Comhairle Carad: Is leor ó Mhór a dícheall

Foghlaimíonn tú gach rud ó do thuismitheoirí agus tú óg. An dóigh le siúl, le hithe, le labhairt, le grá a thabhairt. Mar sin, is mór an t-aistriú saoil é nuair a aithníonn tú gur daoine daonna iad agus nach bhfuil gach rud ar eolas acu. Déanann siad meancóga, bíonn eagla orthu, tá siad leochaileach. Thig leis a bheith ina rud scanrúil nó thig leis sibh a tharraingt níos cóngaraí dá chéile.

I gceisteanna na seachtaine seo, pléann muid na buairimh a bhíonn againn mar “pháistí fásta” agus muid ag iarraidh aire a thabhairt dár dtuismitheoirí.

P, 28
An bhfuil moltaí praiticiúla ar bith agat ar gan a bheith ag mothú freagrach as na daoine eile i mo shaol? Mo thuismitheoirí ag dul fríd cholscaradh san am i láthair atá salach go leor.

Bíonn sé dúshlánach briseadh caidrimh a láimhseáil ag aois ar bith. Éiríonn an scéal níos casta nuair atá níos mó daoine bainteach leis an bhriseadh. Tá brón orm a chloisteáil go bhfuil do thuismitheoirí ag fáil colscaradh óna chéile agus go mothaíonn tusa freagrach astu.

Ba bhreá liom a fhiosrú cad chuige a mothaíonn tú mar seo. An é go bhfuil siad do do tharraingt isteach sa phlé? Deir tú go bhfuil sé salach go leor. Is dócha go gciallaíonn sé sin go bhfuil go leor barúlacha acu beirt agus nach bhfuil siad ag teacht le barúil an duine eile. Bíonn sin an-deacair don duine sa lár. Sa chás seo — tusa.

An chéad rud a déarfaidh mé leat ná: níl ach seit tuismitheoirí amháin agat. Molaim duit fanacht chomh fada ar shiúl ón dráma agus is féidir leat. Déan iarracht a bheith neodrach, agus déan iarracht gan é a phlé leo an oiread is lú agus is féidir. Cinnte, beidh seo dúshlánach. Ach sílimse gurb é seo an dóigh is fearr le caidreamh a choinneáil leo beirt (agus do chiall a chaomhnú!).

Chun é seo a dhéanamh, beidh teorainn le leagan síos agat. Tá go leor plé déanta ar theorainneacha sa cholún go dtí seo, ach mar achoimre — baineann teorainn leat féin amháin. Ní féidir leatsa daoine eile a smachtú. Níl smacht agat ach ar na rudaí a dhéanann tú féin agus na freagraí a thugann tú do dhaoine eile. Sampla maith de theorainn sa chás seo: “Ní bheidh mé ag caint le duine agaibh faoin duine eile” nó “Má leanann tú ort ag caint air seo liom, crochfaidh mé suas an guthán.”

Tabhair faoi deara go bhfuil na rudaí sin faoi smacht agat. Má thosaíonn siad ag cúlchaint faoin duine eile nó ag iarraidh tú a tharraingt isteach, is fútsa atá sé diúltú leanúint leis an chomhrá. Is é is tábhachtaí leis na teorainneacha seo go mbíonn tú leanúnach leo. Cibé teorainn a leagann tú síos, lean leis agus ná tarraing siar. Beidh sé seo i bhfad níos deacra ag an tús, go háirithe muna bhfuil do thuismitheoirí cleachtaithe leis. Ach geallaim duit go n-éireoidh sé níos fusa.

Is gá a bheith airdeallach ar iompar nimhiúil ag an am chéanna. Is féidir a bheith neodrach agus fanacht siar ó lár na hargóinte, ach má thugann tú faoi deara go bhfuil duine amháin ag léiriú tréithe nimhiúla agus ag gortú an duine eile d’aon turas, seans go mbeidh ort seasamh isteach. Tá na leideanna thuas ann mar threoir ghinearálta ach is gá a chuimhneamh go bhfuil gach cás difriúil. Ní féidir a bheith neodrach i gcónaí.

Ar an iomlán, déan iarracht a bheith foighdeach agus measúil le do thuismitheoirí. Is léir go bhfuil an saol ag teacht crosach orthu fá láthair, ach ní chiallaíonn sin go bhfuil ortsa gach rud a réiteach dóibh. Bí grámhar ach seas an fód. Tabhair aire duit féin.

L, 32
Tá mo thuismitheoirí ag éirí níos sine agus tá mé ag aithint nach bhfuil a gcuid sláinte chomh maith agus a bhí. An fhadhb atá ann ná nach n-aithníonn siad féin é sin! Ba mhaith liom go rachadh siad chuig an dochtúir ach níl mé cinnte cén dóigh chun sin a thógáil leo.

Cloiseann muid ó aois an-óg faoi rotha mór an tsaoil, agus cé go dtagann pointe mar seo i saolta go leor daoine, ní bhíonn aon duine ullmhaithe fána choinne. Tá brón orm a chloisteáil nach bhfuil sláinte do thuismitheoirí chomh maith agus a bhí. Cé go bhfuil siad ag diúltú dul chuig an dochtúir leat faoi láthair, tá an rud ceart ar siúl agat, agus ba cheart leanúint ort.

Ar phléigh tú seo leo go fóill? Ní soiléir ó do litir é. An bhfuil siblíní ar bith agat nó baill teaghlaigh eile a thiocfadh leo cuidiú leat leis an chomhrá? Ba mhó daoine ag insint do do thuismitheoirí gur gá dóibh rud éigin a dhéanamh faoi seo, ba dhócha a bheadh sé go n-éistfeadh siad.

An leid is mó a bheadh agam don chomhrá seo ná teacht chuige le grá agus le comhbhá. Is dócha go mbaineann an drogall atá orthu le heagla, rud atá go hiomlán nádúrtha. Ná déan dearmad gurb é seo an chéad uair do do thuismitheoirí a bheith ag an aois seo. Níl a fhios acu cad é atá rompu. Tá eagla orthu, agus dá dheasca sin, tá siad ag déanamh neamhaird ar an fhadhb. Rud a dhéanaim féín go minic!

Abair leo gur mhaith leat go mbeadh siad sláintiúil agus sásta, agus go mbeadh siad leat chomh fada agus is féidir leo. Tairg dóibh dul chuig an dochtúir leo mar a rinne siad leatsa agus tú óg. Ar lá na coinne, déan rud éigin deas a phleanáil leo roimhe nó ina dhiaidh. Lón, siúlóid, caife – rud ar féidir leo a bheith ag súil leis agus díriú air sin seachas ar an choinne.

Ní comhrá sultmhar a bheas ann. Mar sin, déan iarracht an t-am is fearr a roghnú. Má bhíonn spion maith orthu, is mó an seans go n-éistfidh siad leat. Thairis sin, muna n-éisteann siad leat an chéad uair, lean ort. Tá an tsláinte níos tábhachtaí ná an bród, agus tá súil agam go n-aontóidh siad leat agus go bhfeicfidh siad an gá le haire a thabhairt dóibh féin.


An bhfuil comhairle uait? Seol ceist nó fadhb, mór nó beag, chuig Kathryn san fhoirm anaithnid seo, agus freagróidh sí do cheist amach anseo.

SCÉALTA EILE