Rinne Mickey Harte mí-úsáid ar CLG

Bhí míthuiscint ar roinnt daoine an tseachtain seo caite mar gur ceapadh go raibh mé ag seasamh le taobh amháin den díospóireacht maidir leis an reifreann atá le teacht. Mar a tharlaíonn sé, tá mo chinneadh déanta agam le fada an lá, agus tá a fhios agamsa go díreach cá mbeidh mo vóta ag dul. Ós rud é gur iriseoir mé ní bheidh mé ag nochtadh mo thuairime, ach tacóidh mé go deo leis an gceart atá ag daoine labhairt faoin ábhar agus a nguth féin a úsáid.

Nach iontach an rud é go bhfuil sochaí againn a cheadaíonn sin. Nílim sásta áfach, má bhíonn na daoine céanna seo ag baint sochair as eagraíochtaí cosúil le Cumann Lúthchleas Gael lena dtuairimí a chur chun cinn.

Tá CLG fite fuaite i ngach pobal sa tír agus tá daoine ar chaon taobh den champa ina mball acu. Corruair déantar mí-úsáid ar an mbranda, mar a rinne Mickey Harte agus a chairde an tseachtain seo caite. Tharraing siad an eagraíocht isteach sa gcomhrá nuair nach raibh baint ar bith aici leis agus tharraing siad páistí isteach ann chomh maith nuair a rinne siad seisiúin traenála le gasúir an cheantair i mBaile Formaid. D’eisigh siad preasráiteas agus rinne siad agallaimh agus físeáin. 

Sa bpreaseisiúint labhraítear ar fhís CLG agus á léamh cheapfá gurbh é tuairim na heagraíochta gur cheart vótáil in aghaidh an reifrinn. Go deimhin, don té nach raibh mórán eolais acu ar éiteas an Chumainn, cheapfaí gur cuireadh Harte agus na daoine a sheas leis amach le guth an CLG a chur chun cinn. Níor tugadh le fios in aon áit gur tuairimí pearsanta a bhí á nochtadh acu agus nár sheol an CLG amach iad le bolscaireacht a dhéanamh. 

Chiallaigh sé sin go raibh ar an eagraíocht a phreaseisiúint féin a fhoilsiú ag meabhrú do dhaoine cé go mbíonn a dearcadh féin ag a gcuid ball faoi cheisteanna éagsúla, nach mbíonn aon bhaint ag an eagraíocht le polaitíocht ná toghcháin ná reifrinn de chineál ar bith. Bhí ar lucht Bhaile Formaid an rud céanna a dhéanamh.

An fhad agus a bhí sé seo ar fad ag tarlú labhair Eamon McGee Dhún na nGall ag ócáid a bhí ag moladh do dhaoine vótáil ar son na ceiste. Bhí a fhios ag gach a raibh i láthair gurbh a thuairim féin a bhí á tabhairt aige, agus nach raibh sé ag déanamh ionadaíocht ar aon duine ná aon eagraíocht lena chuid cainte. Bhí an rud céanna amhlaidh le Derval O’Rourke an tseachtain seo caite. Agus le cúpla lá anuas, tá lúthchleasaithe éagsúla, ina measc Gordon D’Arcy, Andy Lee agus Richie Sadlier ag feachtasaíocht leis an haischlib #men4yes ach níl siad ag ligean orthu féin go bhfuil siad ag déanamh ionadaíocht ar lucht rugbaí, peile ná dornálaíochta na hÉireann.

Tuigim go gcreideann Mikey Harte agus a chairde go mór sa méid a deir siad. Tá an ceart sin acu agus beidh meas go deo agam ar an té atá sásta seasamh lena chuid prionsabal. Ní hionann sin agus dearcadh an CLG. Bhíodar mífhreagrach agus mí-ionraic nuair a thriail siad an dallamullóg a chur ar dhaoine. 

SCÉALTA EILE