Meon na hintinne

Tá an Nollaig ag teannadh linn agus aimsir na scrúduithe faoi lán seoil.

Bíonn brú millteanach ar mhic léinn marcanna arda a bhaint amach, aistí móra a chur dínn agus tagairtí a fhoghlaim de ghlanmheabhair, agus á bhfáscadh amach ar pháipéar an t-am seo den bhliain.

Maítear nach n-éireoidh leat go deo mura n-éiríonn go maith leat sna scrúduithe.

Cuirtear ina luí ort gur deireadh d’aistir fhoghlama é agus gur sin bun agus barr an scéil.

Tá mé ag gabháil do na scrúduithe san am i láthair agus ag staidéar go dian, ar ndóigh.

Níl mé ag cur am amú ag stánadh mar a bheadh stumpa marbhánta ionam ar Facebook, geallaim a mhám!

Agus mé i mbun dian-staidéir sa leabharlann – caithfidh gur shíl sé go raibh mé i gcruachás éigin – tháinig an fear seo a fhad liom agus chuir sé comhairle orm.

“Ní féidir aon rud a athrú ach do mheon, ach athraíonn sin chuile rud,” arsa an fear anaithnid.

Sin an méid a bhí le rá aige agus d’imigh sé leis i bhfaiteadh na súl.

“Cíbe atá seisean ag tógáil, ní miste liom moll mór acu,” a dúirt mé liom féin.

leabhair

Ach ansin shuigh mé ansin go ciúin ag machnamh faoin chomhairle chríonna a chuir mo chara mistéireach orm.

Faoi dheireadh, thuig mé é.

Is é an meon deachtóir do shaoil, an stiúrthóir agus an slánaitheoir.

Caithfidh mé mo mheon a athrú maidir leis na scrúduithe seo; ní constaic iad ach dúshlán agus is cuma mura bhfaighim na marcanna is airde is deis iontach foghlama é.

Chuaigh an chomhairle seo go mór i bhfeidhm orm agus bhí mé ag smaoineamh ar na gnéithe eile den saol ina dtiocfadh liom é a chur i bhfeidhm.

Is minic mé ag déanamh míol mór de mhíoltóg, gafa le rudaí fánacha agus cúl mo bhois á thabhairt don rud a bhfuil tábhacht leis.

Leis an chomhairle seo áfach, is beag rud sa saol nach féidir dul i ngleic leis.

Tugann sé dóchas duit agus cuireann sé i gcuimhne duit nach bhfuil rudaí chomh holc is a shíleann tú.

Seo cúpla cás ina dtiocfaidh le daoine an cur chuige seo a chur i bhfeidhm ina saol:

– An tsiúlóid sin ar scoil nó ar obair… in ionad pian sa tóin, is deis aclaíochta ar maidin í.

– Teacht na dteifeach… ní ualach é seo ach deis foghlama faoi chultúir úra agus cúpla cara nua a dhéanamh, b’fhéidir.

Teifigh

– Bás sa teaghlach… dóigh le haithne níos fearr a chur ort féin agus ar na daoine thart ort.

– Donald Trump mar uachtarán SAM… gabh mo leithscéal, níl aon chás ann ina mbeadh sé sin go maith. Déanfaimid iarracht é seo a sheachaint ar mhaithe lenár sláinte!

Tuigim go bhfuil sé deacair uaireanta, nuair a thiteann do ghlic-ghuthán síos an leithreas abair, nó nuair a ghoidtear rud éigin ‘luachmhar’ uait nó má chliseann ar do choiscín.

Tarraing anáil dhomhan fhadálach isteach agus cuimhnigh i gcónaí;

“Ní féidir aon rud a athrú ach do mheon, ach athraíonn sin chuile rud.”

SCÉALTA EILE