Cothú ón Tobar Qigong

Cad é qigong?

Córas aclaíochta é qigong (“tchí-gong”) atá séimh suaimhneach ach cumhachtach san am céanna.

Cuireann sé ar bhealaí éagsúla le sláinte an duine a chleachtann é.

Ag deireadh seisiún qigong, beidh níos mó fuinnimh ionat agus beidh tú níos solúbtha i do chorp.

Beidh d’intinn níos dírithe agus beidh tú deas socair i d’aigne.

ma

Cén chuma atá ar qigong?

Seans go bhfaca tú íomhánna de ghrúpaí daoine sa pháirc, a lámha sínte amach agus iad ag déanamh gluaiseachtaí suas, síos agus ó thaobh go taobh go deas mall le chéile.

Seans maith gur qigong a bhí ann, nó t’ai chi atá cosúil leis.

Is sa tSín a cruthaíodh qigong agus tá daoine ag dul dó leis na mílte bliain anuas. Is é ióga an córas a shamhlaímid leis an India; qigong atá sa tSín.

Is iomaí cineál qigong atá ann, agus cé gur cleachtadh ársa é, tá modhanna agus foirmeacha nua go fóill á gcruthú sa lá atá inniu ann.

Tá máistrí agus cleachtóirí qigong ag cur lena gcuid eolais agus leis an tuiscint atá acu air i gcónaí.

Seo ceithre ghné de chóras maith, éifeachtach qigong, iad ar fad le fáil sa qigong a dhéanaimid in An Tobar Qigong:

– is furasta é a fhoghlaim agus a dhéanamh,

– tá sé taitneamhach,

– tig leat é a dhéanamh gan stró mar chuid de ghnáthchúrsa an lae,

– agus an ghné is tábhachtaí ar fad, tá sé éifeachtach.

qigongeile

Níl aon fhocal sa Ghaeilge a bhfuil an chiall chéanna leis agus atá leis an fhocal Sínise ‘qi’.

Mar sin féin, is féidir é a mhíniú mar fhuinneamh, ábhar agus an t-eolas atá fite fuaite iontu – tá faisnéis sa qi a rialaíonn cén cineál qi é féin.

Creidtear gurb é qi an bun-ábhar a bhfuil an domhan ar fad déanta as.

Tá an dóigh a bhfeidhmíonn qi mar bhunchloch leis an Leigheas Thraidisiúnta Shíneach agus is gné thábhachtach sna trod-ealaíona é.

Tugtar ‘bun-qi’ ar an chineál qi is simplí agus is bunúsaí.

Athraíonn sé ina chineálacha eile qi, agus is as sin atá gach rud beo agus neamhbheo déanta – plandaí, carraigeacha, uisce, miotail, plaisteach, éadach.

Ní hionann an qi atá i bplandaí agus i miotal, ná in adhmad agus i bplaisteach.

Maidir le corp an duine, tá qi folláin agus qi mífholláin ann.

Má chuirtear bac ar shruth an qi sa chorp, tiocfaidh pianta ann.

Más bocht cáilíocht an qi sa chorp, is dóchúla go dtiocfaidh tinneas nó galar ar an duine.

Cuirfidh qi tiubh dorcha isteach ar ár smaointe agus ar ár mothúcháin.

Ach is féidir cáilíocht an qi a fheabhsú agus é a chur ag bogadh gan bhac arís trí chleachtaí qigong a dhéanamh.

qigonglar

Is ar an dóigh sin is féidir linn ár gcuid sláinte a fheabhsú agus fuinneamh agus brí a chur ar ais sa chorp agus san aigne.

Ciallaíonn an focal ‘gong’ saothrú (obair, iarracht) agus na buntáistí a thagann as.

Mar sin, saothrú le qi agus na buntáistí a bhaineann leis atá i gceist le ‘qigong’.

Sa chineál qigong a bhíonn á chleachtadh againne, tá tábhacht mhór leis an rún aigne – go deimhin, tá sé de dhlúth agus d’inneach ann agus ní féidir é a scaradh ó na gluaiseachtaí coirp.

Is é comhdhlúthú gluaiseachtaí an choirp agus an rún ceart aigne a thugann cumhacht agus éifeacht do chleachtadh qigong.

Cuir i gcás an cleachtadh simplí le meall nó liathróid qi a bhailiú os comhair an choirp.

Beidh an té atá ag amharc ort ag smaointiú nach bhfuil ar siúl agat ach ardú na lámh agus iad a choinneáil os comhair do choirp.

Ach tá a fhios againne, cleachtóirí, nach gníomh neamhairdeallach atá ann.

Tá an aigne dírithe agus tá cuspóir ar leith lena bhfuil ar siúl againn.

Táimid ag samhlú go bhfuil qi glan, folláin á tharraingt againn chuig an mheall qi ó na ceithre airde (agus tuilleadh) agus ó imeall na hollchruinne.

Is féidir linn ansin an meall qi a thógáil os cionn an chloiginn agus qi íonghlan a dhoirteadh isteach sa chorp sa dóigh go rachaidh sé chuig gach ball de.

Agus muid ag cleachtadh qigong, tá gluaiseachtaí coirp agus smaointe soiléire dírithe in úsáid againn leis na coinníollacha is fearr agus is féidir a chruthú.

Beart cumhachtach é qigong a dhéanamh óir táimid ag glacadh freagracht as ár sláinte agus ár leas féin.

Seo a leanas cuid de na buntáistí a bhaineann le qigong:

– níos mó fuinnimh agus brí ionat

– intinn níos soiléire agat

– solúbthacht níos fearr sa chorp

– córais uile an choirp a bheith ag obair ar dhóigh níos éifeachtúla

– cumas níos fearr agat díriú ar an obair

– suaimhneas aigne agus anama

– níos mó foighde a bheith agat

– neart fisiciúil agus daingne mhothúchánach

– laghdú ar strus, imní agus mothúcháin dheacra

– tuiscint níos fearr ort féin agus ar na daoine thart ort

– crann taca do do chleachtadh spioradálta.

Níl trealamh speisialta ar bith de dhíth le qigong a chleachtadh agus tig le duine ar bith, is cuma cén aois é nó í, é a dhéanamh.

Mar gheall ar an tábhacht atá le gníomhú na hintinne, fiú má tá cumas gluaiseachta duine teoranta, tá leas agus tairbhe go fóill le baint as an chleachtadh.

Tá Gaeil i mBéal Feirste ag foghlaim qigong ag ranganna An Tobar Qigong.

Ina measc tá múinteoirí scoile, daltaí 11 bhliain d’aois, ceoltóirí agus daoine a bhíonn ag obair sna meáin chumarsáide.

Beidh páistí bunscoile ag tarraingt ar an tobar qi ag ceardlanna ag Féile na Carraige sa chathair ag tús mhí Dheireadh Fómhair.

Bíonn ranganna ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich gach Máirt ar 7in.

Tá físeáin, blaganna agus tuilleadh eolais ón Tobar Qigong le fáil anseo.


SCÉALTA EILE