssshhh! Is binn béal ina thost… abair léi go bhfuil sí binn blasta (fiú má bhíonn blas Bisto uirthi) bímid buartha faoin bhlas agus faoin bholadh, cuirtear ar ár suaimhneas muid.

8) Bí leanúnach! Bíodh is go bhfuil an aibítir atá a rá agat agat nó ag péinteáil ar an sconsa, nuair a aimsíonn tú rud éigin maith cloí leis! Ná hathraigh! Níl aon rud níos measa ná bheith ar tí pléascadh agus ansin bheith díchoimisiúnaithe!

9) Úsáid do chloigeann agus do mhuineál, bog thart píosa beag, ach ná déan an Funky Chicken!

10) Fiú nuair a bhaineann sí súnás amach, ná stop! Gabh go deas séimh, éadrom agus lig di ceansú.


I ndeireadh na dála, tá gach bean difriúil agus ag brath ar an áit, agus an t-am agus an fonn, beidh ort bheith solúbtha.

Níl rialacha ann ach cumarsáid mhaith a dhéanamh le chéile, cibé teanga atá in úsáid agat!

A bhuachaillí na gcarad tá mé ag tabhairt comhairle daoibh ó mo chroí, ná bígí aimirneach (ravenous) agus bíodh béile trí chúrsa agaibh!

SCÉALTA EILE