An mbíonn orgasam intinne agat?

Ar chuala tú trácht riamh ar ASMR?

Drithlíní (twitches) ar chraiceann an chinn agus áiteanna eile ar an gcorp, mothúcháin de shuaimhneas, áthas, agus dea-shláinte; é sin ar fad mar thoradh ar a bheith ag breathnú ar fhíseáin YouTube, mar atá thíos.

Sin ASMR.

Úsáidtear an téarma ‘súnás intinne’ chun cur síos a dhéanamh air, ach d’fhéadadh sé sin a bheith míthreorach.

Deir na daoine a bhfuil taithí acu ar ASMR go ndéanann an focal ‘súnás’ cur síos ar a dheise is atá sé, ach nach mbaineann ASMR le cúrsaí craicinn.

An fhadhb ná go bhfuil sé deacair go leor ag daoine a dtéann an mothú ASMR i bhfeidhm orthu cur síos a dhéanamh air do dhaoine nár mhothaigh riamh é.

asmr

Samhlaigh iarracht a dhéanamh leithéidí ocras nó áthas a mhíniú do dhuine nach raibh taithí acu air!

Is téarma nua é ASMR (acrainm de Autonomous Sensory Meridian Response) agus is feiniméan é atá tar éis teacht chun solais le déanaí.

D’fhéadfadh réimse leathan rudaí ASMR a spreagadh i nduine: caint shéimh nó i gcanúint ar leith, fuaimeanna athfhillteacha, nó fiú a bheith ag breathnú ar dhuine ag obair go ciúin.

Ní spreagann na rudaí céanna gach éinne agus feictear go bhfuil éagsúlacht ann.

Ina measc, físeán ina bhfuil bean ag ligin uirthi gur aeróstach í, físeán de lámha ag tadhall mála plaisteach, nó físeán uair an chloig ar fhad ina bhfuil cóireáil éadain (facial) á dhéanamh ag bean.

An nasc a fheicim-se féin idir na físeáin ar fad ná go bhfuil rud éigin socair, agus calma fúthu.

Cé nach mothaím féin ASMR, feicim go bhféadfadh roinnt de na físeáin duine a chur ar a shuaimhneas.

Is dócha go raibh ASMR ann i gcónaí, agus níorbh ann ach nár labhair aon duine faoi.

Ach anois i ré an idirlín, bíonn daoine ag caint go hionraic faoi rudaí a dhéanann siad, rudaí a cheapann siad, rudaí a mhothaíonn siad.

Aithníonn ciaróga na ciaróga eile, agus fásann plé oscailte faoi rudaí nár pléadh roimhe, ASMR ina measc.

Sa bhliain 2008 bunaíodh grúpa Yahoo! a raibh sé de rún aige ASMR a fhiosrú – ag an am sin ní raibh ainm aitheanta go fóill ar an bhfeiniméan – agus sa bhliain 2010 bunaíodh an blag The Unnamed Feeling le freagraí a fháil ar na ceisteanna is coitianta a bhaineann leis.

Céard atá ann? Cén fáth a dtarlaíonn sé? An mothaíonn gach aon duine é?

Tá roinnt físeáin dírithe ar ASMR ar YouTube.

Tá níos mó ná 555,000 leantóir ag cainéal ASMR amháin, GentleWhispering.

Bean darb ainm Maria atá taobh thiar den chuntas sin, agus cuireann sí leis go minic.

Deir sí go mothaíonn sí féin ASMR agus is é sin an chúis a bhfuil spéis aici ann.

Tá físeán amháin a rinne sí, ‘What is ASMR?’, a fuair nach mór 3 milliún radharc.

Tá roinnt cuntas cosúil le ceann Maria, lán d’fhíseáin atá ag iarraidh ASMR a mhúscailt d’aon ghnó, ach d’fhéadfadh físeáin eile mothúcháin ASMR a spreagadh de thaisme – físeáin smididh nó ceann ar bith ina labhraíonn duine a bhfuil glór deas aige.

Níl eolaithe cinnte go fóill cad is cúis leis na mothúcháin ach is léir, ó na figiúirí a fhaigheann físeáin ASMR ar líne agus ón spéis atá á léiriú ann ó dhaoine idir óg agus aosta timpeall na cruinne, gur fíor-eispéireas atá ann.

An mothaíonn tú féin é?

SCÉALTA EILE