Faoi smacht ag ‘GaelDom’

Déan dearmad ar 50 Shades a chairde, cuirimis an chumhacht ar ais i lámha na mban le Gaelfeitis ina mbíonn na mná i réim agus go mbíonn cos ar bolg, nó ar bhod go fiú, a dhéanamh acu ar na fir!

Maith go leor, seans go bhfuil mé ag dul píosa beag thar fóir ach labhair mé le cara liom le deanaí a bhíonn ag gníomhú mar dominatrix – is é sin go nglacann sí ‘seilbh iomlán’ ar fhir ó thaobh na collaíochta de.

Agus, creid é nó ná creid, déanann sí seo trí mheán na Gaeilge agus is é ‘GaelDom’ an t-ainm a chuireann sí uirthi féin agus í ag feidhmiú inár dteanga ársa féin.

Mar sin déan dearmad ar Róisín Dubh ag fanacht lena slánaitheoir teacht, tá an Ghráinne Mhaol seo cumhachtach, láidir, sexyáilte agus, leis an fhírinne a insint, ní rachainn féin in adharca léi!

Murab ionann agus a bheifeá ag súil leis, áfach, i measc na seirbhísí is mó a iarrtar uirthi, ní bhaineann an chuid is mó acu le collaíocht.

Baineann siad le maslaí, fuipeáil, pionós fisiciúil, seasamh ar fhir le saltaí arda, scriobanna, agus le smáchtú iompair.

gaeldom-2

Tá fear amháin ann a iarrann cead trí theács dul chuig an leithreas go fiú, agus más rud é go bhfuil an GaelDom gafa i gcruinniú nó go bhfuil an guthán marbh, bíonn ar an fhear bhocht fanacht go foighneach le cead a fháil óna mháistreas le faoiseamh a fháil.

Tá duine eile a bhfuil post ard aige i mbanc a iarrann uirthi scairt a chur air le linn uaireanta na hoibre agus insint dó nach fiú faic é, gur amadán é, go bhfuil bod beag aige, agus míle masla eile nach dtiocfadh léi cuimhne orthu go fiú.

Ansin, téann sé féin ar ais i mbun oibre agus é i gceannas ar na mílte euro agus é sona sásta.

Ar ndóigh, bheifeá ag dúil leis na fir a iarrann uirthi gléasadh suas agus iad a fhuipeáil ach tá fir eile ann a iarrann uirthi iad a úsáid – ní ar mhaithe leis an chollaíocht féin ach ó thaobh cúrsaí airgid de.

Tá fear amháin ann a chuireann airgead chuici le bróga a cheannach, le héadaí a cheannach agus gan deis riamh aige í a fheiceáil á gcaitheamh ach is tógáil croí dó é go bhfuil séisean mar sclabhaí airgid aici.

Ná héirí róthógtha a chailíní, d’iarr mé féin a uimhir ach tá a rúin go docht daingean sábháilte ag an GaelDom nach mbeadh deis againne choíche… slánaigí libh Louboutins 🙁

Ach cé hiad na Gaeil seo a iarrann a cuid seirbhísí?

Cá bhfuil na fir seo ar mhaith leo bheith faoi smácht spéirmhná?

Dar leis an GaelDom gur fir iad a bhíonn i gceannas cuid mhór ina gcuid oibre, cuid acu is fir ghnó iad, cuid acu is cuntasóirí, baincéirí agus a leithéid ar mhaith leo bheith faoi smácht ina saol pearsanta le faoiseamh a fháil ó bhuairimh an tsaoil.

Bhuel, ní dhearna an Cailín sa Chathair seo riamh é ach má bhíonn an GaelDom réidh in am ar bith leis an fhuip a chrothú suas agus fir na tíre ag brath orm? Seans go mbainfinn triall as… anois cá háit ar fhág mé an fhuip sin?

SCÉALTA EILE