Siopa Gnéis Gaeltachta

Tá an siopa gnéis ar líne, Jade Dalton, atá lonnaithe i gConamara, ag súil go gcothóidh a gcuid táirgí caidrimh chollaíochta atá sláintiúil sultmhar.

Labhair NÓS leis an ghúrú caidrimh Kieran O’Malley, ambasadóir an bhúitíc ghnéis, lena thuilleadh a fháil amach faoi.


Sa seomra leapa, deirtear gur daoine cúisiúla coimeádacha muid mar Éireannaigh.

Chuige sin, tá an blagadóir aitheanta Kieran O’Malley – a thug uaidh ceann de na leabhair chleamhnais is mó díol in Éirinn (Shift & Drift: The Galway Player’s Guide to Dating in Ireland) – ag iarraidh athrú a chur sa scéal trí tháirgí gnéis Jade Dalton a chur chun cinn.

“Is féidir leis an táirgí seo splanc a chur le cúrsaí suirí nó cuidiú le daoine caidrimh níos láidre a chothú,” arsa seisean le NÓS.

“Teachtaireacht mhaith fhiúntach í”, dar le Kieran, atá ag plé le cúrsaí cleamhnais agus ag tabhairt comhairle do lánúnacha ar na meáin le cúig bliana anuas.

“Tá saol gnéis fuinniúil mar chuid lárnach de chaidreamh sláintiúil agus tá mé ar son aon rud a chothaíonn caidrimh níos láidre,” ar seisean.

Cé go n-aithníonn sé go bhfuil dúshlán roimhe, is é an sprioc mhór atá aige mar ambasadóir le Jade Dalton, “gnáth-ábhar cainte” a dhéanamh de na táirgí gnéis atá á ndíol ag an siopa gnéis Gaeltachta.

“Ba mhaith liom an stiogma a bhaint, agus gnéas a tharraingt isteach sa ghnáthchomhrá.”

Thar aon rud eile, is deis atá sna bréagáin, atá ar ardchaighdeán agus á ndíol óna gceannáras i nGaeltacht Chonamara, dearcadh oscailte folláin a chothú faoin chollaíocht.

“Bhí i gcónaí cáil ar Ghaillimh mar chathair oscailte liobrálach de bharr an oiread ealaíontóirí agus daoine ó thíortha eile a bheith ina gcónaí inti agus is iontach go bhfuil a leithéid de tháirgí gnéis á ndíol anseo san iarthar,” arsa Kieran.

Is deacair duine a shamhlú, áfach, ag caint mar gheall ar phéire dornasc bog a cheannaigh siad ar shuíomh Jade Dalton ar an dóigh cheanna is a luafaidís péire nua bróg.

“Tá Éireannaigh go hainnis,” ar sé.

“Bhí roinnt bréagán le Jade Dalton ar mo dheasc san oifig agus bhí mo chuid comhghleacaithe ag spochadh astu agus ag gáire.”

Náire is cúis leis an míchompord, dar le Kieran, a eascraíonn ón lorg a d’fhág an Eaglais Chaitliceach orainn.

“Tá stiogma mór ag baint le gnéas in Éirinn go fóill.

“Bíonn gnéas againn ar fad, tá muid fiosrach faoi ach níl muid in ann labhairt mar gheall air.”

Is beag duine a bheadh sásta, mar shampla, ordóg a thabhairt do tháirgí gnéis nó iad a roinnt ar a leathanach Facebook.

“Tá eagla ar dhaoine a gcuid gnéasachta a chur in iúl agus faitíos orthu go dtabharfaidh daoine eile suntas de.”

Sin an fáth go n-éiríonn go han-mhaith le réaltaí porn ar Snapchat, dar leis.

Is ardán é ina dtarlaíonn rudaí i ngan fhios don saol mór mar nach féidir leantóirí daoine a fheiceáil.

“Seo díreach an dearcadh atá muid ag iarraidh a bhriseadh síos,” arsa Kieran.

Más dúshlán é daoine a chur ag caint faoi na táirgí, is dúshlán eile é na bréagáin a chur in úsáid sa seomra leapa.

“An uair a bheas sé mar chuid den ghnáthchultúr, agus le feiceáil sna meáin, spreagfar daoine le labhairt faoi.”

Molann Kieran do lánúnacha tuilleadh a fhoghlaim le chéile, trí bhlaganna a léamh agus táirgí a fhiosrú.

Tá bailiúchán Jade Dalton, a bhfuil réimse fairsing bréagán ann, dírithe go háirithe ar dhaoine atá i gcaidrimh.

“Is minic i gcaidrimh go n-éiríonn gnéas leamh tar éis tamaill agus is bealach iad na bréagáin seo le cuid den phaisean agus den spraoi a mhúscailt in athuair.”

“Scaoiltear le hionoirfiní dearfacha le linn gnéis atá go maith dúinn agus a chothaíonn daoine níos sona.

“Tá gnéas go maith dúinn.”


Tabhair cuairt ar shuíomh Jade Dalton anseo

SCÉALTA EILE