7 leid chun an misneach a choimeád i ndorchachas an gheimhridh

Tá an geimhreadh chugainn anois, agus ní féidir linn é a sheachaint. Is inár gcuimhní anois atá na laethanta fada samhraidh, siúlóidí ar a naoi a chlog istoíche, snámh ar a seacht a chlog ar maidin, é geal fós ar a deich a chlog.

Agus le solas an lae, tá an dea-ghiúmar imithe chomh maith. Tar éis dom blianta a chaitheamh ag cnáimhseáil fén ngeimhreadh, thugas fé thaitneamh a bhaint as roinnt blianta ó shin. Seo liosta des na rudaí a chabhraíonn liom duairceas an gheimhridh a sheachaint. Gan dabht, má bhíonn tú ag fulaingt an iomarca ba chóir labhairt le dochtúir.

1. Téigh amach fén aer

Deirtear – agus ná fiafraigh díom m’fhoinse eolais – go bhfuil sé go maith dúinn solas an lae a fháilt go luath sa lá. Agus é dorcha déanach ar maidin agus luath tráthnóna, caithfimid iarracht níos mó a dhéanamh solas an lae a fheiscint. Go háirithe dóibh siúd le postanna 9-5 nó a leithéidí, is fiú siúlóid bheag ar maidin, más féidir, nó siúlóid am lóin, a dhéanamh chun cabhrú leis an ngruaim agus chun an bhraistint sin go bhfuilimid ag maireachtaint fé sholas fluaraiseach a laghdú.

2. Aclaíocht

Tuigimid ar fad fén dtráth seo go bhfuil tábhacht nach beag ag baint le do chorp a bhogadh gach aon lá. Don gcorp agus don intinn, tá sé tábhachtach (ach deacair) é seo a choimeád ag imeacht sa gheimhreadh. Cabhraíonn foirne spóirt, grúpaí reatha agus ranganna aclaíochta go mór leis seo, ach an rud is tábhachtaí ná rud a roghnú a thaitníonn leat agus go gcloífidh tú leis. Bíodh sé sin siúlóidí laethúla, ióga, tógaint meacháin, nó traenáil le haghaidh maratóin.

3. Faigh níos mó codlata

 

Táim á rá seo leis na blianta, cé ná fuil éinne ag éisteacht liom. Muna mbeadh na soilse leictreacha atá againn sa lá atá inniu ann, meas tú an mbeadh éinne dúisithe roim an ngrian? Ní dóigh liom é! Bíonn gach éinne tuirseach an t-am seo bliana, go háirithe nuair a thagann athrú ar an am ar dtús. Is athrú suntasach é a bheith ag éirí agus é dorcha lasmuigh agus ag filleadh abhaile ón obair agus é dorcha arís. Mar sin, luíonn sé le réasún gur chóir dúinn níos mó ama a chaitheamh inár gcodladh nuair a bhíonn sé dorcha formhór an ama.

4. Snámh san fharraige

Bím i gcónaí ag caint air seo, ach dáiríre is iomaí buntáiste atá ann a bheith san uisce fuar, go háirithe san fharraige. Níos fearr fós má chuireann tú do cheann fé. Nílim ag rá gur chóir dúinn é a dhéanamh gach lá, agus ní mholfainn fanacht istigh ann rófhada, ach tóg uaimse é, pé slí a bhraitheann tú, braithfidh tú míle babhta níos fearr chomh luath is go raghaidh tú fén uisce.

Tá ana-chuid cúiseanna eolaíocha leis seo. Is foinse dópaimín é, cuir i gcás. Ach is í mo thuairim féin í go gcuireann sé os do chomhair cé chomh beag agus neamhthábhachtach atáimid sa saol seo agus n’fheadar fúibhse ach ardaíonn sé sin mo chroí agus sleamhnaíonn na fadhbanna uaim!

5. Dein machnamh / rud éigint spioradálta

Pé rud a gcreideann tú ann, tá luach nach beag ag baint le cúpla nóimint a thógaint gach aon lá chun na smaointe atá ag snámh timpeall do chinn a shocrú síos agus a eagrú le chéile.

Tá machnamh agus paidreoireacht mar chuid de gach reiligiún domhanda, agus chomh maith bíonn sé ar na liostaí ar fad a scríobhtar maidir le conas a bheith rathúil, conas a bheith saibhir, srl. Ní fhéadfadh sé aon dochar a dhéanamh! Is maith liom féin freastal ar Aifreann, nó machnamh treoraithe a aimsiú ar Spotify.

6. Dein rud éigint nua

Seo an t-am is fearr chun triail a bhaint as caitheamh aimsire nua, leat féin nó i ngrúpa. Téigh go dtí an spórtlann, dein rang pilates, nó faigh amach fén gclub fichille is cóngaraí duit. Beir leat cara nó téigh sa seans agus tapaigh an deis bualadh le daoine nua.

Muna dteastaíonn uait an tigh a fhágaint, pioc suas an fheadóg stáin atá id’ sheomra ó bhís i rang a 6, bain triail as an gcniotáil nó tabhair fé theanga nua a fhoghlaim. Suigh isteach cois tine ag cleachtadh agus nuair a bheidh na laethanta fada chugainn beidh scil nua agat!

7. Léigh leabhar / téigh dtí an phictiúrlann

Tá an méid san ábhar amuigh ansan a chuirfeadh gliondar ar do chroí. Leabhair, scannáin, taispeántais ealaíne, cláranna raidió. Bain leas astu. Is maith liom féin leabhair a léamh, ach tá tionscal na pictiúrlainne ag streachailt fé láthair – nár dheas é grúpa a fháilt le chéile agus tráthnóna a chaitheamh ag ithe gráin rósta agus ag féachaint ar an scáileán mór?

Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an ngeimhreadh, nó ar a laghad ná bíonn sé go dona daoibh! Ar a laghad tá na laethanta seo oiriúnach chun éirí na gréine agus dul fé na gréine a fheiscint!

SCÉALTA EILE