Cuspóirí Collaíochta na hAthbhliana…

Déanta na fírinne, sílim go ndéantar scéal mór den Bhliain Úr gan chúis, agus nach gcloíonn duine ar bith lena dhea-rúin. Ina dhiaidh sin agus uile, bím ar bís gach bliain faoi Oíche na Seanbhliana agus déanaim iarracht Rúin na hAthbhliana a cheapadh “lena gcloífidh mé go cinnte” an uair seo. Mar sin, i mbliana, agus súil agam spreagadh breise a thabhairt dom féin, rinne mé rúin atá níos spraíúla ná mar a rinne blianta eile. 

Seachas a rá liom féin don deichiú bliain as a chéile go rachaidh mé chuig an spórtlann, shíl mé gur mithid dom roinnt rún collaíochta a dhéanamh. B’fhéidir go gcloífidh mé leo níos faide ná an tríú seachtain de mhí Eanáir i mbliana. 

Buail níos mó craicinn

Scaití, bíonn sé i bhfad ró-éasca ligean do bhrú agus strus an tsaoil laethúil cur isteach ar chúrsaí collaíochta. Bíonn an scéal dhá oiread níos measa má bhíonn tú i do chónaí le do chéile. Tagann an níochán, na soithí, an glantachán agus an obair idir thú féin agus an duine eile go fisiciúil. Ní   haon iontas é nach mbíonn spéis againn sa chollaíocht agus muid traochta i ndiaidh lá fada oibre. 

Ach i mbliain, tá mé diongbháilte nach gcuirfidh an saol laethúil isteach ar bhabhtaí maithe leathair. Cuir am ar leataobh do do chéile (má tá a leithéid agat; mura bhfuil, cuir am ar leataobh duit féin!). Cabhróidh an chollaíocht nó an lámhchartadh, nó an dá rud, leat cúrsaí a fheiceáil i gceart, do scíth a ligean, agus do chaidreamh le do chéile nó leat féin a neartú. 

Cuir am ar leataobh chuile sheachtain do chúrsaí collaíochta, leat féin nó le do chéile, agus feicfidh tú an feabhas a thiocfaidh ar an saol trí chéile. 

Bain triail as rudaí nua

Is é Tús na Bliana an t-am is fearr léargas nua a fháil ar an saol agus triail a bhaint as rudaí nua. An bhfuil áit ann ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi, nó fiú bialann nua síos an bóthar ar mhaith leat dul ann? Tuige nach ndéanfá sin san Athbhliain?

Ar an gcaoi chéanna, tuige nach mbainfeá triail as rud nua i do shaol collaíochta i mbliana? Seo an t-am le triail a bhaint as deasú nua, nó cinc ar mhaith leat a bhlaiseadh. Aimsigh céile collaíocht a bhfuil muinín agat as, agus mol rud nua. 

Chomh maith leis sin, má tá áit faoi leith ann ar mhaith leat craiceann a bhualadh ann, cuir ar do liosta ‘le déanamh’ don Athbhliain freisin. Is cuma más imirt ról in óstán galánta atá i gceist, nó fiú babhta leathair i seomra eile seachas an seomra codlata, cuir splanc sa gcollaíocht in áit nua. 

Ní gá rúin ghnéasúla na hAthbhliana a bheith casta, agus ní gá liosta fada a bheith agat, ach is dóigh liom gurb iad seo an dá rud is tábhachtaí. Seans gurb é an seo an rud is lú gnéasúlacht, ach bainimse an-úsáid as liostaí scríofa. Breac síos liosta de na rudaí nua ar mhaith leat triail a bhaint astu san Athbhliain, agus cuir líne tríothu de réir mar a dhéanann tú iad. 

Go raibh Athbhliain iontach lán collaíochta agaibh agus go mbaine sibh bhur spriocanna amach!  

SCÉALTA EILE