5 leid chun bolg ramhar a sheachaint an Nollaig seo!


Níor mhaith linn imní a chur ort ach, ar an meán, éiríonn Éireannaigh idir 2kg agus 5kg níos raimhre thar am na Nollag.

Má thiteann tú chun meáchain a bheagán áfach, ná bí ró-dhian ort féin mar go mbeidh tú in ann an scéal a chur i gceart i mí Eanáir.

Séasúr na féile atá ann agus tá muid ag iarraidh sult a bhaint as!

Sin ráite beidh an mhórchuid againn ag iarraidh an bolg mór ramhar a sheachaint mar sin labhair muid le Rónán Bilbow ó Right Balance Fitness lena shaineolas ar an cheist a fháil.

Seo 5 leid a chuirfidh ar do chumas cuid den damáiste a laghdú le linn thréimhse seo na cóisireachta!


1. Coinnigh smacht ar do sciartha

Tuigeann cách go n-éiríonn daoine an-tógtha ar fad faoi bhia ag an am seo bliana.

Is glúin de bheadaithe (daoine a bhfuil an-dúil sa bhia acu) muid agus ní drochrud é sin i gcónaí, ach i gcás na Nollag leanann béile amháin béile eile, a thagann roimh cheapairí turcaí agus, mura raibh do sháith agat, a thuilleadh ceapairí turcaí.

An ag Nollaig bíonn i bhfad níos mó bia ar fáil go héasca thart ort ná de ghnáth, sin mar atá.

Ach má choinníonn tú smacht ar an mhéid bia atá tú ag ithe, agus a mhinice is atá tú ag ithe, seans nach mbeidh aon ghá leis an pholl breise sin sa bheilt Lá Fhéile Stiofáin.


2. Ól neart uisce

Is í an Nollaig í agus do go leor daoine ciallaíonn sin go mbeidh roinnt deochanna sa bhreis againn.

Ná déan dearmad áfach neart uisce a shlogadh siar chomh maith.

Is é an baol ná go ndéanann daoine neamhaird d’uisce, seachas má tá géarghá le gloine maidin na hiarchóisire.

Is í an fhíric lom ná nach mór dúinn uisce a ól go rialta.

Tá cuid mhaith den chorp déanta d’uisce agus tá sé ag teastáil uainn le muid a choinneáil ag dul, agus chun an fuinneamh a choinneáil in airde.

Cuidíonn sé linn tocsainí agus rudaí gránna eile a bhrú amach as an chorp.

Is tréimhse í go háirithe ina mbíonn níos mó bia próiseáilte, alcóil agus milseoga á n-ithe againn mar sin tá géarghá le huisce a hól.

Is fearr ocht gcupán sa lá!


3. Ná gabh chuig cóisirí agus tú ocrach

Agus an oiread cóisirí ar siúl, agus daoine ba mhaith leat a fheiceáil, is fiú an pointe tábhachtach seo a thabhairt libh.

Is minic a théann daoine atá ag iarraidh meáchan a chailleadh amú agus ligean don ocras an ceann is fearr a fháil orthu.

Coinnigh chun tosaigh ar an ocras agus ná téigh amach gan bia ceart folláin a ithe.

Is mó seans go bhfanfaidh tú amach ó mhéaróga bia agus ó na smailceacha milse mealltacha sin.


4. Ith go leor próitéine

Is dúshlán é a chinntiú go bhfuil tú ag ithe go leor próitéine ar ghnáth lá, ach tá sé níos deacra arís ag an Nollaig.

Is furasta i bhfad cúpla briosca a tharraingt amach as an bhosca, ná bia folláin a réiteach.

Ach tá méid áirithe próitéine de dhíth gach lá leis na meatáin a láidriú agus a choinneáil ag obair.

Coinníonn próitéin muid ag mothú lán agus coinneoidh sé ar shiúl thú ón dara pióg mhionra sin.

I measc an bhia ina bhfaightear próitéin tá cearc, uibheacha, pónairí, iasc, lintilí agus mairteoil.


5. Bí aclaí thar an Nollaig

Do chuid mhaith daoine, bíonn níos mó am saor againn ag an Nollaig ná mar a bhíonn againn go hiondúil.

Tá cathú ann na cosa a chur in airde le linn na laethanta saoire ar fad ach is fiú iarracht a dhéanamh rud éigin fisiciúl a dhéanamh.

Is féidir seisiún traenála nó aclaíochta a chur i sceideal na Nollag le cinntiú nach mbeidh obair mhór romhat i mí Eanáir.

D’fhéadfá clárú le haghaidh Santa Dash nó snámh farraige, nó rith 5-10km.

Tá an oiread eagraithe ar fud na tíre chun muid a choinneáil ag bogadh.

Fág an carr sa bhaile agus tabhair cuairt ar chairde agus ar dhaoine muinteartha leat de shiúl na gcos.

Agus mar fhocal scoir, déarfainn gur gá a bheith seiftiúil ag am na Nollag ó thaobh na sláinte de agus gur fiú a mheabhrú go dtéann gach iarracht bheag chun tairbhe duit.

Beannachtaí na féile oraibh!

SCÉALTA EILE