Conas porn díoltais a sheachaint

I saol seo na nuatheicneolaíochta is iomaí slí agus modh atá ann chun plé leis an chollaíocht.

Tá sé gach áit.

Bíonn sé sna scannáin, sna hamhráin, ar na meáin shóisialta agus gan dabht bíonn sé faoi chaibidil anseo agam féin.

Bíonn pornagrafaíocht gach áit chomh maith ar dóigh agus, ag eascairt as sin, is iomaí duine óg atá anois ag foghlaim faoin chollaíocht ó bheith ag amharc ar phorn.

Le mo linn féin ba ó na mná rialta ar scoil a fuair muid aon léargas ‘oifigiúil’ ar chúrsaí craicinn agus ba bheag a bhí ar eolas acu siúd faoi i ndáiríre – go bhfios dúinn ar aon nós!

Go bunúsach ba rud é nár labhair duine ar bith faoi.

D’fhág sé sin go raibh do chéad phóg agat ar chúrsa samhraidh Gaeltachta, ansin útamáil taobh thiar den choláiste cúpla bliain ina dhiaidh agus gur dhócha go raibh do chéad eispéireas an-chiotach ar fad.

Sa lá atá inniu ann, agus teacht ag gach duine óg sa tír ar ghuthán póca atá ceangailte leis an idirlíon, tá an túsphointe eolais ar an ghnéas go hiomlán éagsúil ón dóigh a raibh sé fiú dornán blianta ó shin.

Tá an porn forleathan, agus gach cineál porn lena chois.

Cóisirí collaíochta, stopallán tóna, creathairí móra… is gnáthrudaí iad seo uilig ar aon suíomh pornagrafaíochta.

Ar lámh amháin, is rud maith é go bhfuil muid níos compordaí faoi chúrsaí craicinn – nó faoi bheith ag léamh faoi nó ag breathnú air pé scéal é.

Is cuid nádúrtha agus tábhachtach den saol é an chollaíocht ag deireadh an lae agus tá sé níos sláintiúla bheith réchúiseach faoi ná é a chur faoi chois.

Ar an taobh eile den scéal, agus porn i dtreis, is cinnte go bhfuil léargas neamhchothrom á fháil ag daoine ar cad is marcaíocht mhaith ann.

Bíonn brú ar mhná óga bheith ag déanamh aithris ar a bhfeiceann siad sna físeáin idirlín, ag screadaíl mar a bheadh bean sí iontu agus i gcónaí bheith ag iarraidh níos mó agus iad uile ar thóir an ‘O’ mhóir.

Anois, ní gá dom a rá libhse nach piúratánach mise.

Bainim sult as bheith ag breathnú ar phornagrafaíocht, liom féin nó i gcuideachta duine éigin eile, agus anois is arís is maith liom mo scannán beag féin a dhéanamh le mo ghrá geal.

Déanaimid iad dár bpléisiúr féin, tá iomlán muiníne agam as agus is muid féin amháin a bhíonn ag amharc orthu ina dhiaidh.

Is léir ó scéalta sna meáin áfach nach amhlaidh a bhíonn sé idir leannáin i gcónaí agus gur féidir toradh tubaisteach bheith ar a leithéid d’fhíseáin phríobháideacha.

Is ar an phorn díoltais atá mé ag trácht ar ndóigh – is é sin nuair a fhoilsítear físeán faltanasach d’iarbhuachaill nó d’iarchailín mar rún díoltais i ndiaidh deireadh bheith curtha le caidreamh nó má imíonn an duine le duine eile.

Bheadh sé éasca ár gcloigne a chur sa ghaineamh agus an fhírinne a shéanadh ach, agus guthán ag gach uile dhuine anois, bíonn roinnt lánúineacha ag taifeadadh a scannán féin.

Mar sin in ionad a rá nach dtarlaíonn a leithéid is fearr i bhfad an cleachtas a aithint agus comhairle a chur ar dhaoine a bhíonn i mbun na scannánaíochta.

Agus i ndáiríre, cé go mbíonn an dainséar ann go scaipfeadh iarpháirtí físeáin ar líne, ní gá go gcuirfeadh sé sin stop le haon leannán an taobh seo dá saol gnéis a fhiosrú.

Mar sin seo cúpla leid le sibh féin a choinneáil sábháilte má chinneann sibh dul os comhair an cheamara bhig sin ar d’fhón!


1. Tá an ceann seo riachtanach: Bíodh muinín agat as do chéile. Ná déan físeán le duine lenar chas tú tar éis oíche amháin sa phub!

2. Caith púcóg nó masc. Beidh sé níos mistéirí agus níos sábháilte. Is féidir masc álainn a cheannach ar líne, masc de do chuid féin a dhéanamh nó, in am an ghátair, caith scairf thar do chuid súl.

3. Déan cinnte go bhfanann an ceamara ar na háiteanna tábhachtacha. Tá bealaí ann le físeán a dhéanamh níos spleodraí gan díriú ar d’aghaidh. Fágfaidh mé agaibh bhur rogha ball coirp a roghnú.

4. Déan ar do ghuthán féin é. Ná déan cóip de agus is agatsa a bheidh an smacht.

5. Ceannaigh aip a chuireann do chuid íomhánna agus físeáin faoi ghlas. Is iomaí aip mar seo a bhfuil pasfhocal a dhíth le fáil isteach ann, cuid acu a ligeann orthu gur áireamhán iad… an-chliste!

6. Bain sult as. Má tá tú míchompordach, stop é. Ach má thaitníonn sé leat, gabh leis. Ná déan dearmad breathnú air le chéile ina dhiaidh.

7. Scrios an físeán. Ag deireadh an lae is ciallmhar an rud é do chuid oibre a scriosadh ina dhiaidh, fiú má shíleann tú gur ábhar Oscar é.


Sa deireadh, an t-aon bhealach le cinntiú nach mbeidh do smut le feiceáil ar shuíomh éigin a thugann víreas do ríomhaire d’athar ná gan físeán cincíeáilte a thaifeadadh sa chéad dul síos.

Ach má shocraíonn tú ar do chraiceann a chur ar scáileán, lean na treoracha seo thuas agus beidh tú níos fearr as.

Ní bhíonn a fhios agat riamh cá huair a dtitfeá amach le duine éigin mar sin de is fearr glas ná amhras.

Anois, a chroí, cá háit ar chuir mé an seastán tríchosach sin?

SCÉALTA EILE