4 bhotún ollmhóra sláinte a dhéanann daoine

Is saineolaí sláinte agus aclaíochta é Ainle Ó Cairealláin. Anseo thíos míníonn sé ceithre cinn de na meancóga is mó a dhéanann daoine agus iad ag iarraidh meáchan a chailleadh nó saol níos sláintiúla a bhaint amach. An déanann tusa aon cheann acu?


1. Aistí gearrthréimhseacha bia

Tá neart aistí bia amuigh ansin a gheallann rudaí móra, agus a chuireann amlíne bheacht ar fáil duit maidir leis an méid meáchain a chaillfeas tú.

Idir aistí bia beagmhéathrais, ardmhéathrais, trom ar na forbhianna, ard ar thorthaí, na súnna draíochta, paleo, srl. srl… tá geallúintí ollmhóra á dtabhairt ach tá na fadhbanna leis na haistí bia seo i bhfad Éireann níos mó ná an toradh a fhaigheann tú as iad a leanúint.

Is é an pointe díolacháin is mó atá ag na haistí seo ná go bhfaighidh tú torthaí gasta leo, agus má fheiceann tú an sórt gealltanais sin, sin an chéad chomhartha duit chun imeacht leat ón cur chuige faoi leith sin.

Má tá tú ag iarraidh meáchan a chailleadh, is mór an seans gur ghlac sé na blianta ort é a chur suas go dtí an áit a bhfuil tú inniu, mar sin ní mór duit ach foighde a bheith agat agus an cur chuige is fearr a fháil a chuideoidh leat an meáchan a chailleadh ar an dóigh cheart.

Go mall, go leanúnach, agus go sláintiúil.

Tá fadhbanna eile ann le haistí bia.

Níl sé indéanta iad a choinneáil ag dul don fhadtréimhse, rud a chiallaíonn go bhfuil gach seans ann go dtitfidh tú siar ar na sean-nósanna itheacháin a thug ort an meáchan a chur suas sa chéad dul síos.

Ní chruthaíonn aistí bia nósanna sláintiúla, agus den mhórchuid fágann siad grúpa bia amháin nó ceann eile in easnamh.

Pointe tábhachtach eile agus muid ag caint ar aistí bia, agus cluineann gach duine an ceann seo… níl siad taitneamhach!

Lámha suas cé ar mhaith leo mothú ar nós tóin moncaí ar feadh cúpla mí ar mhaithe le dornán puntaí a chailleadh, agus fios agat go maith go mbeidh na puntaí ag teacht ar ais chomh luath is a chríochnaíonn tú an aiste bia ar leith sin atá ar bun agat?

Ní mise!


2. Tabhairt faoin ‘rud is déanaí’

meachan-cailleadh

Gach bliain tagann an freagra ‘nua’ amach.

Insansity seo, Atkins siúd… tá a fhios agat féin.

Gach duine amuigh lena chuid airgid a dhéanamh ag costas na ndaoine atá sa tóir ar an bhealach ar ais chun sláinte, nó atá ag iarraidh an ‘six-pack’ don trá.

Is í an fhírinne lom ná gur mó an seans atá agat le dornán beag nósanna nua itheacháin a fhoghlaim, dul chuig an giom cúpla uair sa tseachtain faoi stiúir oiliúnóir gairmiúil, agus bheith amuigh ag aclaíocht bealach amháin nó bealach eile ar na laethanta eile nach mbíonn tú sa giom.

Mar a deir siad ‘díolann gnéas’, agus tá a fhios agam go maith nach bhfuil an méid atá a rá agam ‘gnéasach’, mar sin ní bheidh mé ag saothrú moll mór airgid dá bharr, ach tá an méid atá a rá agam fíor, iontaofa, agus éifeachtach.


3. Dul leat féin

Giorraíonn beirt bóthar, agus is fiú cara sa chúirt ná punt sa sparán.

Faigh cabhair ó oiliúnóir gairmiúil sa chéad dul síos.

Ar an dara dul síos, is mór is fiú do sprioc a scríobh síos ar phíosa páipéir, a rá leis na daoine is cóngaraí duit go bhfuil tú ag tabhairt faoi, agus fiú blag beag a thoiseacht ar féidir leat uasdátú a dhéanamh air de réir mar a bhaineann tú mion-spriocanna amach, agus de réir mar a thagann na dúshláin os do chomhair.

Cuidíonn tacaíocht ó na daoine thart ort go mór agus tú ag tabhairt faoi aistear mar seo, agus tá i bhfad níos mó seans ann go bhfanfaidh tú leis nuair atá slua beag leanúna bailithe agat le tacaíocht a thabhairt duit ar an bhóthar.

Is mór is fiú compánach traenála a fháil chomh maith.

Má tá aithne agat ar éinne atá i gcónaí ag caint faoi mheáchan a chailleadh nó sprioc cosúil le do cheannsa, tabhraigí faoin dúshlán le chéile!


4. Misneach a chailleadh

reathai

Bíonn obair chrua agus iarracht leanúnach i gceist le aon rud fiúntach a bhaint amach sa saol seo.

Tá aithne ag achan duine beo againn ar chara nó ball teaghlaigh atá de shíor ag iarraidh meáchan a chailleadh agus i gcónaí ag baint triail as rud éigin nua gan bhua.

Titeann formhór na ndaoine den traein agus iad ar a seacht ndícheall meáchan a chailleadh, agus is í seo an mheancóg is mó.

Scríobh síos do sprioc, abair le daoine thart ort, tosaigh dialann phearsanta nó ar líne, agus faigh an cuidiú ceart ón tús.

Coinnigh do mhisneach agus gheobhaidh tú na torthaí.

Mar a deir Misneach féin, “Ná Géill is Tú Beo!”

SCÉALTA EILE