Ní rún é má tá fios ag triúr é…

Is fíor a rá gur thóg mé sos beag le tamall.

Ní ón chollaíocht ar ndóigh ach ó bheith ag scríobh faoi.

Leis an fhírinne a dhéanamh, bíonn sé deacair fios a bheith agat cá huair ar chóir duit insint do do ghrá geal go mbíonn tú ag scríobh faoi chúrsaí collaíochta, a chuid eachtraí féin san áireamh!

Mar sin de, bhí rudaí go maith, caidreamh úr, fear breá, collaíocht te teasaí agus, normálta mar athrú.

Chaith muid roinnt míonna díreach ag baint sult as a chéile, an bheirt againn féin, gan chleasa, gan chuidiú, gan chur isteach – díreach suirí sexyáilte an ghrá.

Rith sé liom le linn na míonna seo gur rud álainn atá ann collaíocht shéimh, ghalánta a bheith agat le duine a bhfuil do chroí istigh ann, níos fearr ná uirlisí, cluichí, gléasadh suas nó an fearas creathadóra is ansa liom clone-a-willy‘ go fiú!

Mar shochaí, b’fhéidir go mbíonn an iomarca airde againn ar an phornagrafaíocht agus síleann muid gur chóir dúinn uile craiceann a bhualadh faoi mar a dhéantar sna scannáin fhásta.

Trom, gasta agus crua.

Ar ndóigh, tá sé ráite agam minic go leor thar na blianta gur breá liom marcaíocht mharfach ó am go chéile ach más féidir collaíocht dheas shéimh a bheith agat le duine a chaitheann go deas leat, bíonn draíocht éigin ag baint leis sin chomh maith.

Mar sin de, tháinig an t-am nuair a bhí orm insint dó go mbím ag scríobh faoinár gcollaíocht, faoina bhod, faoi na huirlisí a úsáidimid agus faoi gach rud (bhuel nach mór gach rud) a dhéanann muid inár saol collaíochta.

Agus, bhí sé go breá faoi!

Léigh sé cúpla alt.

Bhain sé sult astu agus láithreach bonn thosaigh sé ag caint ar roinnt ábhar a thiocfadh linn a thriail don cholún.

D’amharc mé isteach ina dhá shúil agus thuig mé arís cén fáth a raibh dúil agam ann.

Duine oscailte, ionraic é nach ndéanann breithiúnas ar dhuine ar bith.

Is dóigh liom go dtagann an pointe seo le linn caidrimh ar bith, nuair a ba mhaith linn labhairt faoi rud éigin a bhfuil muid neirbhíseach faoi.

Seans gur fantaisíocht éigin atá i gceist nó rud éigin a rinne muid roimhe a ba mhaith linn a dhéanamh arís nó rud ar bith eile pearsanta a ba mhaith linn a insint don duine.

Ní bhíonn sé i gcónaí furasta a bheith oscailte agus ionraic le duine, áfach.

Ach is minic a bhíonn sé níos measa inár gcloigne ná mar a bhíonn sé sa bhfíorshaol.

Creidim go dtugann sé léargas duit ar an chineál duine a bhfuil tú leo más féidir leo glacadh leat go huile is go hiomlán.

Mar sin de, cad atá i ndán don Chailín sa Chathair anois agus eolas ag an bhfear faoi mo chuid peannaireachta?

Bhuel, ag amharc ar an liosta atá curtha le chéile aige beidh neart ábhar léitheoireachta agaibh sna míonna amach romhainn!

Ar chuala sibh iomrá ar FAM (Fliuch & Míshlachtmhar), nó WAM (Wet & Messy) mar is fearr aithne air?

Níor chuala?

Bhuel coinnígí súil ar na leathanaigh seo a Nósadóirí fiosracha agus gheobhaidh sibh amach cad atá ar liosta rún an Bhuachaill sa Chathair go luath.

Idir an dá linn, beidh orm teagmháil a dhéanamh leis an choiste téarmaíochta! 😂

SCÉALTA EILE