‘Níl údar faoin spéir go mbeadh imní orainn roimh vacsaín’

Tá sé cúpla mí ó scríobh mé alt faoi vacsaíniú agus an dochar atá á dhéanamh ag daoine agus ag grúpaí mífhreagracha don tsláinte phoiblí nuair a roghnaíonn siad gan glacadh le vacsaíní. Níl aon údar faoin spéir go mbeadh imní ná faitíos ar an gcuid is mó againn roimh an méid atá sa tsnáthaid, agus tá sé de dhualgas orainn í a fháil chun cosaint a thabhairt do na daoine nach bhfuil in ann glacadh léi — páistí óga ach go háirithe. 

Táimid ag an tráth anois go bhfuil an iomarca daoine atá sásta glacadh leis an méid a deir Facebook leo, seachas an chomhairle a chuireann an dochtúir orthu. Tá tír amháin éirithe bréan de chomh maith. Tá rialtas na hAstráile ag géarú ar an bpionós a ghearrtar ar dhaoine nach nglacann leis an vacsaíniú. As seo amach, caillfidh tuismitheoirí suas le $30 sochar cánach chuile choicís in aghaidh gach páiste nach bhfuil a gcuid imdhíontaí ar fad faighte acu agus suas chun dáta. 

Roimhe seo, chaillfeadh teaghlaigh luach $737 sochar cánach ag deireadh na bliana. Gearrfar pionóis níos mó ar theaghlaigh atá ag saothrú níos mó airgid chomh maith. Tá rudaí gaibhte in olcas nuair a chaithfidh rialtas seasamh mar seo a thógáil, chun páistí a chosaint ó thuismitheoirí goilliúnacha atá iad féin ag ceapadh go bhfuil siad ag déanamh an rud ceart. 

San am a caitheadh, fágadh daoine ar an aineolas in aon turas. Anois, shílfeá, go bhfuil an iomarca muinín againn as ár ‘dtaighde féin’ seachas ar obair na mblianta atá déanta ag lucht leighis chun deireadh a chur le galair agus le tinnis. Tá an iomarca meas á thabhairt ar fhocail daoine a deireann gur nimh atá sa vacsaíniú, nó a chreideann go bhfuil sé ag cothú tinnis eile. 

Nílim ag déanamh beagán ar ar fhulaing daoine atá tinn, ach ní hé an vacsaín a rinne tinn iad. Níl cruthúnas oibiachtúil ar bith faoin spéir go bhfuil sé sin amhlaidh. Anuraidh, d’fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) go bhfuarthas réidh leis an mbruitíneach i Sasana, ach is léir go raibh siad róluath leis an bhfógra sin mar tá ardú ollmhór ar an líon daoine leis an ngalar an samhradh seo, go leor acu, is cosúil, i Londain. 

Tháinig titim thubaisteach ar an vacsaíniú scór blianta ó shin nuair a foilsíodh páipéar amháin a scríobh dochtúir a dúirt go raibh nasc idir an tsnáthaid agus an t-uathachas. Ní raibh aon bhunús leis an bpáipéar agus díbríodh an t-údar, Andrew Wakefield, ón gclár leighis beagnach deich mbliana ó shin. 

Ach bhí an dochar déanta. Is iad na daoine a bhí ina bpáistí ag an am sin atá i mbaol anois, déagóirí agus daoine óga na linne seo. Tá an bhruitíneach in ann daoine a mharú, mar atá feicthe againn san Eoraip. Tá súil agam nach dtiocfaidh an lá go dtarlóidh sé go gcuirfidh aineolas, nó alt éigin a facthas ar Facebook, duine éigin den saol in Éirinn, ach tá faitíos orm. 

SCÉALTA EILE