‘Ghabhfadh na scileanna sóisialta in olcas arís dá gcuirfí ar líne na léachtaí an athuair’

Tá seachtain dheireanach an tseimeastair san ollscoil linn anois agus caithfidh mé a rá go raibh sé iontach gnóthach! Is é seo an dara bhliain san ollscoil agam anois, ach mar gheall nach raibh muid ar an gcampas anuraidh, mothaíonn sé gurbh í an chéad bhliain domsa í. Agus na cásanna Covid-19 ag méadú faoi láthair agus an éiginnteacht ar fad faoi dhianghlasáil eile a d’fhéadfadh a tharlú i mí na Nollag, creidim go láidir go bhfuil an t-ádh orm go raibh mé ábalta a bheith ar champas ar chor ar bith i mbliana. 

Chomh maith leis sin, tá campas álainn ag OÉ, Gaillimh. Ghrúigh an Ollscoil duais le gairid le haghaidh ceann de na campais is deise san Eoraip agus le haghaidh an méid bithéagsúlachta atá ar an gcampas freisin. Is féidir é sin a fheiceáil agus tú ag siúl tríd in aimsir a fhómhair. Tá na crainnte ar fad lán le duilleoga ag titim i ndathanna oráiste buí agus dearga, chomh maith leis na páirceanna agus na seanfhoirgnimh clúdaithe le heibheann agus bíonn éanacha le feiceáil ar fud na háite. Airím bród agus buíochas go bhfuil mé i mo mhac léinn anseo agus go bhfuil an deis agam an campas a fheiceáil ar an gcaoi seo. 

Anuraidh, níor mhothaigh mé ar nós go raibh mé i mo mhac léinn san ollscoil ar chor ar bith, bhí sé ar nós go raibh duine éigin eile ag déanamh mo chúrsaí dom! Difríocht mhór i gcomparáid leis an seimeastar seo mar gur bhain mé an oiread sásaimh as a bheith ábalta na rudaí beaga a dhéanamh ar nós siúl chuig mo chuid ranganna nó dul ag an leabharlann chun staidéar nó fiú dul chuig an mbialann le haghaidh lóin le mo chairde idir na léachtaí. 

Lena chois sin, thug mé faoi deara go bhfuil mé ag cur i bhfad níos mó suime i mo chúrsa ó a thosaigh muid ar an gcampas arís. Bhí orm cur i láthair a dhéanamh i mo rang inné. Bhuail mé le mo ghrúpa cúpla uair i rith na seachtaine agus d’oibrigh muid go crua ar an tionscnamh. Ar ndóigh, bhí mé thar a bheith neirbhíseach nuair a bhí orm seasamh os comhair an ranga ag déanamh mo choda. Ní dhearna mé cur i láthair le blianta ach bhí mé sásta faoi, mar, aisteach go maith, mhothaigh mé muiníneach asam féin agus mé ag caint. 

Bhí an cineál taithí sin go maith dom, mar dhuine a bhíonn cineál cúthalach scaití. Ní bhfuair mé seans an taithí seo a fháil sa gcéad bhliain mar go raibh muid ar líne. Tá rud éigin spéisiúil faoi a bheith ag seasamh os comhair daoine ag caint nach féidir cruthú ar líne. Tá atmaisféar faoi leith ann agus tugann sé  taithí sóisialta domsa agus muinín asam féin. Ba mhór an trua é dá gcuirfí ar líne muid arís, agus bheadh sé éasca na scileanna sóisialta sin a fheiceáil ag dul in olcas arís le linn dianghlasáil eile.

Tá a fhios agam go bhfuil go leor fadhbanna ag OÉ Gaillimh ar nós mórán chuile choláiste triú leibhéal eile. Ach leis sin, is Ollscoil iontach í agus tá mé an-bhuíoch go bhfuil mé ábalta freastal go pearsanta ar an gcampas, in áit a bheith ar líne. Ní gá a rá go bhfuil súil agam go mbeidh muid ar ais an chéad seimeastar eile. Coinnigh súil ar an spás seo!

SCÉALTA EILE