Thug tú cead dó

Thug tú cead dó nuair a chuir tú an sciorta sin ort

Tá a fhios agat cén sciorta a bhfuil mé ag caint faoi

Cuireann sé cuma iontach ar do thóin

 

Thug tú cead dó nuair a chuaigh tú amach le do chairde

Agus bhí cúpla deoch agat

 

Thug tú cead dó nuair a lig tú dó deoch a cheannacht duit

Cé go raibh a fhios agat go raibh i bhfad barraíocht ólta agat cheana féin

 

Thug tú cead dó nuair a bhí tú ag suirí leis

Nuair a dúirt tú leis go raibh tú singil

 

Nuair a rug sé greim láimhe ort agus sibh ag dul amach an doras

Agus nuair a thug tú na súile dó thar an 3 in 1

 

Thug tú cead dó nuair a thug tú póg dó

Póg mheisciúil mhíshlachtmhar

Ar shíl tú a bheith chomh paiseanta sin

 

An cineál sin póige a d’athródh an domhan

Ach is beag a bhí a fhios agat go n-athródh sé do dhomhan-sa

 

Thug tú cead dó nuair a lig tú dó do mhuineál a phógadh

Nuair a lig tú dá lámh imeacht ón ghreim ar do chuid gruaige

Sleamhnú síos do dhroim

Agus leaindeáil ar do thóin

 

An tóin chéanna a raibh tú ag dúil go raibh sé ag stánadh uirthi ar feadh na hoíche

 

 

Thug tú cead dó nuair a d’iarr sé ort dul abhaile leis

Thug tú cead dó nuair a dúirt tú leis nach raibh tú ag iarraidh a bheith leis

Thug tú cead dó nuair a dúirt tú go raibh tú ag iarraidh dul abhaile

 

Thug tú cead dó nuair a dúirt tú

 

No

Stop

Níl mé á iarraidh seo

 

Ach níor stop sé

Agus d’éirigh tú róthuirseach troid ina éadan

 

Mar sin, luigh tú ansin.

Ag súil go n-éireodh sé féin tuirseach roimh i bhfad

Nó go ndéanfadh sé deifir is go gcríochnódh sé faoi dheireadh

 

Agus ní raibh uait ach toiseacht ag caoineadh

nó rith ar shiúl

Nó ar a laghad bheith in ann a rá le daoine cad a rinne sé ort

 

Ach thug tú cead dó

Nó sin a déarfaidh sé le gach duine cibé ar bith

 

Agus cé a chreidfeadh SLUT i sciorta teann

A raibh i bhfad barraíocht ólta aici

Thar leaid deas óg

 

A chreideann gur thug mise cead dó

SCÉALTA EILE