Seirbhís barróige san Úll Mhór

Tá achan sórt duine, eispéiris, datha, blais, bolaidh agus radhairc le fáil i Nua-Eabhrac.

Ar ndóigh, is í an éagsúlacht iontach sin is cúis leis an tarraingt a bhaineann leis an chathair.

Ar cheann de na feiniméin is déanaí atá ag dul i bhfeidhm ar mhuintir an Úill Mhóir, tá an tseirbhís bharróige Cuddlist.

Ar $80 san uair, is féidir seisiún de bharróga a fháil le duine atá cláraithe le Cuddlist, agus níos tábhachtaí arís, atá cáilithe.

Tá cúrsa ar líne le déanamh, ar chostas $79, ag an té ar mhaith leis nó léi a bheith mar fháisceoir cáilithe leis an eagraíocht.

Is léir go bhfuil an-éileamh ar an tseirbhís agus breis daoine á lorg ag eagras na mbarróg i láthair na huaire.

Cluinim rothaí an amhrais ag tiontú.

Ach dar le bunaitheoirí Cuddlist, níl aon bhaint ag cúrsaí gnéis leis an tseirbhís.

“Teagmháil theiripeach neamhghnéasach” an cur síos atá air agus tá cód iompair leagtha amach ar an suíomh don fhoireann agus do na cliaint.

I measc na rialacha, caithfear méid áirithe éadaí a chaitheamh le linn an tseisiúin (bríste gearr d’fhad áirithe agus barréide), ní ceadmhach a bheith ag pógadh, caithfear a chinntiú go bhfuil toil na beirte i gceist i rith an ama, agus ní ceadmhach macnas a chur ar dhuine d’aon turas.

Tá béim láidir ar na buntáistí a bhaineann leis an chineál seo teagmhála mar theiripe agus is léir ó phróifílí lucht na mbarróg gur daoine iad an mhórchuid acu a bhfuil suim acu i sláinte ailtéarnach iomlánaíoch.

hug

Maíonn Cuddlist go laghdaíonn teagmháil fhisiciúil an imní agus an teannas a mhothaíonn daoine agus go n-íslítear an leibhéal cortisol, ceimiceán dochrach, sa chorp.

Dúirt Madelon Guinazzo, comhbhunaitheoir agus stiúrthóir traenála lucht na mbarróg, go bhfuil gá ag daoine le teagmháil fhisiciúil taobh amuigh de ghnéas.

“Mar dhaoine fásta, tá sé tábhachtach go mbeadh teagmháil fhisiciúil againn le daoine eile atá scoite amach ó na castachtaí agus na brúnna a bhaineann le gnéas.

“Agus muid ag cuachadh a chéile, tá muid beo agus ar ár suaimhneas san am i láthair in éineacht le duine eile a aithníonn gur daoine maithe muid,” ar sí.

De réir mar a dhéantar duine amháin níos sásta, níos suaimhní agus níos ceangailte, creideann Madelon go leathann na dea-chreathanna sin amach agus go bhfeabhsaíonn sé cúrsaí do gach aon duine againn.

Is maith linn dea-chreathanna cibé áit as a dtagann siad!

SCÉALTA EILE