Is mó a fhoghlaimíonn mé ó YouTube ná ón gcoláiste ar na saolta seo…

Ceithre cinn déanta, péire fágtha. Dhá thrian den bhealach tríd na scrúduithe. Céard atá foghlamtha agam? Is furasta scrúdú a phasáil gan tada a fhoghlaim nuair a bhíonn nótaí le do thaobh.

Anois ná ceap go mbeidh A-anna go gealach agam nuair a thiocfaidh na torthaí amach sa bhfómhar, ach cuir ceist orm an t-am sin faoin ábhar ar a rabhthas dár scrúdú inniu agus seans maith nach bhféadfainn freagra a thabhairt ort.

Ní hé an chaoi go bhfuil mise sásta faoi seo. Níl mé ag iarraidh a bheith ag rá go bhfuair mé an ceann is fear ar na “hamadáin” istigh sa gcoláiste. B’fhearr liomsa i bhfad dá mbeadh eolas agam ar na hábhair. Dá mbeinnse ag iarraidh ar innealtóir beagán oibre a dhéanamh domsa bheadh súil agam go mbeadh fios a cheirde aige. 

B’fhéidir go bhfuil mé ag déanamh áibhéile leis an méid sin. Níl mé ach sa dara bliain. Ach fós féin níl rudaí go maith nuair a airíonn mé go bhfuil mé ag foghlaim níos mó ó na YouTubers (Iúitiúbáilithe? Iúitiúbóirí?) a chuireann físeáin oideachasúla amach ná mar a fhoghlaimíonn mé ón ábhar ollscoile. D’fhéadfadh lucht an oideachais tríú leibhéal in Éirinn go leor a fhoghlaim ó na Iúitiúbóirí sin.

Dá mbrisfí suas na topaicí ina bhfíseán idir 10 agus 20 nóiméad ar fhad an ceann, bheadh na topaicí sin i bhfad níos éasca a shú isteach agus bheadh seans níos fearr ag an scoláire an t-eolas a fhoghlaim.

Seachas samplaí a bheith á scriobláil ar an scáileán beo thabharfadh na físeáin seo an deis na samplaí a scríobh ar bhealach so-léite agus pictiúir nó físeáin bheaga chur leo ina bhfuiltear ag taispeáint cibé cén rud atá dhá phlé le go gcoinneofaí aird na mac léinn.

Nuair a bhí mise ar meánscoil ní raibh a fhios agam ó Dhia anuas céard a dhéanfadh mé san ollscoil. D’fhiafraigh duine éicint dom cérbh iad na hábhair ab fhearr liom ag an scoil agus  ba é an freagra a bhí agam air sin ná gur bhain mé an-sásamh as an dúshlán a bhí sa mata agus go raibh ciall le chuile short a d’fhoghlaim muid. 

Thaitin an obair phraiticiúil liom sna ranganna miotalóireachta agus líníochta, agus as an trí phríomhábhar eolaíochta ba í an fhisic an ceann ba dheise liom. Thart ar an am céanna bhí físeáin ó Iúitiúbóir nach raibh feicthe riamh cheana agam ag teacht aníos ar mo scáileán agus nuair a bhreathnaigh mé ar cheann acu céard a bhí romham ach canúint na hÉireann.

Ní minic a chloistear é sin ar YouTube in éineacht le físeán atá ar ardchaighdeán. Brian McManus, Gaillmheach a rinne bunchéim Innealtóireachta in OÉ Gaillimh agus máistreacht in Ollscoil Luimnigh atá i bhfeighil ar an gclár YouTube Real Engineering. 

Ba é sin a chuir i mo chloigeann é go ndéanfainn féin staidéar ar an innealtóireacht sa gcoláiste. D’aithneofá ar a ghlór go bhfuil suim aige san ábhar faoina mbíonn sé ag caint agus sin é an fáth a bhfuil sé chomh héasca foghlaim uaidh. Má tá duine ar bith ansin atá ag iarraidh feabhas a chur ar an gcaoi a bhfuil siad ag múineadh a gcuid ábhar scoile in amanna seo na paindéime tá na mílte físeán ar gach uile ábhar óna bhféadfaí cleasa múinteoireachta idirlín a fhoghlaim.

SCÉALTA EILE