Fiadh agus Liam na hainmneacha Gaeilge is mó tóir anuraidh

Is iad ‘Fiadh’ agus ‘Liam’ na hainmneacha Gaeilge is mó a tugadh ar pháistí anuraidh, dar le staitisticí nua a chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh ar fáil do NÓS ar maidin. 

Tá breis agus 2,000 ainm ar an liosta d’ainmneacha   a sholáthar an Phríomh-Oifig Staidrimh do NÓS agus tá roinnt mhaith ainmneacha Gaeilge ina measc. Léirítear sna staitisticí go bhfuil claonadh níos mó i dtuismitheoirí ainm Gaeilge a roghnú do bhuachaillí seachas do chailíní.  

Bhí 141 ‘ainm éagsúla’ Gaeilge do bhuachaillí anuraidh agus 119 ‘ainm éagsúla’ Gaeilge do chailíní. Cuirtear san áireamh sa líon sin na bealaí éagsúla litrithe atá ann ar ainmneacha áirithe, ar nós ‘Méabh/Meadhbh’ agus ‘Diarmuid/Diarmaid’ chomh maith le botúin i litriú ainm, ar nós ‘Tadgh’ agus ‘Bebhinn’. Cuirtear san áireamh freisin ainmneacha a bhfuil síntí fada iontu agus nach bhfuil — cuir i gcás ‘Sean’ agus ‘Seán’, áirítear mar dhá ainm éagsúla ar liosta na Príomh-Oifige Staidrimh iad. 

Tugadh ainm Gaeilge ar 5,062 buachaill anuraidh agus ar 3,329 cailín, de réir an eolais a cuireadh ar fáil do NÓS. 

Bhí dhá ainm Gaeilge i measc na ndeich ainm is mó a tugadh ar bhuachaillí sa stát — Liam agus Tadhg. Ní raibh ach ainm amháin Gaeilge ar liosta na ndeich ainm is mó a tugadh ar chailíní — Fiadh. 

Tá na figiúirí ríofa ag foireann NÓS agus liosta iomlán de na hainmneacha Gaeilge a tugadh ar pháistí anuraidh curtha le chéile againn.

Liam1Fiadh
Tadhg2Aoife
Oisín3Saoirse
Fionn4Éabha
Cillian5Cara
Rían6Sadhbh
Seán7Róisín
Cian8Ciara
Oscar9Niamh
Donnacha10Aoibhín

Dúirt Carol Anne Hennessy ón bPríomh-Oifig Staidrimh gur “díol suntais” a bhí i gcuid de na hainmneacha atá ar an liosta. 

“Is díol suntais é nach raibh aon cheann den 5 ainm cailín is mó tóir i mbliana ar liosta an 100 ainm ba choitianta leathchéad bliain roimhe sin. Siar sa bhliain 1969, ba minice cailíní a chlárú leis na hainmneacha Mary, Catherine, Margaret, Ann agus Elizabeth. Tugadh Mary ar 2,182 cailín an bhliain sin. Tá 452 cailín leis an ainm is coitianta, Emily, in 2019 — sin 20.7% den líon cailíní a tugadh Mary orthu in 1969. 

“In 1969, b’iad na hainmneacha aitheanta John, Patrick, Michael, James agus Thomas a roghnaíodh ba mhinice do bhuachaillí nuabheirthe. Tugadh John ar 209 buachaill in 2019, beagán le cois 7% den líon buachaillí leis an ainm céanna caoga bliain roimhe in 1969.

Is léir ó na táblaí go dtugtar réimse níos leithne ainmneacha do chailíní ná do bhuachaillí, le 4,814 ainm aonair roghnaithe do cháilíní le hais 3,725 ceann do bhuachaillí in 2019,” a dúirt sí. 

Tá dhá ainm nua ar i measc na gcéad ainm is mó tóir do chailíní i mbliana — sin iad Doireann agus Méabh. 


SCÉALTA EILE