‘D’fhéadfadh an coinne 10 nóiméad CervicalCheck do bheatha a shábháil’

Fud fad na tíre tá foirne CLG idirchontae i mbarr a réime ag traenáil agus ag imirt cluichí, agus cumainn ag fáil faoi réir don dúshlán céanna sna seachtainí amach romhainn. Nuair a shamhlaíonn muid imreoirí CLG, bíonn íomhá againn d’fhear nó bhean óg folláin, láidir, sláintiúil. Iad féin i mbarr a réime chomh maith. Corruair, ní mar a shíltear a bhítear. Éiríonn daoine go dona. Buaileann tinnis iad. Agus corruair, ní bhíonn sé éasca na tinnis sin a chur de dhroim seoil.

Seacht mbliana fichead atá Rochelle Mullaney. Imríonn sí peil d’fhoireann Chill Bhríde, agus tá sí ina ball d’fhoireann idirchontae Ros Comáin chomh maith. Tháinig bainisteoir nua isteach sa gcontae roimh an Nollaig agus mar sin, chuir Rochelle agus a cuid comrádaithe bealadh faoina n-ioscaidí leis an traenáil, in iarracht a mbainisteoir nua a shásamh. 

Chuir Rochelle an milleán ar an diantraenáil a bhí sí a dhéanamh nuair a bhuail pian sa taobh í faoi Nollaig. Cheap sí gur tharraing sí matán. Ach níor chneasaigh sé. D’éirigh sé níos measa. Chuaigh sí chuig an dochtúir agus ansin ag an ospidéal. I mí Feabhra, dúradh léi gur ailse cheirbheacs a bhí ag cothú na péine. Grád a trí. Seacht mbliana fichead, folláin agus í buailte ag ailse. 

An lá tar éis Lá Fhéile Pádraig, thosaigh sí ar an gceimiteiripe agus radaiteiripe in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. Seacht seachtaine den chóir leighis a d’fhág lag agus tinn í. Anois, níl aici le déanamh ach fanacht. Agus a cuid fuinnimh a chruinniú arís, de réir a chéile. Bean chúthaileach ghealgháireach í Rochelle. Ní duine í a chuaigh ag tóraíocht aon airde. Ní raibh aon aitheantas uaithi ariamh, a deir sí, ach ar an bpáirc peile. 

Tá sé sin athraithe le cúpla lá aici, mar gur roghnaigh sí labhairt amach, le meabhrú do mhná óga eile a dtástáil smearaidh a fháil. Nuair a bhaineann bean na cúig bliana fichead amach, faigheann sí litir ó CervicalCheck ag cur i gcuimhne di go bhfuil sí i dteideal an tástáil a fháil saor in aisce. Moltar do mhná é a dhéanamh chuile thrí bliana má tá siad idir 25 – 29 bliain d’aois, nó chuile cúig bliana má tá sí idir 30 – 65 bliain d’aois. 

Tá an tástáil in ann ceallaí réamhailse a aimsiú. Fuair Rochelle an litir nuair a shroich sí 25 bliain d’aois. Faraor, ní dhearna sí aon choinne. Bhí sé i gceist aici é a dhéanamh, ach mar a tharlaíonn do go leor, cuireadh ar an méar fhada an tástáil. Ní bheidh a fhios go brách ag Rochelle an mbeadh an ailse aimsithe níos túisce dá mbeadh an tástáil sin faighte aici. 

Mar atá a  fhios againn, níl CervicalCheck gan locht. Bíodh sin mar atá, tá mná beo mar gheall ar an tástáil seo. Tá ailse seachanta ag mná mar gheall ar an tástáil smearaidh. Mura bhfuair tú an tástáil roimhe seo, nó má tá tú mall, bíodh scéal Rochelle ina spreagadh agat an tseachtain seo. Déan coinne. Tá sé saor in aisce, agus d’fhéadfadh an deich nóiméad sin do bheatha a shábháil. 

SCÉALTA EILE