Déan seo. Beidh do lá níos tairbhí.

Taobh amuigh den tsláinte, déarfainn gurb é ‘am’ an chéad rud eile is luachmhaire atá againn.

Ní fhaigheann muid uilig ach méid áirithe de, agus nuair atá sé caite, ní féidir é a fháil ar ais, nó é athrú.

Is é seo an ceacht is mó atá foghlamtha agam le dhá bhliain anuas agus an gnó ‘ACLAÍ’ á bhunú agam.

Tá ‘am’ luachmhar, agus ní mór dúinn é a úsáid go tairbheach le go mbeidh muid in ann dul chun cinn a dhéanamh leis an obair, agus sult a bhaint as an saol.

Ní bhaineann sé seo go díreach leis an obair ar ndóigh, ach má tá lá oibre níos tairbhí agat, beidh níos mó ama agat le caitheamh le do theaghlach, do chairde, agus leis na caithimh aimsire is ansa leat.

Seo 3 mion-leid, ar féidir leat a chur i bhfeidhm láithreach bonn, le laethanta níos táirgiúla a bheith agat.


1. 5 Nóiméad machnaimh ar maidin

meabhru

“Deán níos lú, le níos mó a bhaint amach.”

Go pearsanta, cuireann na cúig nóiméad machaimh a dhéanaim ar an chéad rud ar maidin m’aigne ar a shuaimhneas, agus réitíonn sé an ‘bruscar’ uilig atá ag eitilt thart i mo cheann, le spás a fhágáil do na rudaí tábhachtacha sa lá.

Suí, luí, siúl, nó seas, ach caith cúig nóiméad ag díriú isteach ar análú domhain agus mothóidh tú an difear.

Is fiú go mór triail a bhaint as seo thar achar coicíse le go bhfeicfidh tú torthaí suntasachta – beidh tú ag tabhairt aghaidhe ar an lá ar do shuaimhneas, le hintinn ghlan, agus díriú aigne a chuideoidh leat rudaí móra a bhaint amach.


2. Dírigh isteach ar rud amháin

leabhair-diriu

Tar éis dom an machnamh a dhéanamh, roghnaím an rud is tábhachtaí is gá dom a bhaint amach an lá sin.

Mar shampla: “Is é an príomhrud ba mhaith liom a dhéanamh inniu ná alt beag deas a scríobh do lucht leanúna NÓS a chuideoidh leo laethanta níos tairbhiúla a chaitheamh, a thabharfaidh fáil dóibh níos mó am saor a bheith acu le caitheamh ag spraoi gach lá!”

Déan na rudaí tábhachtacha ar dtús, agus cuir na mion-rudaí gan tábhacht ar an mhéar fhada.

Caitheann muid barraíocht ama ar na mion-sonraí agus tugann muid neamhaird ar na príomhrudaí.

Is é an torradh ar an mheancóg sin ná cur amú ama, mí-thairbhiúlacht, agus easpa dul chun cinn.


3. Bain úsáid as féilire ar líne

feilire-riomhaire

Nuair a thosaigh mé ACLAÍ, agus mé ag oiliúint fhoireann peile Chorcaí in 2013, b’éigean dom bealach a fhoghlaim go GASTA le smacht a choinneáil ar mo chuid ama, le cinntiú nár chaill mé coinní, agus le bheith in ann am a chur i leataobh do na tascanna beaga agus móra a thagann le gnó a bhunú, agus a bheith am amharc i ndiaidh 30 imreoir peile.

Thosaigh mé ag baint úsáide laethiúil as iCal ar mo ríomhaire ‘Úll’ agus bhí mé in ann an féilire a uasdátú ó mo ghuthán, mo ríomhaire glúine, mo ríomhaire deisce, agus ar an iPad.

Bhain seo uallach mhór ar shiúl uaim i bhfírinne, mar nach raibh orm a bheith ag scríobh ar mo lámh, nó ar phíosaí beaga páipéir le cur i gcuimhne dom féin gurbh éigean domh a bheith in áit faoi léith ag am faoi léith.

Chomh maith leis seo, tá rudaí a dhéanaim gach seachtain nó gach coicís ar féidir liom a chur san fhéilire ar feabh cúpla mí chun tosaigh.

Nuair a dhéanaim seo, tá i bhfad níos lú seans ann go mbeidh dhá choinne agam in dhá áit éagsúla, ag an am céanna!

Tá mé maith, ach níl mé chomh maith sin gur féidir liom a bheith in dhá áit ag an aon am amháin!

SCÉALTA EILE