Glúin an Chaife

Tá an fhianaise istigh a chairde.

Má bhí amhras ort ariamh faoin oiread airgid atá á chaitheamh ag lucht na mílaoise ar chaife, tá na figiúirí loma againn anois.

Tá fianaise bailithe ag Survey Monkey, ar son na haipe infheistíochta Acorns, a léiríonn go gcaitheann beagnach leath de dhaoine idir 18 agus 35 bliain d’aois níos mó airgid ar chaife ná mar a éiríonn leo a chur ar leataobh. 🙈

Baineann an scaifte andúileach seo leo sin a chónaíonn i dtíortha ‘forbartha’ ar nós SAM agus tíortha an AE.

Ghlac 1,900 duine, idir fhir agus mhná, páirteach sa suirbhé a dhírigh ar nósanna caiteachais na rannpháirtithe.

Is iad na mná san aois ghrúpa áirithe seo is mó atá thíos leis an chaiteachas fánach.

Léirigh an suirbhé gur chaith 44% de mhná, i gcomparáid le 35% d’fhir, níos mó airgid ar an deasghnáth maidine sa bhliain ná mar a d’éirigh leo a shábháil.

Agus an fhianaise bailithe, táthar ag tuar go mbeidh glúin an chaife seo ag obair i bhfad amach ina saol.

Glactar leis chomh maith nach mbeidh an dream is sine den aois ghrúpa seo 24-35 in ann imeacht ar scor go dtí go bhfuil an trí scór go leath sáraithe acu!

Tá an comhlacht infheistíochta Acorns ag súil go spreagfaidh an suirbhé daoine le beagán airgid a chur ar leataobh go rialta.

Ábhar machnaimh thar chupán caife?

SCÉALTA EILE