Seacht ndóigh le haithne níos fearr a chur ar do phit

Faighin, pit, bálta, grabhaid, vulva, vagina. Is cuma cad a chuireann tú uirthi – tá sé in am dúinn labhairt fúithi. 

Tá pit ag leath na ndaoine ar domhan ach tá eagla ar lear mór againn a bheith ag caint fúthu, lámh a chur orthu nó fiú dul chuig an dochtúir (i ndáiríre, gabh agus faigh scagthástáil ceirbheacs le do thoil). Ach níor chóir dúinn a bheith mar seo. Ba chóir dúinn a bheith compordach linn féin agus bródúil as achan chuid dár gcorp, go háirithe na codanna siúd a gcoinníonn muid faoi cheilt iad. Seo cúpla leid le gur féidir leatsa aithne níos fearr a chur ar d’fhaighin agus caidreamh níos fearr a bheith agat léi. 

 1. Foghlaim an téarmaíocht cheart

Ní féidir aithne a chur ar do phit muna bhfuil tú in ann na codanna éagsúla ar fad di a ainmniú. Chomh maith leis sin, tá tú in ann cúrsaí do phite a phlé le do chairde, do theaghlach, do chomharsana, do bhoss, do mhadadh, an tiománaí bus nó cibé duine eile a bhfuil tú ag iarraidh í a phlé leis. 

Tá sé furasta go leor seo a dhéanamh i mBéarla ós rud é go bhfuil an oiread sin pictiúr ar líne leis na hainmneacha sna háiteanna cearta. Tá sé giota beag níos deacra seo a dhéanamh i nGaeilge as siocair nach ndearnadh iarracht ar bith na focail agus na téarmaí cuí a bhreacadh síos go dtí seo agus anois níl daoine muiníneach go leor leis an téarmaíocht le labhairt faoi. Nach deir muid ar fad, “Is é an t-am sin den… tá mé ar mo… tá mé ag… cur… fola…?”

Mar sin, seo cúpla rud le tús a chur le d’fhoclóir:

faighin, f. (gs. ghne, pl. ghneacha).1. Sheath, scabbard; shell, case. ~ mheala, honeycomb. 2. Vagina. (Var: faighean f)

pit, f. (gs. ~e, pl. ~eanna).1. Vulva. 2. Shell-less crab.

bálta1, m. (gs. ~, pl. ).1. (Of shoe) Welt. 2. Large clumsy foot. 3. Strip of earth, sod.

bálta2, m. (gs. ~, pl. ).(Usu. in pl.) Vulva.

grabhaid, f. (gs. ~e, pl. ). Vulva.

tampon, s.Surg: Stoipéad m. (Dáiríre?!)

tampon s

 • Leigheas · Medicine, Medical
 • súitín fir4 pastedGraphic.png
 • gu: súitín, iol: súitíní

sanitary towel s

 • pillín fir4 sláintíoch

menstruation, s. Fuil mhíosta, míostrú m.

leabhrú1, m. (gs. -raithe). (Act of) menstruating; menstruation.

míostrú, m. (gs. -raithe).1. vn. of MÍOSTRAIGH. 2. Menstruation.

síollann, f. (gs. -ainne, npl. ~a, gpl. ~). Ovary.

ubhagán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ovary.

ubhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). Ovum.

broinn, f. (gs. ~e, pl. ~te).1. Womb.

breall1, f. (gs. -eille, npl. ~a, gpl. ~).1. Glans penis. 2. Clitoris.

laibiam, m. (gs. ~, pl. ~aí). Labium. (labia)

 1. Cuachadh

Seo dóigh iontach aithne níos fearr a chur ar d’fhaighin (an focal is fearr liom di) muna bhfuil sibh ró-mhór lena chéile faoi láthair. Níl le déanamh ach do lámh a chur thart uirthi agus tú i do shuí ag amharc ar an teilifís nó i do luí sa leaba. Is féidir é a dhéanamh thar do bhríste agus ní gá pléisiúr gnéasach a bhaint as. Ní hamháin go bhfuil tú ag éirí níos compordaí le lámh a chur ar do phit ach cuidíonn sé leat nuair atá tú ag mothú imníoch nó má tá tú faoi strus. Smaoinigh air ar nós barróg a thabhairt do do bhreall. 

 1. Cupán Míosta

Agus muid ag caint ar cupáil! Tá mo chupán míosta ar cheann de na rudaí is fearr a fuair mé riamh. Tá mo chroí istigh ann agus ní hamháin go bhfuil mé ag sábhail airgid, ach mothaím ar nós go bhfuil mé ag déanamh mo chuid ar son na timpeallachta AGUS tá mo phit níos sásta mar gheall air chomh maith. Tá ort méar nó dhó a chur ionat lena chur isteach nó a bhaint amach – rud a chuireann isteach ar go leor daoine – ach ní féidir aithne a chur ar do chorp féin gan dul ag taiscéalaíocht anois is arís. 

Tá alt den scoth scríofa ag Mòrbheinn Mhèinnearach faoi atá ar fáil anseo: 

 1. Amharc uirthi

Seans go bhfuil cuid agaibh ag léamh seo ag rá, “bhuel duuhhh!” ach creid mé nuair a deirim nach n-amharcann lear mór daoine ar a bpit. Mar gheall ar phorn agus fuath na sochaí do mhná, tá muid ar fad iontach coinsiasach faoinár bhfaighin agus tá eagla orainn amharc uirthi. Muna dtaitníonn cuma d’fhaighne leat, ní bheidh tú chomh tuillteanach sin é a thaispeáint do dhuine ar bith eile agus nach bhfuil go leor fadhbanna againne cheana féin le féinmhuinín ó thaobh bualadh craicinn de? Faigh scáthán agus amharc ar do phit. Bog na liopaí nó na labia as an bhealach agus amharc isteach ann. Bog an giota craicinn sin nó an cochall a chlúdaíonn do bhreall nó do clitoris agus amharc air sin. Tabhair suntas don dath nó dathanna atá air agus cé chomh mothálach is atá na giotaí difriúla. Níl ort rud ar bith gnéasúil a mhothú agus tú ag dul dó seo. Arís, níl ann ach go bhfuil tú ag taiscéalaíocht nó ag cur aithne ar do chorp agus go mbeidh tú in ann a aithint amach anseo má tá rudaí athraithe nó má tá fadhb ann.

 1. Amharc ar chinn eile

Okay, so, muna bhfuil tú ró-chompordach ag amharc ar do cheann féin, seans nach mbeifeá ag iarraidh an ceann seo a dhéanamh ach cuideoidh sé go mór leat! Tá an suíomh idirlín seo ann http://www.labialibrary.org.au/ ina bhfuil cúpla grianghraf de phiteanna éagsúla le go bhfeicfidh tú nach bhfuil do cheannsa aisteach ná gránna agus go bhfuil cinn eile amuigh ansin atá cosúil leis. Tá tú in ann amharc orthu go heolaíoch agus tá mé cinnte go mothóidh tú níos fearr faoi do cheannsa nuair a fheiceann tú ceann atá cosúil le do cheannsa. Muna bhfuil tú in ann don cheann seo, is féidir @the.vulva.gallery a leanúint ar Instagram agus amharc ar chartúin de phiteanna go mbeidh tú réidh le hamharc ar fhíorcheann.

 1. Faigh aip le tuairisc a choinneáil ar do chorp

Tá lear mór period trackers ar fáil anois do do ghuthán inár féidir leat achan rud a bhaineann le do chorp a chur isteach ann. Cuireann tú isteach é nuair atá tú ‘ag cur fola’ agus nuair a stopann sé arís achan mhí agus deir sé leat cá huair a thiocfas an chéad cheann eile. Deir sé leat nuair atá tú ag sceitheadh uibhe (an dtiocfadh linn, le do thoil, téarma níos fearr a fháil dó?!) agus is féidir achan rud eile a chur isteach a bhaineann le cén spionn atá ort, cad a d’ith tú an lá sin, an raibh boladh aisteach thíos ansin nó an raibh cuma ar d’fhobhríste gur ghlan duine éigin a shrón leis – is féidir sin ar fad a chur isteach ann agus, arís, beidh a fhios agat má tá rud ar bith athraithe nó má tá fadhb ann. 

 1. Bain sult as!

Níl agat ach an t-aon phit amháin agus ní féidir leat í a athrú – fiú dá mbeifeá ag iarraidh! Mar sin, bain sult aisti agus bí ag súgradh léi go minic. In amanna tá ort giota beag grá a thabhairt duit féin agus tá sin go hiomlán tuilte agat! Luigh san fholcadán le téamh suas ar dtús, clúdaigh do chorp ar fad le maothóir, las cúpla coinneal duit féin agus déan cibé rud a thagann go nádúrtha chugat agus cibé rud a mhothaíonn go deas. Muna mothaíonn tú compordach an chéad uair, is féidir é a dhéanamh arís is arís eile go dtí go bhfuil sé agat. Nach bhfuil a fhios againn faoin am seo gur cleachtadh a dhéanann máistreacht? Tá lear mór bréagán ar fáil fosta má tá tú ag iarraidh giota cuidithe nó má tá tú giota beag falsa, níl aon náire ag baint le creachadóir nó deich a bheith agat! 

SCÉALTA EILE