Maxton Ó Floinn is ainm dom ach ní hin a bhí orm i gcónaí

Maxton Ó Floinn is ainm dom ach ní hin a bhí orm i gcónaí. D’athraigh mé m’ainm go hoifigiúil ar an 19 Eanáir 2018, ach bhí an t-ainm Max in úsáid agam ar feadh nach mór dhá bhliain faoin am sin. 

Is fear trasinscne mé agus thosaigh mé ag glacadh téististéaróin ar an 10 Eanáir 2019. Ní raibh sé éasca — mar is eol daoibh bíonn liosta feithimh an-fhada sa chóras sláinte sa tír seo. D’fhéadfaí a bheith ag fanacht suas go 25 mí chun an chéad choinne a fháil agus don phobal trasinscne, dá mhéad ama a théann tharat is ea is measa a mhothaíonn sé, mar tá tú greamaithe ag fanacht ar dhaoine eile cabhrú leatsa a bheith istigh leat féin. 

De réir mo thaithí féin, agus ní hí an taithí chéanna a bhíonn ag gach duine, tá sé deacair meas a fháil ó daoine má deir thú  “is fear mé” agus cuma cailín ort.  Ach thug sé sin níos mo fuinnimh dom troid ar son mo cháis. 

D’oibrigh mé go dian mar fhreastalaí le hairgead a chur le céile le dul go clinic phríobháideach i mBéal Feirste agus oideas dochtúra a fháil don téististéarón. Bhí sé deacair le mo mhuintir. Ní réitíonn siad liom ach bhí mé ag brath orthu agus ar gharanna ó dhaoine eile. 

Tugann sin fáth níos láidre dom a bheith ag obair go maith agus níos mo iarrachta a chur isteach i mo shaol. Faoi láthair tá an t-ádh liom a bheith fostaithe mar chúntóir i gcoláiste Gaeilge i Ros Muc. Bhí cúig chúrsa samhraidh déanta agam mar chailín ann ach ní dheachaigh mé ar ais i 2017, mar bhí eagla an domhain orm a bheith i m’ArdChinnire mar fhear, mar cheap mé nach mbeadh meas ar bith ag aon duine orm.

Ach fuair mé an seans dul ar ais go dtí an Ghaeltacht uair amháin eile. Anois tá níos mó cairde agam agus níos mó airgid agam chun íoc as an mháinliacht uachtair sa Pholainn an mhí seo chugainn. 

Anuas air sin, tá níos mó muiníne agam asam féin. Bhí taithí dhearfach agam i measc na foirne agus na daltaí ar fad. Chas mé le mo chailín mar gheall ar an gcoláiste Gaeilge agus neart cairde eile. Aithnítear cara i gcruatan, mar a deir an seanfhocal, agus sin an fáth domsa go bhfuil Bród tábhachtach, go háirithe más duine aiteach Gaelach thú.

SCÉALTA EILE