Ár saol caite inár suí

Ón uair a mbaineann muid ceithre bliana d’aois amach tugtar orainn uile a bheith inár suí ar scoil.

Agus ón am sin ar aghaidh is fíor a rá go dtagann méadú ar an riachtanas a chuirtear orainn ár dtóin a chur le cathaoir agus muid ag tabhairt faoi chúraimí an tsaoil ó lá go lá.

Tar éis cúig nó sé huaire an chloig a chaitheamh ar scoil, iarradh orainn ansin uair nó dhó eile a chaitheamh le hobair bhaile.

Nuair a bheadh sé sin déanta, seans go mbeadh deis againn an chuid eile den tráthnóna a chaitheamh inár suí os comhair na teilifíse.

De réir mar a théann muid fríd an mheánscoil, ollscoil agus saol oibre, bíonn ar an chuid is mó againn suí suas le 12 uair an chloig sa lá.

Má tá tú i do chodladh ar feadh ocht n-uaire, ní fhágann sin ach ceithre huaire an chloig nach bhfuil muid inár suí nó inár luí.

Smaoinigh air.

Níl eolaí uainn le hoibriú amach go bhfuil seo míshláintiúil go háirithe nuair a mheastar gur shiúil ár sinsir breis agus 10 gciliméadar sa lá agus iad amuigh ag seilg agus a leithéid eile.

Tá Cumann Croí SAM tar éis a rá go bhfuil 34% níos mó de sheans ann go mbeidh teip ar an chroí i measc fear a shuíonn breis agus cúig huaire an chloig sa lá, i gcomparáid le fir a shuíonn níos lú ná dhá uair an chloig sa lá.

Tá na figiúirí sin scanrúil amach is amach agus thig liom cur leo bunaithe ar mo thaithí phearsanta ghairmiúil féin.

Is iomaí duine a thagann chugam gach seachtain agus iad ag fulaingt le pianta droma a thagann de bharr a bheith ina suí os comhair an ríomhaire gach uile lá.

Má bhí tú thíos le pian droma riamh, beidh a fhios agat féin gur féidir leis an phian leanúnach an sult a shú as an saol.

Thig leis an phian fiánta teacht aniar aduaidh ort, agus fiú an jab is fusa a chur taobh amuigh de do chumas.

Tá rudaí ann ar féidir leat – agus ar chóir duit – a dhéanamh más mian leat fanacht taobh amuigh de na figiúirí luathbháis agus pian droma.

standing desk

Agus mé ag gabháil don alt seo, tá mé i mo sheasamh ag mo dheasc ard a chuireann an scáileán ag airde mo shúile agus an méarchlár ag airde m’uillinnacha.

Bím i mo sheasamh formhór an ama ar obair agus glacaim scíth anois agus arís agus mé i mo shuí ar mo stól a ligean dom obair liom ag an deasc ard.

Chuir mé an deasc seo le chéile le hearraí IKEA ar chostas níos lú ná €100.

Margadh maith i mo thuairim-se!

Ar ndóigh, caithfidh muid obair a dhéanamh agus go minic tá sé riachtanach a bheith inár suí ach cuideoidh deasc ard go mór le do shláinte sa ghearrthréimhse agus san fhadtréimhse.

Mar aon le seasamh suas agus gluaiseacht thart gach 20 nó 30 nóiméad nó mar sin.

Ní amháin maith don chorp agus don tsláinte, ach go maith don intinn fosta!

SCÉALTA EILE