Cúpla focal? Cúpla bréagán gnéis!

Is frása é atá ar eolas ag cách.

‘Cúpla focal.’

Baintear úsáid rialta as an dá fhocal seo i saol na hÉireann agus tá siad ar na focail Ghaeilge is coitianta i measc phobal Béarla na tíre.

Bhainfí geit mhór as aon fhoghlaimeoir teanga áfach dá rachadh siad isteach ar cuplafocal.ie (NOSO – Ná hOscail San Obair) mar ní ceachtanna Gaeilge atá le fáil ar an bhfearann idirlín seo ach ceachtanna collaíochta.

‘Two Words – Reviews and more’ is teideal den bhlag a bhfuil alt amháin ar phéinteáil ola ann (níl a fhios againn cén fáth) agus dhá cheann eile ar bhréagáin ghnéis.

Mar aon le híomhá mhór de bhod bréige (dildo), tá critheoirí (vibrators), bealú (lubrication), éadaí mealltacha agus afraidísigh i measc na n-ábhar a phléitear ann.

Molann na hailt úsáid na mbréagán gnéis agus tá nascanna ar gach scéal chuig siopaí idirlín Éireannacha ar nós sextoys.ie

Ní raibh NÓS in ann teagmháil a dhéanamh le húinéirí an tsuímh ach meastar go bhfuil ainm fearainn Gaeilge in úsáid acu mar gur frása aitheanta é a mheallfadh líon áirithe cuairteoirí.

Fianaise eile, a chairde, go bhfuil buntáistí breise lenár dteanga…

SCÉALTA EILE