Nua-Nós na nGael

Téann Ciara Nic Uidhir chun cainte leis an iógaí óg Ciarán Mac Fhearghusa faoina thógra pleanála teanga a théann chun tairbhe don chorp agus don anam…


Le dhá bhliain anuas, ó bunaíodh Óga Yoga, spreagadh breis agus 14,000 duine chun páirt a ghlacadh i ranganna ióga as Gaeilge. Mar fhiontraíocht shóisialta, tá ag éirí léi nascanna a chruthú idir an Ghaeilge agus saol folláin aclaí.

“Bímse ag díriú ar fheasacht a ardú faoi na buntáistí a bhaineann le cothromaíocht a bheith ann idir an aigne, an corp agus an spiorad,” arsa Ciarán Mac Fhearghusa, Stiúrthóir Óga Yoga.

“Mar sin féin, is togra pleanála teanga é freisin atá mar aidhm aige gréasáin agus pobail na Gaeilge a láidriú trí níos mó deiseanna a chruthú do chainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge araon.”

Cuireann Óga Yoga cúrsaí ióga agus suanmhachnamh ar fáil do gach aois grúpa agus tá daoine ó chuile cearn den tír tar éis a gcuid cosa a chur le mata ióga. Níos suntasaí fós ná go bhfuil cuid is mó de na daoine sin tar éis an eispéireas ióga a fháil don chéad uair trí mheán na Gaeilge.

Bíonn ranganna ióga rialta ag Óga Yoga i mBaile Átha Cliath chomh maith le turas ióga bliantúil chuig an bPortaingéil. Ach is sna hinstitiúid oideachais is mó atá éileamh ar chúrsaí Óga Yoga i measc mac léinn, daltaí scoile, múinteoirí agus tuismitheoirí bunscoile.

“Déanaimid ár ndícheall seirbhís Ghaelach d’ardchaighdeán a chinntiú do na scoileanna agus ióga a mhúineadh ar bhealach spraíúil a chuirfidh le heispéireas an Ghaeloideachais féin.

“Tuigeann na scoileanna, anois níos mó ná riamh, gur féidir leis an ióga cabhrú go mór chun saoil níos suaimhní agus níos taitneamhaí a aimsiú do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuistí.”

Deis atá ann do dhaltaí agus foireann an scoile scíth a ligean ar bhealach “fiúntach agus folláin”.

Le linn an ranga ióga laghdaítear an méid strus atá sa chorp agus faoi dheireadh an ranga bíonn an duine i spás níos síochánta agus níos suaimhní iontu féin.

“Cloisim múinteoirí agus príomhoidí ag rá go minic go mbíonn na daltaí beagáinín níos ciúine agus níos dírithe tar éis seisiúin ióga a dhéanamh agus go mbíonn an scoil níos suaimhní mar áit dá bharr,” arsa Ciarán.

“Bíonn eispéireas inmheánach i gceist go minic rud atá thar a bheith tábhachtach d’fhéinfheasacht an duine agus muid i ré na teicneolaíochta agus eolais.”

Cuirtear béim ar mhothúcháin dhearfacha “buíochas, áthas agus sásamh”, a spreagann féiniúlacht dhearfach agus caidreamh folláin agus cothaitheach leis an gcorp agus an intinn agus léiríonn sé go bhfuil “i bhfad níos mó sa Ghaeilge ná ábhar scoile amháin”.


Tá Seachtain na Gaeilge ar an mbealach agus dá mba mhian leat go dtiocfadh Óga Yoga chuig do scoil, do choláiste nó d’eagraíocht, nó má tá breis eolais uait faoin sár-chleachtas sláintiúil seo, tabhair cuairt ar oga-yoga.ie.

SCÉALTA EILE