Todhchaí na Frithghiniúna?

Ní maith linn é a admháil, ach tá sé soiléir faoin am seo go bhfuil baint mhór ag airgead lenár saol collaí.

Ní ag caint ar striapachas ná ar phorn atá mé, (cé gur tionscail mhóra luachmhara iad le hoibrithe agus basanna agus cliaint) ach ar na bunchinntí a dhéanann muid i rith ár saoil.

Buaileann daoine craiceann, bíodh fáil acu ar fhrithghiniúint nó ná bíodh. Ní aineolas ná cúrsaí creidimh amháin is cúis le scaipeadh na ngalar nó toirchis neamh-pleanáilte ach bochtanas, agus tá ordlathas, nó hierarchy, soiléir ag baint leis na roghanna frithghiniúna atá amuigh ansin. Ceist acmhainne í.

Más ea, ag bun an dréimire tá roghanna atá saor in aisce, mar shampla ‘pleanáil nádúrtha clainne’ (go bunúsach, bíonn sé de chúram laethúil agat do theocht a thaifeadadh le haithint cathain a bheidh tú torthúil agus seachnaítear collaíocht i rith na tréimhse sin. Contúirteach go maith don amaitéarach.)

Ansin bheadh coiscíní ann, a bhfuil fáil fhorleathan orthu go measartha saor (ag brath ar an tír) ach nach n-úsáidtear i gceart go rímhinic. Tá sé de bhua acu go gcosnaíonn siad thú chan amháin ó thoircheas neamh- pleanáilte ach ó ghalair fosta.

Ansin bheadh an piollaire ann, atá rí-éifeachtach agus áisiúil ach níos daoire má tá ort íoc as, nach bhfuil ar fáil chomh héasca sin, agus atá in ann a bheith crua go maith ar an chorp agus an timpeallacht lena bhfuil de hormóin láidre istigh ann.

Ag barr an dréimire ar fad, gheobhaidh tú an LadyComp, gléas a bhaineann le pleanáil nádúrtha clainne ach a dhéanann an obair chrua duit.

Úsáidtear córas simplí solais (dearg, glas nó buí) le rá cé acu an bhfuil tú torthúil ar an lá sin nó nach bhfuil.

Oibríonn sé mar ghléas frithghiniúna agus mar ghléas pleanála don té atá ag iarraidh a bheith torrach araon. Tá sé níos éifeachtaí ná coiscíní (99.3% don LadyComp le hais 98% do choiscíní má úsáidtear i gceart iad, ceaptar gur giorra don fhírinne 85%).

Ní theastaíonn aon bhac fisiceach, rud a fhágann go bhfuil sé go hiontach do chéilí ach nach mbeadh sé fóirsteanach i gcásanna eile toisc nach dtugann sé aon chosaint ó ghalair.

Cad é mar a oibríonn an wundergléas seo, mar sin?

Séideann tú isteach ann gach uile mhaidin sula n-éiríonn tú. Cuimhníonn sé ar theocht do cholainne agus cuireann sé le bunachar sonraí mór millteanach í.

Is leor an t-eolas sin, i gcomhthéacs, le rá leat cé acu an bhfuil baol giniúna ann nó nach bhfuil. Déantar é sin go beacht agus beag beann ar cycle, nó timthriall, neamhrialta a bheith agat.

Tá sé in ann do thorthúlacht sna laethanta romhat a thuar fosta, eolasnach miste a bheith ag duine. Cén fáth mar sin nach bhfuil anLadyComp ar láimh againn ar fad faoin am seo? Déan tomhais.

Céard eile ach airgead – £415 atá ar an ghléas. Gach seans gurbh fhiú é, le strus, timpistí, hormóin agus eile a sheachaint agus eolas cruinn a bheith agat ar rithimí do choirp, ach is beag duine a bhfuil an t-airgead sin le spáráil acu.

Má mhaireann sé thart ar 10 mbliana, £34 i ndiaidh na bliana a bheadh á chaitheamh agat ar na cúraimí sin. Níl caill air sin, ach infheistíocht mhór atá ann ag aon am amháin.

Tá leaganacha níos saoire ann, ach tá an cur chuige níos ciotaí agus níl an éifeacht cheannann chéanna ag baint leo.

Ní fada, b’fhéidir, go mbeidh aip gutháin in ann mórán an rud céanna a dhéanamh ar phraghas i bhfad Éireann níos ísle.

Idir an dá linn, d’iarr mé ar chúpla cara an mbeadh siad sásta dul i muinín an LadyComp ach an t-airgead a bheith acu.

Bhí siad fós idir dhá chomhairle: b’iontach na hormóin a sheachaint agus ba dhlúithe an t-eispéireas gan choiscíní,ach bheadh faitíos fós ar dhuine dul sa seans.

Déarfadh lucht LadyComp nach seans atá ann in aon chor ach eolaíocht, ach fad is a fhanann rithimí an choirp rúnda, ba dheacair é sin a chur ina luí ar bhean fhaichilleach.

Ní féidir praghas a chur ar shuaimhneas intinne, ach an féidir go bhfuil saoirse agus sábháilteacht ar fáil ar £415?

 

SCÉALTA EILE