Faoi Gheasa ag Porn


Tugann E. P. Ó Néill súil ar úsáid na scannán craicinn i ré an idirlín, agus ardaíonn sé ceist nach n-ardáitear rómhinic sna meáin. An bhfuil fir ag baint úsáid rialta as porn is nach dóigh leo go bhfuil aon rud mícheart leis?


Tá an phornagrafaíocht linn le fada, is féidir a tús a rianú siar go dtí an tréimhse réamhstairiúil fiú le mionsamhlacha cloiche a bhfuil gnéasorgáin mhéadaithe orthu.

Níor thosaigh an phornagrafaíocht a bhfuil aithne againne uirthi go dtí an ré Victeoiriach. Ag an am seo tosaíodh ar a dhéanamh mídhleathach. An Danmhairg an chéad thír a rinne dleathach é, sa bhliain 1969, spéisiúil go leor!

Ní bhítear sásta caint air. Go dtí le déanaí níor thuigeas féin i gceart nár thuig roinnt mhaith cailíní nó mná a mbíonn ar bun ag fir/buachaillí ar an idirlíon go rialta.

Seo léargas lom mar sin; tá cúpla suíomh ar leith a mbaintear úsáid astu, Porntube agus Youporn mar shamplaí, agus d’fhéadfaí a rá gur geall le Youtube na pornagrafaíochta iad.

Tá na céadta mílte físeán ar shuímh mar seo agus an rud a bhíonn i gceist den chuid is mó ná físeán cúpla nóiméad ar fhad a thaispeánann gnéas polltach idir fear agus bean.

Is minic cum shot (ina steallann an fear ar an mbean), gnéas tónach, ábhar leispiach, agus foréigean bog iontu. Breathnaíonn fir orthu le glacaireacht aonair a dhéanamh.

Sin é ráite agam, sin a dhéanann mórchuid na bhfear óg, ach geis is ea é, mar sin ní labhraítear air.

Tá an nós seo níos forleithne in Éirinn ná mar atá baill an CLG féin, déanaim amach. Bíonn leath d’fhir ag breathnú ar phorn gach seachtain agus breathnaíonn breis is 70% d’fhir ar phorn gach mí.

Glactar leis gan mórán ceisteanna i measc na bhfear ach is cosúil gur iontas le sciar áirithe den phobal, daoine meánaosta is níos sine agus mná níos mó ná fir, go dtarlaíonn seo in aon chor. Cuid mhaith acu sin, rud mímhorálta nó saobhnós atá ann anuas air sin.

Is as Meiriceá a thagann mórchuid na staitisticí maidir le húsáid na pornagrafaíochta, ach ní fheictear dom go bhfuil siad neamhbhailí i gcás na hÉireann.

Táimid níos coimeádaí ina thaobh seo seans agus is dócha go bhfuil ó thaobh an leathair de go ginearálta. Spéisiúil go maith i SAM, is iad na stáit is coimeádaí is mó a cheannaíonn pornagrafaíocht, stáit a bhfuil cosc acu ar phósadh aerach – ceannaítear 11% níos mó iontu.

Tá staidéir eile as an tSualainn a léiríonn rátaí a chuirfeadh an rud céanna in iúl, arís eile.

Déarfadh duine gur liobrálaí go mór don tír sin.

Bíonn 66.7% ag breathnú ar scannáin chraicinn uair sa mhí is 90% cúpla uair sa bhliain thall. Bhí 98% de fhir agus 72% de mhná tar éis breathnú ar scannán craicinn riamh ann.

Dar le staidéar ón mbliain 1989 bhí 92% de bhuachaillí SAM tar éis Playboy a fheiceáil nó a léamh faoi aois 15.

Tosaíonn páistí Mheiriceá ag breathnú ar chruaphorn ag meán- aois de 11.

Tá sé sách deacair teacht ar eolas beacht cruinn ina thaobh seo, ach tá súil agam go bhfuil cothrom na Féinne tugtha agam don fhírinne.

Ní raibh mé in ann teacht ar aon eolas maidir le húsáid na pornagrafaíochta in Éirinn iathghlas na Naomh.

Ó thaobh an idirlín, tá na scannáin ghnéis go mór sa treis i gcomórtas le gach úsáid eile; 25% de na cuardaigh ar fad a dhéantar ar an idirlíon baineann siad le porn, agus ba iad na focail ‘sex’ agus “porn” an ceathrú agus an séú téarma ba mhó a cuardaíodh. 43% de gach úsáideoir idirlíon a bhaineann úsáid as porn.

Cúisíonn tionscal na scannán leathair rachmas mór, sa bhliain 2006 ba $97 billiún a tuilleadh de bharr na pornagrafaíochta go domhanda.

Rinneadh staidéar i Montréal ar fhir shingle a léirigh go mbreathnaíonn siad ar 40 nóiméad de phornagrafaíocht sa tseachtain, i gcomparáid leo siúd i gcaidreamh a bhreathnaíonn air ar feadh 20 nóiméad.

Tháinig cáil ar leith ar an staidéar seo toisc gur theip orthu teacht ar fhear nach raibh scannán leathair feicthe riamh aige.

Cáineadh an staidéar mar sin féin as drochmhodhanna agallaimh duine ar dhuine in áit agallaimh ghutháin a gheobhadh breis eolais a bheadh míchompordach le rá os comhair oibrí shóisialta.

Dar leo siúd atá i gcoinne na pornagrafaíochta tá sí míshláintiúil agus mímhorálta.

Tugtar le fios chomh maith gurb é sin tuairim an mhóraimh. Dáiríre má tá comhdhearcadh nó comhaontas ann sa phobal is comhdhearcadh ar son na pornagrafaíochta atá ann.

Dar le 66.5% d’fhir go raibh breathnú ar phorn inghlactha i mbealach éigin, agus d’aontaigh 50% de mhná óga.

Dar le saineolaithe áirithe luaitear méaduithe sna galair ghnéis tarchurtha, agus toirchis do dhéagóirí mar iarmhairtí ar na scannáin leathair.

Anuas air sin tá foréigean i gcoinne na mban le feiscint i líon ollmhór físeán, mar aon le maslaí béil.

Seans gurbh fhearr díriú orthu seo mar fhadhbanna iontu féin le leigheas in áit tabhairt faoi rud a bhfuil gean neamhráite ag an bpobal air.

Is deacair arís teacht ar líon na ndaoine a dhéanann glacaireacht do phorn ach is dóigh liom gur mórchuid na ndaoine a bhíonn seo i gceist acu.

Ceapann sciar den phobal arís eile gur rud salach, aisteach atá ann go pointe fós.

Ní fhaighim féin mímhorálta é ná úsáid na pornagrafaíochta.

Aontaíonn an mórphobal a úsáideann is a úsáidfidh é liom ach caithfidh an pobal ar fad a aithint gur ann dó.

I bhfirinne is slua rílíonmhar, i measc na bhfear ach go háirithe, a úsáideann é. An gá an gheis?

SCÉALTA EILE