In am tráta

Is iomaí seift atá againn i leith na moilleadóireachta sa lá inniu.

Bíonn muid ar fad ciontach in amanna as bomaití luachmhara an lae a chur amú.

Is mó an tarraingt atá ag iontais an idirlín nuair ba cheart duit bonn maith a chur faoi aiste ollscoile nó tuairisc oibre.

B’fhearr i bhfad na huaireanta a chaitheamh ag cur crot níos fearr ar éadaí sa vardrús seachas foirm iarratais a líonadh amach, deir tú leat féin.

Cinnte, tá dóigheanna go leor ag an mhoilleadóireacht chun muid a chur ar strae.

Meastar gur ‘moilleadóir seasta’ duine as gach cúigear againn.

Bíonn deacrachtaí móra ag daoine a bhíonn ag moilleadóireacht i rith ama tascanna a chur i gcrích agus téann siad ag lorg rudaí d’aon turas chun a n-aird a tharraingt óna bhfuil le déanamh acu.

Más duine den gach cúigear tú, nó más maith leat iarracht a dhéanamh am curtha amú a laghdú, tá teicníc an tráta nó ‘Pomodoro’ anseo chun cuidiú linn.

productivity-pomodoro

An tIodálach Francesco Cirillo a d’fhorbair an modh bainistithe ama seo nuair a bhí sé ina mhac léinn ollscoile mall sna 1980í.

An t-am sin, bhí cloigín beag cistine – a raibh cuma an tráta air – in úsáid ag an mhac léinn díograiseach Cirillo chun a am staidéir a eagrú agus is as sin a tháinig an t-ainm ‘Pomodoro’ (an Iodáilis ar ‘tráta’).

An dóigh a n-oibríonn sé ná go mbristear uaireanta oibre an lae suas i dtréimhsí 25 bomaite ar fhad, le sosanna beaga 5 bhomaite agus 15 bhomaite idir eatarthu.

Is ionann Pomadoro amháin agus tréimhse 25 nóiméad amháin.

Moltar díriú ar thasc amháin in aon Pomadoro agus plean oibre réalaíoch a leagan amach don lá ar an dóigh sin.

Mar shampla, más gá duit ríomhphoist a fhreagairt an chéad rud gach lá, thiocfadh leat Pomadoro a chaitheamh leis sin ar maidin agus ceann eile nó dhó a chaitheamh leis arís roimh lón nó ag deireadh an lae.

Bheadh deis agat ansin obair eile, taighde nó páipéarachas nó cibé atá le déanamh agat, a dháileadh amach ar na tréimhsí 25 bomaite eile, go dtí go bhfuil uaireanta oibre an lae ar fad líonta agat.

Tar éis duit críoch a chur le Pomodoro amháin, gan imeacht ar seachrán, faigheann tú duais bheag de 5 bhomaite sosa.

Nuair atá sin déanta agat faoi thrí – sé sin trí pomodoro agus trí shos as a chéile – tá sos 15 bomaite tuillte agat.

Deis mhaith atá sna sosanna glaoch gutháin gasta a dhéanamh nó píosa beag oibre eile a chur díot nach mbaineann leis na tascanna áirithe a bhfuil tú dírithe orthu.

Deir lucht Pomodoro gur fearr i bhfad seasamh suas agus imeacht ón deasc le linn na sosanna más féidir, fiú chun gloine uisce a fháil.

Ní hé amháin gur modh éifeachtach é seo chun obair a chur i gcrích ach meastar gur uirlis mhaith í chun gastacht intinne a fhorbairt.

Beidh muid ag triail a bheith inár máistrí Pomadoro as seo go ceann roinnt seachtaine in oifigí NÓS le feiceáil an bhfuil aon bhunús leis na forbairtí intinne seo!

SCÉALTA EILE