An Ghluaiseacht Nua

Pléann Ainle Ó Cairealláin ‘Gluaiseacht’, ceann de na treochtaí nua aclaíochta is mó ar domhan faoi láthair.


Mar Ghaeil, is breá linn gluaiseachtaí.

Gluaiseacht na Gaeilge, Gluaiseacht na gCearta Sibhialta, Gluaiseacht na Poblachta (do roinnt againn) nó Gluaiseacht na Hipithe b’fhéidir.

Seans go bhfuil sé san fhuil againn a bheith páirteach i ngluaiseacht de chineál amháin nó eile. Inniu, tá ‘Gluaiseacht na Gluaiseachta’ agam duit.

Fan liom, a chara! Fan liom! Is eolaí spóirt mé, ach tá an ghráin agam ar an ghiom, agus ar beagnach achan rud a bhaineann leis an domhan aclaíochta agus corpacmhainn tráchtála.

Ná tosaigh mé ar na muilinn reatha leadránacha, ar na rothair ‘spin’ a ghlacann tú ar turas go hifrinn agus ar ais ná ar na meaisíní amaideacha rámhaíochta sin a bhíonn ort brú nó tarraingt gan cúis ná réasún.

D’fhéadfainn spás an leathanaigh seo a líonadh ag díriú ar na ranganna mire ‘Insanity’ nó ‘Ab Blast’ ina scairteann duine éigean ort in ard a chinn chun tú a bhrú go himeall do bheatha.

Níos measa ar fad tá na haistí bí amaideacha a mholann ‘sú draíochta’, ‘piollaí míorúilteacha’ nó ‘tae con-óige’ ó airde na gcnoc sa Tibéid.

Cuireann an t-iomlán den mheascán aisteach seo idir ghruaim, dhéistin, bhrón, fhearg, agus fhonn gáire orm.

Margaíocht shantach agus/nó aineolas den chuid is mó is cúis leis, agus bunú dá laghad aige in aon chineál eolaíochta, céille, nó fiú fianaise ón fhíor-shaoil.

Shílfeá, agus mé sáite sa spórt, sa tsláinte agus san aclaíocht go mbeinn istigh ansin le dream na margaíochta ag brú mo tháirge draíochta féin chun tosaigh, ach níl.

Níl mé, de thairbhe go luíonn mo phaisean-sa le foghlaim, le teagasc agus le forbairt a dhéanamh i dtaobh an dóigh a bhogann muid ár gcoirp.

Na coirp righne nimhneacha mheirgeacha a bhíonn ceangailte le suíocháin an chuid is mó den lá, agus nach bhfaigheann fiú an leathchuid den ghluaiseacht is a gheobhaidís céad bliain ó shin.

Bím ag obair le lúthchleasaithe, daoine ar mhaith leo meáchan a chailleadh, iad siúd atá ag teacht ar ais ó ghortú agus gach duine idir eatarthu.

Le chéile, ardaíonn muid feidhmiúlacht an choirp.

Squat

Cuireann muid an corp ag gluaiseacht níos mine, agus níos éifeachtúla agus bíonn toradh suntasach ar na hiarrachtaí sin.

I measc na n-iontas, chuir cliant amháin liom 15 mharatón i gcríoch thar 15 lá, idir Málainn agus Carn Uí Néid.

Chaith bean a raibh maide siúil de dhíth uirthi le deich mbliana anuas an maide uaithi go buan.

Bhí an séasúr is lú gortaithe ar an taifead ag foireann peile Chorcaí anuraidh agus mé ina mbun.

Thiocfadh liom dul ar aghaidh ag insint na scéalta reatha a thiteann amach in ACLAÍ.

Tá an dul chun cinn seo ar fad bunaithe ar an mhodh traenála atá againn, ar a dtugann muid ‘Gluaiseacht’.

Chaith mé coicís sa Téalainn ar na mallaibh i mbun traenála ag campa de chuid an tsaineolaithe Ido Portal, a d’fhorbair an modh traenála faoin teideal ‘gluaiseacht’ agus mé i measc na n-uaisle ó ‘Ghluaiseacht na Gluaiseachta’.

Dúshlán don chorp agus don intinn a bhí sa champa.

Bhí muid ag lámhacán, ag léimní, ag seasamh ar leathchois, ag damhsa, agus ag seasamh ar ár lámha.

Tá gluaiseacht ann d’achan ábaltacht, ach na cinn chearta a roghnú, agus ní beag an tairbhe a bhainfear as an ghluaiseacht ag gach duine beo.


Beidh Ainle ag cur ceardlainne gluaiseachta ar siúl ‘Ag Gluaiseacht le Chéile’, mar chuid den fhéile nua ‘Liú Lúnasa’ i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste Dé Domhnaigh 30 Lúnasa. Tuilleadh eolais anseo

(Dealbh le Anthony Gormley)

 

 

SCÉALTA EILE