Ná déan stáisiún oibre den stáisiún collaíochta

Níorbh í 2020 an bhliain ba ghnéasúla riamh. Cé go dtaitníonn sé go mór liom a bheith i mo shuí ar an tolg i mo dhrár nó bríste spóirt ar feadh an lae, ní haon iontas mór é nár airigh mé dathúil slachtmhar le tamall. Tá an miangas agus an macnas ag dul in éag ó thús na paindéime, agus is é is cúis leis ná nach bhfuil údar ar bith agam an teach a fhágáil ná smideadh a chur orm féin le míonna anuas. Is meathchuimhní anois iad na béilí galánta rómánsúla, faoi sholas coinnle, agus tá aimsir na gcoinní nua spéisiúla Tinder imithe uainn. 

Mura raibh sa bhaile ach tú féin agus do chéile le tamall anuas, b’fhéidir go bhfuil an chollaíocht imithe de ghnáthchlár an lae agus gur cosúla le céilithe tí na céilithe leapa anois sibh. Nó mura raibh sa bhaile ach tú féin, b’fhéidir nár airigh tú go raibh údar agat na mianta collaí ionat a mhúscailt le tamall. Is mór an mhaith, mar sin, go bhfuil cúpla cleas seanbhunaithe ann an macnas a mhúscailt arís. Caith uait na bríste spóirt agus luí isteach ar an bhféinghrá.

Bain corraí éigin as an gcolainn

Is cuma cén sórt corraíola is fearr leat, a fhad is a bhíonn tú ag corraí. An spaisteoireacht, an fhánaíocht, an rith, síneadh na ngéag, nó damhsa timpeall an tí agus an ceol á bhleaisteáil agat, má bhíonn tú ag corraí, beidh leat. Aimsigh modh aclaíochta a chuirfidh áthas ort ionat féin agus a chuirfidh ar do sheanléim arís thú. Gheobhaidh tú ardú nádúrtha meanman ó bheith ag cur allais agus ag scaoileadh saor na hionoirfiní, agus má bhíonn tú compordach ionat féin is éasca i bhfad é a bheith compordach le do chéile. 

Cuir lámh ort féin

Ar ndóigh, d’fhéadfá léim caol díreach chuig an lámhchartadh, ach cuir athaithne ar do cholainn trí lámh a leagan ar do chraiceann féin. Bain triail as do cholainn, ó bhonn go baithis, a scuabadh le scuab thirim roimh chith lena scamhadh, tú féin a chur ar do shuaimhneas, agus an fhuil a chur ag cúrsaíocht arís. Tóg do chuid ama agus tú ag cur ort an mhaothóir, agus cuimil isteach i do chraiceann go deas réidh é. Cuirfidh tú aithne arís ort féin agus ar do cholainn féin, agus tuigfidh tú an athuair na bealaí ar mhaith leat go gcuirfeadh duine eile lámh ort. 

Ná cuir tú féin i gcomparáid le daoine eile

Stop ag scrolláil trí cholainneacha idéalaithe ar Instagram, agus caith uait catalóg Victoria’s Secret. Níl bealach is fearr ann le tú mhisneach féin a bhriseadh ná tú féin a chur i gcomparáid le daoine eile. Leag uait an fón agus dírigh ort féin agus ar do cholainn féin in áit a bheith ag díriú ar chineálacha colainne nach bhfeileann duitse. 

Cuir am ar leataobh duit féin

Téim san fholcadán gach uile Dhomhnach. Uaireanta lasaim coinnle, ólaim fíon agus cuirim an sobal daor isteach ann. Uaireanta eile fiuchaim féin i bhfolcadh bruite lán salann Epsom. Ach ar ais nó ar éigean, aimsím uair an chloig gach seachtain don fhéinchúram. An rud nach bhfuil agat ní féidir a thabhairt uait, agus tá sé tábhachtach mar sin am a chaitheamh leat féin gach seachtain má tá fút an fonn collaíochta a mhúscailt arís. Léim san fholcadán, déan machnamh agus miúin, déan ruainne beag ióga, nó cibé cén rud a chuireann ar do shuaimhneas thú agus aimsigh pé faoiseamh is féidir a aimsiú san ainbhliain seo. 

Bog an stáisiún oibre amach as an stáisiún collaíochta

Nuair a bhí mé ar an ollscoil, cuireadh an chomhairle seo orm agus thug mé liom í ó shin i leith. Dúradh liom “gan an leaba a úsáid do rud ar bith ach codladh agus collaíocht” agus ba mhór an cúnamh an chomhairle chéanna. An bunchoincheap ná má thugann tú an obair leat chun na leapa, cuimhneoidh d’intinn ar an leaba mar áit strusmhar mhíchompordach seachas áit shéan shuan. Cé gur mór an cathú atá orainn gan an leaba a fhágáil agus muid ag obair ón mbaile, éirí agus fág an seomra leapa don choladh agus don chollaíocht. Nuair a bheidh an miangas agus macnas ort níos deireanaí sa ló, ní bheidh d’intinn ag díriú ar na cruinnithe a bheidh ar siúl ‘sa leaba’ amárach nó an togra a bhí idir lámha agat ann dhá uair an chloig roimhe. Ní gá gur ionann ‘obair ón mbaile’ agus ‘obair ón leaba’. 

Is dóigh nach raibh rath ar bith ar Dhea-Rúin na hAthbhliana a rinne 11 mí ó shin, ach is cinnte gur féidir linn slán a fhágáil le 2020 gan bríste spóirt orainn agus muid ar ár seanléim ó thaobh an chraicinn de arís.

SCÉALTA EILE