Dea-scéala do lucht ólta caife

Agus cuid daoine den bharúil le fada gur rogha mhí-shláintiúil é an caife, ba mhinic a fágadh andúileaigh ag mothú ciontach as an oiread cupán den stuif crua a shlogadh siar gach lá.

Beidh sibh sásta a chluinstin mar sin faoin dá staidéar idirnáisiúnta a rinneadh ar na mallaibh a léiríonn go bhfuil fianaise ann anois go bhfuil ionchas saoil níos fearr i measc lucht ólta caife.

Tháinig sé chun solais sa taighde go bhfuil ceangal idir caife a ól go rialta agus a bheith slán ó strócanna, deacrachtaí imshruthaithe agus galair a bhaineann leis an ae, an croí agus le conair an díleá.

Baineann na buntáistí sláinte seo leis an líon ard frithocsaídeoirí atá ar fáil i gcaife, rud atá amhail i gcaife gan chaiféin fiú.

Is iad eolaithe de chuid Imperial College Londan, i gcomhpháirt leis an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse, a thug faoin staidéar a fógraíodh le gairid.

Lean siad 520,000 duine, idir fhir agus mhná, as breis agus 10 dtír éagsúla thar thréimhse 16 bliana.

Fuarthas amach sa taighde go raibh 18% níos lú seans ag fir a d’ól trí chupán caife sa lá bás a fháil le linn na tréimhse ama áirithe, i gcomparáid le fir nár ól caife ar chor ar bith.

I measc na mban a leanadh, cailleadh 8% níos lú acu siúd a d’ól trí chupán sa lá i gcomparáid le mná nár ól caife ar chor ar bith.

Agus saol níos faide ag mná i gcomparáid le fir ar an mheán, bheifeá ag súil le difear den chineál sin idir an dá inscne.

I dtaighde eile a reáchtáladh in Ollscoil Chalifornia Theas i SAM thar an tréimhse chéanna ama le 186,000 duine, fuarthas amach go raibh 12% níos lú seans ag daoine a d’ól cupán caife amháin sa lá bás a fháil i gcomparáid leo siúd nár ól braon de.

Agus cuma ar an fhianaise gur fearr i bhfad caife a hól ná gan, tá eolaithe cheana féin ag moladh gur fiú a bheith cúramach i dtaobh na dtorthaí de.

D’fhéadfadh daoine a ólann caife go rialta a bheith ag traenáil go rialta, mar shampla, nó a bheith ag ithe go maith nó a bheith ag déanamh beart eile ar son a sláinte a rachadh i bhfeidhm ar a n-ionchas saoil.

Agus sin ar fad ráite, tá sé thar am caife na maidine a bheith againn in oifigí NÓS!

SCÉALTA EILE