Na Blascaodaí san áireamh ar léarscáil nua eile de Chorca Dhuibhne

léarscáil nua fós de Chorca Dhuibhne curtha amach ag an gcomhlacht léarscáilíochta EastWest Mapping agus na Blascaodaí san áireamh uirthi. D’fhoilsigh an comhlacht aitheanta trí léarscáil de Chorca Dhuibhne níos luaithe i mbliana – Oirthear Chorca Dhuibhne agus Sliabh Mis; Corca Dhuibhne Láir: Gleann Tí an Eassaig agus Binn os Gaoith; agus Iarthar Chorca Dhuibhne.

Bhí sé i gceist ag Barry Dalby agus a fhoireann in EastWest Mapping dhá léarscáil 1:40,000 a chur amach ach bhí dúshlán mór rompu an leithinis agus an ceantar máguaird a chlúdach sa scála sin agus beartaíodh trí léarscáil 1:25,000 a dhéanamh díobh.

“Tá méid caighdeánaithe léarscáile againn do na léarscáileanna 1:25,000 faoi láthair, a chlúdaíonn achar áirithe. Ba mhór an dúshlán Corca Dhuibhne agus an ceantar máguaird a chlúdach leis an leathanach caighdeánaithe seo mar gheall ar an gcruth atá ar an gceantar agus a mhéid. Cheap mé ag pointe áirithe go ndéanfainn dhá léarscáil 1:40,000 ach chaith mé an plean sin in aer nuair a tháinig sé chun solais, go han-tapa, go gcaithfinn go leor mionsonraí agus logainmneacha a fhágáil ar lár ar mhaithe le soiléireacht,” a dúirt Barry le NÓS.

“Comhréiteach” ar na fadhbanna seo a bhí sna léarscáileanna a eisíodh i mí an Mhárta ach comhréiteach a d’fhág nach raibh na hoileáin amach ó chósta Chorca Dhuibhne, cuid de Cheann Sléibhe, ná iomlán an Mhachaire san áireamh orthu. Tá an scéal sin curtha ina cheart anois ag EastWest Mapping agus léarscáil nua Slí Chorca Dhuibhne (The Dingle Way) curtha i gcló a chlúdaíonn, ar scála 1:40,000, Beiginis, an Blascaod Mór, Inis Tuaisceart agus an mhórthír ar fad i gCorca Dhuibhne. Níl Tiaracht, Inis na Bró, ná Inis Mhic Aoibhleáin san áireamh ar an léarscáil, áfach.

Tá an tSlí Náisiunta Shlímharcáilte ‘Slí Chorca Dhuibhne’ ina hiomlán ar an léarscáil nua, bealach a shíníonn siar ó Thrá Lí go Dún Chaoin agus ar ais trí shléibhte, gleannta agus tránna Chorca Dhuibhne. Tá léarscáileanna beaga de bhailte Thrá Lí agus an Daingin ar an bhfoilseachán freisin.

Dúirt Barry Dalby gur bheartaigh an léarscáil nua seo a chur i gcló cúpla mí i ndiaidh dó na trí cinn eile a chur amach mar gheall ar an éileamh mór a bhí ann ó chomhlachtaí a eagraíonn turais ar Shlí Chorca Dhuibhne agus ó thurasóirí ó thíortha thar lear ar a leithéid.

Tá an-tóir ar an scála 1:40,000 sa Bhreatain le bliana beaga anuas agus tá comhlachtaí eile léarscáilíochta, dála Harvery Maps, lucht déanta compás, dála Silva, ag cruthú áiseanna sa scála sin. Clúdaítear 1,740km2 sa léarscáil nua agus is ar pháipéar uiscedhíonach a chlóitear é. Tá roinnt cóipeanna ar fáil nach bhfuil aon fhilleadh iontu a bheadh oiriúnach le cur i bhfráma.

SCÉALTA EILE