Comhairle Carad: De réir a chéile a ghlantar an caisleán

Níl aon fhadhb róbheag nó rómhór don cholún seo. Cad é a dhéanann tú nuair nach n-oireann do chuid éadaí do do chorp níos mó? Cén dóigh a dtéann tú i ngleic le páirtí atá i ngrá le peata (a bhfuil gráin agatsa dó)? Cén dóigh a stopann tú de bheith míshlachtmhar? Léigh na ceisteanna … Continue reading Comhairle Carad: De réir a chéile a ghlantar an caisleán