‘Shílfeá nach bhfuil i mbean ach soitheach le coinneáil glan’

Ní maith liom a bheith ag sárú ar an Eagraíocht Domhanda Sláinte. Bhronn an eagraíocht an Dr Mike Ryan ar ais orainn, agus faoina stiúir táimid ag déanamh ár mbealach amach as an bpaindéim. Baineadh siar asam mar sin, nuair a chonaic mé an moladh a rinneadh i ndréacht plean na heagraíochta an tseachtain seo caite maidir le halcól. 

Lena gceart a thabhairt dóibh, is dréacht atá ann. D’fhéadfadh athrú a theacht air, agus ceapaim tar éis an ruaille buaille atá tarraingthe aige, go dtarlóidh sé. Le tuilleadh den cheart céanna a thabhairt dóibh, tá alcól in ann dochar ollmhór a dhéanamh do dhaoine, teaghlaigh agus an sochaí i gcoitinne. Moltar sa gcáipéis go bhfanfadh bean atá in aois an pháiste (sé sin aon bhean idir 18 bliain agus 55 bliain d’aois) glan ón alcól. Fiú mura bhfuil sí ag iompar. 

Meas tú ar thuig na húdair céard a bhí á scríobh acu? Meas tú an bhfaca siad an dochar a d’fhéadfadh ráiteas mar é a dhéanamh do na cearta a chaith muid blianta á saothrú? Meas tú an bhfaca siad an rud a chonaic muidne? Iarracht ár gcuid ceart a thógáil uainn? Shílfeá nach bhfuil ionainn ach soitheach le coinneáil glan ar fhaitíos go mbeadh paisinéara ag iarraidh a theacht ar bord lá breá eicínt.

Moltar do mhná atá ag iompar gan alcól a ól. Moltar do mhná atá ag iarraidh páiste a thabhairt ar an saol gearradh siar ar an méid a ólann siad, go háirithe má bhíonn siad ag ól go trom. Sin comhairle mhaith is cuma más fear nó bean tú. Go deimhin, níl aon saineolaí in ann a rá go beacht go bhfuil aon dochar i líon beag alcól do bhean thorrach, nó an páiste atá á iompar aici. Mar sin, tá léim ollmhór tugtha acu sa dréachtphlean seo. 

Chuardaigh mé go bhfeicfinn cé a scríobh é. Tá 34 duine ar an mbord. Cúigear ban ina measc. Ansin, smaoinigh mé, cé mhéid bean a bhíonn ag iompar a bhíonn gortaithe ag fir atá faoi thionchar an óil? D’fhoghlaim mé san ollscoil i mbliana go n-ardaíonn an baol maidir le foréigean baile nuair atá bean ag iompar, ar chúis éigin. Anuas ar sin, meastar go mbíonn an t-ól taobh thiar de 20% ar a laghad den fhoréigean a tharlaíonn sa mbaile. 

Bíonn an t-ól istigh in os cionn aon trian d’ionsaithe gnéis a dhéantar ar mhná. Ach ar chúis éigin, seo an cás a roghnaigh siad a bhrú chun cinn. Aisteach go bhfuil an méid seo béime á chur ar chosaint féatas nach bhfuil fiú sa mbroinn fós. Agus go bhfuil páistí agus mná ag íoc go daor as an méid alcóil atá thar timpeall orainn. 

SCÉALTA EILE