6 chúis a n-itheann míoltóga daoine áirithe thar dhaoine eile


Tá cuid mhór cainte ann i láthair na huaire faoin víreas Zika, faoin chontúirt a bhaineann leis agus faoi na muiscítí a iompraíonn é.

Níl an galar le fáil anseo in Éirinn ar ndóigh ach tá codanna den tír breá cleachta leis na míoltóga beaga a chéasann daoine cois locha nó ag clapsholas an lae.

Is léir áfach go ndíríonn na feithidí seo isteach ar dhaoine ar leith thar dhaoine eile.

Cén fáth?

Cad chuige a mbaintear greim as fear amháin agus nach mbaintear greim as an bhean in aice leis?

Seo 6 fháth, de réir an taighde is déanaí.


Fuilghrúpa

fuil

Bíodh d’fhuilghrúpa ar eolas agat.

Tá sé a dhá oiread níos dóchúla go mbainfeadh míoltóga agus muiscítí greim as duine i bhfuilghrúpa O ná fuilghrúpa A, agus tá fuilghrúpa B áit éigin i lár báire.

Cé nach féidir leat do chuid fola a mhalartú ar fhuil nach bhfuil chomh blasta sin do na muiscítí, is féidir leat bheith ullmhaithe agus éarthach feithidí (insect repellent) a úsáid sula dtéann tú amach.


Méid do choirp

clann

Is maith le míotóga CO2, agus cruthaíonn coirp níos toirtiúla níos mó den ghás le linn anála.

Ní dócha gur cúis é áfach tuilleadh aclaíochta a dhéanamh mar is ag caint ar an difear idir corp páiste agus corp duine fásta atá muid sa chás seo.

Mar sin féin ní dhéanfadh sé dochar ar bith píosa meáchain a chailliúint nó giota aclaíochta a dhéanamh má tá tú ró-throm… agus beidh tú in ann rith ar shiúl níos gasta ó na muiscítí fosta!


Allas

allas

Ag trácht ar aclaíocht, bí airdeallach ar mhíoltóga agus tú ag cur allais.

Is breá leo na haigéid (acids) agus an amóinia a scaoiltear san allas agus meallann coirp níos teo iad chomh maith.

Bí cinnte mar sin go bhfuaraíonn tú tú féin le cith nó a leithéid tar éis duit bheith te nó allas a tharraingt.


Alcól

beoir

B’fhéidir gurb í seo an chúis is measa do roinnt agaibh!

Dar le staidéar de chuid an American Mosquito Control Association, ní thógann sé ach 350 ml de bheoir chun do chorp a dhéanamh níos tarraingtí do mhuiscítí.

Ní léir go díreach cén fáth a dtarlaíonn sé seo ach dá mba mhaith leat na míoltóga a choinneáil uait, seans gur fearr cloí le gloine uisce.


Baictéir chraicinn

mosca

Léiríonn taighde eile go mb’fhéidir go bhfuil tionchar ag na cineálacha baictéar a chónaíonn ar ár gcraiceann ar mhealladh na míoltóg.

Is cosúil go mbíonn sé níos tarraingtí dóibh má bhíonn líon mór de bhaictéar nó dhó ann seachas éagsúlacht mhór baictéar ar an chorp.

Meastar gurb é sin an fáth a n-itear na rúitíní go minic, áit a bhfuil baictéar láidir ann.


Dath éadaí

mioltoga

Ní hamháin go n-úsáideann muiscítí boladh chun daoine a aimsiú ach úsáideann siad radharc na súl chomh maith.

Aon dath a sheasann amach ón timpeallacht ina bhfuil tú, beidh na feithidí beaga damanta in ann teacht ort níos éasca.

SCÉALTA EILE