“Is breá leo threesomes”

An bhfuil a fhios agat cad is brí leis an ‘D’ in LADT nó an ‘B’ in LGBT an Bhéarla?

Seasann sé don bhfocal ‘Déghnéasach’, nó ‘Bisexual‘.

Cuireann an dá fhocal seo síos ar chlaonadh gnéasachta inar féidir le duine a bheith meallta ag fir nó mná (nó ag duine atá idir eatarthu, ach sin scéal eile do lá eile).

Cé go bhfuil feasacht ag ardú i rith ama agus cé go n-insíonn staidéir dúinn go bhfuil líon na ndéghnéasach ag méadú dá réir, déantar dearmad gurb ann don ghnéasacht áirithe seo go minic.

Tugtar ‘bisexual erasure’‘bisexual invisibility’ ar an nós seo neamhaird a thugtar ar dhaoine déghnéasacha.

Díreach inné scríobh Alan Cumming, aisteoir déghnéasach, tweet a léirigh a mhíshástacht faoin gceannlíne seo:

Cad atá thaobh thiar de choincheap seo na ndéghnéasach dofheicthe mar sin?

Bhuel, measann daoine go bhfuil déghnéasaigh cineál “leath bealaigh” idir a bheith díreach agus aerach agus go bhfuil an saol níos éasca acu ná mar atá ag daoine aeracha, toisc rogha níos leithne a bheith acu.

Mar a tá a fhios againn, bíonn an cine daonna in amhras faoi rudaí nach bhfuil aon tuiscint acu orthu.

Thagair cara liom tráth do chosúlacht láidir amháin idir daoine díreacha agus daoine aeracha a chothaíonn leibhéal tuisceana áirithe eatarthu; cuireann siad beirt suim san aon ghnéas amháin.

Ní mar sin atá don duine déghnéasach agus uaireanta is deacair do dhaoine tuiscint a fháil ar an chlaonadh gnéis seo nach luíonn leis an dá mhúnla, díreach nó aerach.

Chun cabhrú libh seo liosta de mhíthuiscintí leanúnacha faoin déghnéasacht ar fiú dúinn a ghlanadh suas.


1. Ní ann do dhaoine déghnéasacha

Faraor cloistear an tuairim seo go rí-mhinic.

Tá daoine amuigh ansin atá sásta beag is fiú a dhéanamh de dhaoine déghnéasacha.

Maireann dearcadh go bhfuil daoine den chlaonadh áirithe seo ag iarraidh aird a tharraingt orthu féin.

Léiríonn an nath cainte seo sa Bhéarla “You’re either gay, straight, or lying” an tuairim chéanna.


2. Níl ann ach tréimhse

Cinnte, úsáideann roinnt daoine an focal ‘déghnéasach’ mar chur síos orthu féin sula n-admhaíonn siad, nó sula dtuigeann siad féin fiú, go bhfuil siad aerach nó eile.

Ach ní amhlaidh an scéal do gach éinne.

Ní dhéanfainn riamh breithiúnas ar ghnéasacht duine eile, ach faraor táthar ann a dhéanann.


3. Is breá leo ‘threesomes’

Is breá le méid áirithe daoine gnéas idir triúr, beag beann ar an ngnéasacht atá acu.

Cinnte, ciallaíonn ‘déghnéasach’ gur féidir le duine bheith meallta ag ceachtar gnéis – ach ní ionann sin i gcónaí agus beirt ag an am céanna!


4. Tá spéis acu i ngach duine

Ná bí chomh mórchúiseach sin!

Seo an cacamas céanna a chloistear ó fhir in amanna a mbíonn faitíos orthu dul chuig club oíche aerach ar an ábhar go mbeadh spéis ag gach fear aerach sa tigh iontu.

Ní mian liom an ghaoth a bhaint de bhur seolta ach ní gá a bheith buartha faoi sin, cuma cé chomh álainn is atá tú!


5. Caimiléirí is ea iad

Ní bhaineann caimiléireacht le gnéasacht ar leith.

Is féidir le duine a bheith déghnéasach agus a bheith i gcaidreamh fadtéarmach monagamach, cosúil le haon duine eile.


6. Daoine santacha iad 

Ní hé nach ‘leor’ gnéas amháin do dhaoine déghnéasacha agus go bhfuil siad santach.

Sin ar nós a rá go bhfuil duine eile santach toisc go siúlann siad amach le duine fionn, agus ansin duine a bhfuil folt donn orthu.


7. “Bhí sí déghnéasach, anois tá sí díreach nó aerach”

Cad is féidir le duine déghnéasach a dhéanamh chun é sin a sheachaint?

Nuair a thosaíonn siad ag súil amach le duine den cheachtar gnéas, is minic a ghlactar leis go bhfuil siad anois ‘díreach nó aerach’.

Ní mar a shíltear a bhítear!

An moladh atá agamsa; glac leis má deir duine go bhfuil siad déghnéasach!


8. Is rogha í

Is gnéasacht í, ní rogha.

An rogha í do dhuine a bheith díreach nó aerach?

Ach fós féin, cloistear an argóint seo go minic.

Is minic a admhaíonn duine liom go bhféadfaidís féin bheith le bean nó fearr ach nach ‘roghnaíonn’ siad é a dhéanamh.

Mar sin deir siad gur ‘rogha’ é do dhaoine a bheith déghnéasach.

Sna cásanna sin bím idir dhá chomhairle an ceart dom an nuacht a bhriseadh leo go bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil siad féin déghnéasach, agus gur iadsan atá ag roghnú gan glacadh leis!


9. Tá sé ag éirí faiseanta

Níl ar an drochuair!

Cé go bhfuil an déghnéasachas i mbéal an phobail níos mó ná riamh, tá imeallú á dhéanamh ar an phobal déghnéasach go fóill.

Chomh maith le bi-erasure is ann do bi-phobia.

Mar shampla, bheadh roinnt daoine in amhras luí le duine déghnéasach ar an mbunús sin amháin.

Is iomaí leispiach a chaithfeadh anuas ar mhná déghnéasacha agus tá mná díreacha ann nach mbeadh sásta a bheith le duine déghnéasach chomh maith.


Sin smaointe Chiara ar an ábhar – ba bhreá léi cloisteáil uaibhse faoi mhíthuiscintí ar bith eile ar tháinig sibh orthu.

Is féidir dul i dteagmháil léi ar @miseciara

SCÉALTA EILE