Lego? Leoga!

Is beag rud ar domhan atá chomh gleoite foirfe le bosca breá Lego nua as an bpíosa.

Agus mé i mo pháiste ba dhlúthchuid den Nollaig agus de bhreithlaethanta agam bosca beathaithe Lego a fháil.

Is cuimhin liom an díomá ollmhór a bhí orm nuair nach bhfuair mé foireann an Iarthair Fhiáin, theastaigh an Dún Mór agus na Saighdiúirí uaim agus ní bhfuair mé ach an Baile agus na Buachaillí Bó (ag smaoineamh air anois, tá an Dún uaim fós!)

D’imigh sin agus tháinig bronntanais éagsúla ar an saol, stuif níos oiriúnaí do dhuine níos sine.

Ansin, díreach dhá bhliain ó shin fuaireas bronntanas Nollag ó chara liom, eitleán mór dearg Lego agus chuir sé mé ag smaoineamh ar na brící breátha beoga úd agus ar an taitneamh atá le baint astu.

Is ó leg godt na Danmhairgise a thagann an focal Lego, ‘spraoi go maith’ a chiallaíonn sé agus is cinnte gur leis a bhí an spraoi go maith!

Ba shiúnéir Danmhairgeach é Ole Kirk Christiansen a thosaigh an comhlacht sa bhliain 1932 agus dhéantaí bréagáin adhmaid ar dtús.

Is sa bhliain 1949 a thosaigh an comhlacht ag cur brící tógála ar fáil agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin.

Tuigtear go bhfuil suas le 62 bríce ann in aghaidh gach duine ar an domhan seo (ó go bhfuil bailiúchán ollmhór agam tuigim go bhfuil duine éigin gann go maith orthu!)

Ait go leor do chomhlacht chomh mór leis, bhí deacrachtaí gnó ag Lego ag tús na mílaoise seo is ní raibh brabús á dhéanamh acu.

Mar bharr ar an donas d’imigh paitinn na mbrící ó mhaith agus bhí cead anois ag comhlachtaí ar nós Megablocks agus eile brící atá inúsáidte le brící Lego féin a chruthú.

Tar éis do Lego díriú ar fhoirne speisialta do dhomhan Harry Potter agus Star Wars is nascadh le cluichí ríomhaireachta is mar sin de tháinig athrú ar chúrsaí agus cinntíodh todhchaí an bhréagáin.

Locht eile orthu ná go raibh an costas ard go maith.

Cuid den fáth a bhfuil costas chomh hard sin ar Lego ná go bhfuil an comhlacht fíorthiomanta táirge ar ardchaighdeán a chur ar fáil, nó sin a deir siad pé scéal.

Ag breathnú dúinn ar na brící bídeacha chaithfeá aontú leo nach an gnáthchineál truflaise plaistigh a bhíonn i gceist leo.

Bliain amháin fuaireas seanbhosca Lego a bhíodh ag m’athair romham, bosca seod, is bhí an cleamhnas déanta. Chuaigh mé go Legoland Windsor taobh amuigh de Londain fiú, eispéireas a bhí dochreidte ar fad do dhuine a bhí ag éirí an-tógtha le Lego.

Ann, tá gnáthpháirc siamsaíochta le rollchostóirí chomh maith le holldealbha déanta as Lego fud fad na háite.

Bíonn ceardlanna ar leith ann le Lego Mindstorms; bealach le Lego a dhéanamh beo agus ríomhchláru a dhéanamh ar róbait.

Is é Mindstorms an pacáiste aonair is mó díol riamh ag an gcomhlacht agus is iomaí comórtas innealtóireachta is deartha do leithéidí NASA a bhaineann úsáid as na brící cliste seo.

Ó gur spreagadh mo shuim i Lego athuair tá draoi sin an tsaoil inniu, an t-idirlíon, tar éis iontaisí a roinnt liom.

Daoine a dhéanann ealaín as na brící, dealbha móra nó radharcanna atá lomlán le mionsonraí.

Tá leagan den Bhíobla curtha i láthair trí Lego ann fiú!

Cuireann roinnt den nuálacht seo agus na mionpháirteanna speisialaithe ach go háirithe as do sheanóirí Lego, dream atá fíordhílis agus fíorchosantach faoin mbun- bhréagán.

Is cosúil go mbeidh an Lego in uachtar go gceann tamaill fhada fós.

Bhraith mé uaim é, caithfidh mé a rá.

Ní fheadar an bhfuilim róshean dó ná don draíocht dhaite phlaisteach?

FÍRICÍ LEGO:

• Tá poll i gcloigeann na ndaoine beaga le nach dtachtfaidh daoine beaga (páistí) orthu!
• Ní bhíonn daoine le gruaig fhionn ann mar nach n-oireann sé do na haghaidheanna buí!
• Cruthaítear 19 billiún bríce sa bhliain, sin thart ar 36,000 bríce gach nóiméad.
• Cruthaíodh breis is 400 billiún bríce ón mbliain 1958 i leith.
• Ní dhéantar gunnaí ach do na seiteanna fantaisíochta.
• Is as stiréin bhútaidhé-éine aicrilinítríle atá na brící déanta (ach thuig tú sin cheana féin!)
• Tá 915 milliún bealach ann le 6 bhríce Lego a chur lena chéile!

SCÉALTA EILE